Hankkeet

Liikkuva koulu

Harjuniityn koulu on mukana ”Liikkuva koulu” -hankkeessa. Sen tarkoituksena on eri tavoin aktivoida oppilaita liikkumaan ja lisätä koulun viihtyisyyttä sekä parantaa oppimista. Tavoitteena on järjestää välitunneilla ohjattua välkkäritoimintaa, mm. vanhempia oppilaita koulutetaan ohjaamaan pienemmille leikkejä ja pelejä, vastuuopettajat järjestävät kuukausikisoja jne. Myös oppitunneilla pyritään työskentelemään monipuolisesti ja vähentämään paikoillaan istumista.

Harjuniityn koulun ”Liikkuva koulu” -vastaavat opettajat ovat lukuvuonna 2018-2019 Hannatuulia Hämäläinen ja Ville Snellman.