Hankkeet

Ällienjakomo – Oppilaat OPS-agentteina

Ällienjakomo on syksyllä 2018 alkanut hanke, jonka tavoitteena on mm. uuden OPSin laaja-alaisten tavoitteiden jalkauttaminen koulutasolle. Kouluille saadaan Ällienjakomo -hankkeen kautta 1-2 hankeesta koulutasolla vastaavaa opettajaa, joiden tehtävänä on organisoida ja ohjeistaa aiheesta kiinnostunutta oppilasjoukkoa jakamaan osaamistaan koulu- ja kuntatasolla. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria ja lapsia aktiiviseen toimintaan ja siten tavoitteena on jakaa oppilaiden osaamista ja aktiivisuutta. Kyseessä voi olla esim. TVT-taitojen opastaminen uusille 7. luokkalaisille, tai  Ipadin käytön opastaminen vanhuksille. Toiminnan ei tarvitse olla tietotekniikkaan sidottua, vaan toiminta voi yhtä hyvin käsittää vaikkapa erilaisten pelien ja leikkien opastamisen päiväkodin lapsille. Mahdollisia toiminta-alueita voi olla TVT, erilaiset ympäristön hyvinvointiin liittyvät asiat, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyvät toimet. Lisäksi hankkeen avulla voidan laajentaa yhteistyötä lähiympäristön kanssa. Hyvänä esimerkkinä on mm. yhteistyö päiväkotien ja vanhusten kanssa.

Nokianvirran koulussa toimii liikunta-ja lukuagentteja. Liikunta-agenttitoiminnassa on mukana joukko koulumme liikuntaluokkien oppilaita. He innostavat omalla esimerkillään nuorempia oppilaita liikkumaan ja samalla he saavat itse hienoa kokemusta liikunnan ohjaamisesta. Liikunta-agentit tekevät yhteistyötä läheisten päiväkotien ja alakoulujen kanssa. Lukuagentit ideoivat kirjallisuusaiheisia tempauksia, haasteita ja kisoja oman koulumme arkeen ja innostavat kaikkia lukemaan.