Tonttipuiden kaataminen

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla on luvanvaraista toimintaa riippumatta siitä onko kyseessä vuokra- vai omistustontti. Tonttipuiden kaatoluvat myöntää kaupunginpuutarhuri. Kaatoluvan saaneiden puiden poisto ja myös puutavara jäävät tontin haltijalle.

Tonttipuidenkin kaadon luvanvaraisuuden syynä on halu varmistua siitä, että kaupunkikuva säilyy riittävän puustoisena myös tonttien osalta. Kaatoluvan arvioinnissa tarkastellaan puun kuntoa, merkittävyyttä maisemassa, puulajin harvinaisuutta sekä puun mahdollisesti tontille ja sen rakenteille aiheuttamaa haittaa.

Kaikki linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikana. Tästä syystä myös tonttipuiden kaatoja tulisi välttää tärkeimpään pesimäaikaan, joka ELY:n suositusten mukaan on 15.4. – 31.7.

Ota kaupunginpuutarhuriin yhteyttä hyvissä ajoin ennen suunniteltua puunkaatoa.