Hankkeet

Nokianvirran koulun hankkeet.

ICT

Nokianvirran koulu on mukana koulutoimen ICT-hankkeessa. Koulumme TVT-vastaavat Jussi Alho ja Aleksi Heiskanen toimivat tutoreina, jotka opastavat opettajia tietotekniikan hyödyntämisessä opetuksessa.

 

LIIK-KISS  

Nokianvirran koulu osallistuu valtakunnalliseen LIIK-KISS -hankkeeseen, jonka avulla pyritään lisäämään nuorten ja lasten koulupäivän aikana tapahtuvaa välituntiliikuntaa sekä muuta liikuntaa. Samalla tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten terveystietoutta.

 

Yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskurssilla nuoret perustavat oman, oikealla rahalla toimivan ja liikevoittoon pyrkivän Nuori Yrittäjyys –yrityksen. Yritys voi tarjota markkinoille tavaroita ja/tai palveluja. Toiminnan runkona on opetuksen järjestäminen Nuori yrittäjä – opetusohjelman mukaisesti.

Harjoitusyrityksen avulla tutustumme ulkoiseen yrittäjyyteen. Sisäistä yrittäjyyttä opiskelemme, kun tarkastelemme ja arvioimme omaa rooliamme ja työtapaamme ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on tutustua lukuvuoden aikana koulun ulkopuolisiin tapahtumiin yritysvierailujen tai messujen avulla.

Edellä mainittujen tavoitteiden ohella kurssilla pyritään oppimaan oma-aloitteisuutta, talous- ja ryhmätoimintataitoja sekä vastuunkantoa. Yrittäjyyskurssin keskeisiä vaiheita ovat yritysidean keksiminen ja toiminnan aloittaminen, kirjanpidon hoitaminen yritystoiminnan arjessa, osavuosikatsauksen ja vuosikertomuksen laatiminen, yritysvierailut ja erilaiset messut sekä lopuksi yritystoiminnan lakkauttaminen.

Yrittäjyyskurssi on oppilaslähtöinen oppimisympäristö, jossa oppilaat oppivat tekemisen kautta. Ongelmia pyritään kohtaamaan ja selvittämään ei liiaksi etukäteen varautumalla, vaan kohdattaessa ne selvittämällä. Kurssilla ei opeteta kieltoja – vain kykyjä minimoida uhkat ja tunnistaa mahdollisuudet. Käytännönläheinen toteutus haastaa oppilaat oppimaan oman toiminnan kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä.