Pysäköinti

Nokian kaupungin pysäköinnin valvonnan toimialueena on Nokia ja Pirkkala. Valvonta kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset alueet ja kunnan kiinteistöjen piha-alueet. Yksityisten kiinteistöjen on mahdollista sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä toimialueellaan.
Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa.

Pysäköinninvalvontaa myös Pirkkalassa

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta on aloittanut 28.6.2016 valvomaan myös Pirkkalan pysäköintiä.

Pirkkalassa annetuista virhemaksuista tehdään sähköinen oikaisuvaatimus virhemaksussa olevassa osoitteessa. Pirkkalan yhteispalvelupisteessä voi tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla.

Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Pysäköintikiekkoon on merkittävä alkamisajaksi aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista riippumatta siitä kumpaa edellä kuvattua saapumisajan merkintätapaa käytetään.

Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on selvästi ulkoapäin luettavissa.

Pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Pysäköintikiekko voi olla esimerkiksi nelikulmainen sininen kiekko, pysäköintikiekkotarra tai ulkomailla hyväksytty pysäköintikiekko. Paperista tai pahvista lappua, johon alkamisaika on kirjoitettu tai piirretty, ei hyväksytä pysäköintikiekoksi.

Sähköistä pysäköintikiekkopalvelua tai -järjestelmää ei ole otettu käyttöön Nokian eikä Pirkkalan kunnan alueella.

Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa riippumatta siitä, minkälainen pysäköintikiekko on.

Pysäköintikiekkoa myyvät useat kaupat, kioskit ja huoltoasemat.

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko/-laite kerrallaan näkyviin sijoitettuna.