Leikkipaikat

Nokialla on rakennettuja leikkipaikkoja ympäri kaupunkia puistoissa noin 50 ja lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen, lähinnä koulujen ja päiväkotien pihoilla.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Puistojen leikkipaikat ovat vapaasti käytettävissä, koulu- ja päiväkotipihojen leikkipaikat ovat yleisessä leikkikäytössä kiinteistön varsinaisen toiminnan ulkopuolella eli lähinnä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Pidäthän omalta osaltasi huolta leikkipaikan siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toimi näin

Nokian kaupungin omistamien ja ylläpitämien puistoleikkipaikkojen sijainti ilmenee leikkipaikkojen internetsivuilla ja kartat osiossa.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Nokialla on rakennettuja leikkipaikkoja ympäri kaupunkia puistoissa ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoilla. Puistoleikkipaikkoja on noin 50, ja ne ovat käytössä jatkuvasti. Lisäksi koulu- ja päiväkotipihojen leikkipaikat ovat yleisessä leikkikäytössä kiinteistön varsinaisen toiminnan ulkopuolella eli lähinnä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Puistoleikkipaikat on jaettu kolmeen luokkaan:

Monitoimipuistot palvelevat monen ikäisiä käyttäjiä; puistossa on leikkitoimintojen lisäksi myös liikkumista tukevia elementtejä (esim. peliareena, lähiliikuntavälineitä) sekä oleskelualuetta.

Keskusleikkipaikat ovat monipuolisia leikkipaikkoja, joiden leikkivälineistö on suunnattu erityisesti pienille, osin myös alakouluikäisille lapsille.

  Lähileikkipaikoiksi on luokiteltu pienet, usein vanhat leikkipuistot, joiden varustevalikoima on suppea (esim. keinu, hiekkalaatikko ja jousieläin).

Kartta puistoleikkipaikoista

Kartalla näkyvät kaikki nykyisin käytössä olevat infrapalveluiden ylläpitämät puistoissa sijaitsevat leikkipaikat. Lisäksi jokaisen koulun ja päiväkodin pihapiiristä löytyy leikkipaikkavälineistöä.

Tulevaisuudessa puistoleikkipaikkojen määrä vähenee, mutta samalla säilyvien laatua ja monipuolisuutta parannetaan. 2017 tehdyn päätöksen mukaan pieniä lähileikkipaikkoja suljetaan sitä mukaa, kun puiston välineiden kunto heikkenee niin, ettei lasten turvallista leikkiä enää voida taata. Uusia leikkipaikkoja rakennetaan ja vanhoja säilytettäviä leikkipaikkoja peruskorjataan investointimäärärahojen puitteissa.

Leikkipaikkojen turvatarkastukset

Kaikille leikkipaikoille tehdään noin 12 kuukauden välein vuositarkastus, jolla selvitetään välineiden kunto perusteellisesti. Lisäksi sulan maan aikana noin kolmen kuukauden välein tehdään toiminnallinen tarkastus, jolla seurataan leikkivälineiden kuntoa. Kesäaikana leikkipaikoilla käydään vähintään kerran viikossa siivoamassa ja tekemässä alueen yleistarkastus.

Tarkastusten perusteella tehdään tarvittavat korjaukset ja poistetaan vaarallisia välineitä. Vähemmän vaaralliset puutteet korjataan leikkipaikan peruskorjauksen yhteydessä.

Mikäli huomaat ilkivaltaa tai rikkoontuneita välineitä, ota yhteyttä puistot@nokiankaupunki.fi

Viereisistä linkeistä löytyvät vuoden 2017 päätöksen mukaiset kehitettävät (säilytettävät ja rakennettavat) puistoleikkipaikat (luettelo ja kartta) sekä yleinen kaikkia leikkipaikkoja koskeva turvallisuusasiakirja.

Uusien ja peruskorjattavien leikkipuistojen suunnitelmat löytyvät nähtävillä oloaikana https://www.nokiankaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/nahtavilla-olevat-suunnitelmat/

Muu tiedottaminen https://www.nokiankaupunki.fi/

Tervetuloa viihtymään ja leikkimään!