Strateginen yleiskaava

Valmisteilla on:

Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava laaditaan koko Nokian kaupungin alueelle ja sen tavoitevuosi on 2040. Strategisen yleiskaavan tavoitteena on vastata tulevaisuuden asumisen, työnteon ja liikkumisen muuttuvaan toimintaympäristöön tavoittelemalla rohkeasti uusia rakentamisen malleja, muotoja ja toimintatapoja. Sen keskeinen tavoite on määritellä kaupungin tahtotila siitä, minne rakennetaan ja missä palvelut ovat.
(Diaarinumero: NOK/1689/2019)

Kaavakartta, luonnos 24.42023 (pdf)
Selostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla, Harjukatu 21, 3. kerros, 11.5. – 12.6.2023.
Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.
Mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Tiedustelut kaavasta:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, 044 486 1609
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, 040 133 4235

Nokialla 11.5.2023
Kaupunkikehityslautakunta