Pysäköinninvalvonta

Nokian kaupungin pysäköinnin valvonnan toimialueena on Nokia ja Pirkkala. Valvonta kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset alueet ja kunnan kiinteistöjen piha-alueet. Yksityisten kiinteistöjen on mahdollista sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä toimialueellaan.
Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Pysäköinninvalvontaa suoritetaan Nokialla ja Pirkkalassa yleisillä alueilla sekä yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan tai haltijan (taloyhtiö tai kiinteistöyhtiö) kanssa tehdyn sopimuksen tai yksittäisen toimeksiantopyynnön perusteella. Valvonnan suorittaminen on maksutonta, mutta kiinteistön omistaja tai haltija vastaa pysäköinninvalvonnan edellyttämien liikennemerkkien ja niiden sijoittamisen kustannuksista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Pysäköinninvalvonta yksityisillä alueilla

Valvonta yksityisillä alueilla tapahtuu vain kirjallisesta sopimuksesta tai kirjallisesta toimeksiannosta. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja toimeksianto yhtä yksittäistä valvontakertaa koskeva. Molemmista löytyy lomake sivun vasemasta sivusta.

 

Pirkkalassa ja Nokialla annettujen virhemaksujen tiedot voi käydä itse katsomassa virhemaksusta löytyvässä nettiosoitteessa tai mennä virhemaksun tietoihin QR-koodilla. Sieltä löytyy myös kohta, jossa voit halutessasi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Mikäli olet hukannut virhemaksun, niin voit tehdä oikaisuvaatimuksen virhemaksusta tästä linkistä.