Pysäköinninvalvonta

Nokian kaupungin pysäköinnin valvonnan toimialueena on Nokia ja Pirkkala. Valvonta kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset alueet ja kunnan kiinteistöjen piha-alueet. Yksityisten kiinteistöjen on mahdollista sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä toimialueellaan.
Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Pysäköinninvalvontaa suoritetaan Nokialla ja Pirkkalassa yleisillä alueilla sekä yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan tai haltijan (taloyhtiö tai kiinteistöyhtiö) kanssa tehdyn sopimuksen tai yksittäisen toimeksiantopyynnön perusteella. Valvonnan suorittaminen on maksutonta, mutta kiinteistön omistaja tai haltija vastaa pysäköinninvalvonnan edellyttämien liikennemerkkien ja niiden sijoittamisen kustannuksista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen Nokialla annetusta virhemaksusta tästä linkistä.

 

Pysäköinninvalvontaa myös Pirkkalassa

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä myös Pirkkalassa.

Pirkkalassa annetusta virhemaksusta tehdään sähköinen oikaisuvaatimus virhemaksussa olevassa osoitteessa tai käyttämällä virhemaksussa olevaa QR-koodia (ks. esimerkkikuva vieressä).
Pirkkalan yhteispalvelupisteessä voi tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla.