Valvonta yksityisellä alueella

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta suorittaa pysäköinninvalvontaa liikenneväylillä, yleisillä alueilla ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueilla sekä yksityisillä alueilla Nokialla ja Pirkkalassa. Pysäköinninvalvontaa suoritetaan yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan tai haltijan - taloyhtiön tai kiinteistöyhtiön - kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Valvontaa suoritetaan myös yksittäisten toimeksiantopyyntöjen perusteella. Alla on toimeksiantopyyntölomake, jolla taloyhtiön tai kiinteistöyhtiön edustaja kuten isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi tehdä sähköisesti pyynnön yksittäisestä valvontakerrasta koskien luvatonta pysäköintiä tonttialueella. Alta löytyy myös malli valvontasopimuksesta. Mikäli taloyhtiönne kiinnostui valvontasopimuksen teosta ole hyvä ja ole yhteydessä joko Hanna Vuojelaan tai Tanja Hakalaan.

Tontin pysäköintijärjestelyt ovat tontin omistajan/haltijan päätettävissä. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava liikennemerkein selvästi havaittavalla tavalla.

Pysäköinninvalvonnan suorittaminen on maksutonta, mutta kiinteistön omistaja tai haltija vastaa pysäköinninvalvonnan edellyttämien liikennemerkkien ja niiden sijoittamisen kustannuksista. Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta antaa tarvittaessa neuvontaa tonttien liikennemerkkisuunnitteluun.

Pysäköinninvalvontasopimusmalli

Toimeksiantopyyntö

Yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan ja haltijan (taloyhtiö tai kiinteistöyhtiö) voi tehdä yksittäisen toimeksiantopyynnön heidän alueelleen väärin pysäköidystä ajoneuvosta. Alueella tulee olla liikennemerkein selvästi ilmaistuna pysäköinnin edellytykset. Tontin pysäköintijärjestelyt ovat aina tontin omistajan/ haltijan päätettävissä ja valvontaa voidaan suorittaa vain erillisellä valtuutuksella tai sopimuksella. Tällä lomakkeella voi tehdä ilmoituksen luvattomasta pysäköinnistä tonttialueella Nokian tai Pirkkalan kuntien alueella. Virhemaksu voidaan määrätä vain ajoneuvolle, jossa on rekisterikilvet. Tämän toimeksiannon voi tehdä ainoastaan tontin omistaja/ haltija tai tämän edustaja (esim. hallituksen pj, isännöitsijä, kiinteistöhuolto) Yksityishenkilön tekemä ilmoitus ei johda toimenpiteisiin.