Pysäköinninvalvonta

Nokian kaupungin pysäköinnin valvonnan toimialueena on Nokia ja Pirkkala. Valvonta kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset alueet ja kunnan kiinteistöjen piha-alueet. Yksityisten kiinteistöjen on mahdollista sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä toimialueellaan.
Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa.

Oikaisuvaatimus Nokialla annetusta virhemaksusta tehdään tämän sivun vasemmassa palkissa näkyvästä pysäköintivirhemaksun oikaisu sivulla.

Pysäköinninvalvontaa myös Pirkkalassa

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta on aloittanut 28.6.2016 valvomaan myös Pirkkalan pysäköintiä.

Pirkkalassa annetuista virhemaksuista tehdään sähköinen oikaisuvaatimus virhemaksussa olevassa osoitteessa tai käyttämällä virhemaksussa olevaa GR-koodia.
Pirkkalan yhteispalvelupisteessä voi tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla.