Leikkipaikat

Infrapalvelut suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää puistoleikkipaikkoja sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueilla olevia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkojen sijoittuminen eri puolille kaupunkia

Puistoleikkipaikat on jaettu kahteen kokoluokkaan siten, että kaupungissa on alueittain yksi helposti saavutettava keskusleikkipaikka. Keskusleikkipaikan palvelut painottuvat pienille lapsille, mutta niihin järjestetään joitakin toimintoja myös isommille lapsille sekä oleskelutilaa yhteiseen käyttöön. Näiden lisäksi on valittu muutamia keskeisiä viheralueita, joihin perustetaan ikäryhmältään laajaa käyttäjäkuntaa palvelevia monitoimipuistoja. Kyseisiin monitoimipuistoihin sijoitetaan perinteisiä leikkipaikkatoimintoja, liikuntaharrastuksia tukevia elementtejä sekä eri ikäryhmien vapaamuotoista oleskelua tukevia elementtejä.

Puistoleikkipaikkojen määrää vähennetään tulevina vuosina nykyisestään niiden laadun parantamiseksi. Vähentämistä tehdään hyväksytyn suunnitelman mukaisesti vähitellen välineiden kunnon heikentyessä vaaralliseen kuntoon. Uusia leikkipaikkoja rakennetaan ja vanhoja säilytettäviä leikkipaikkoja peruskorjataan investointirahojen puitteissa.

Leikkipaikkojen turvatarkastukset

Kaikille leikkipaikoille tehdään noin 12 kuukauden välein vuositarkastus, jolla selvitetään välineiden kunto perusteellisesti. Lisäksi tehdään noin kolmen kuukauden välein toiminnallinen tarkastus, jolla seurataan leikkivälineiden kuntoa.

Kesäaikana leikkipaikoilla käydään vähintään kerran viikossa siivoamassa ja tekemässä alueen yleistarkastus. Tarkastusten perusteella tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä ja poistetaan vaarallisia välineitä. Vähemmän vaaralliset puutteet korjataan leikkipaikan peruskunnostuksen yhteydessä.