Hankkeet

Liikkuva koulu

Harjuniityn koulu on mukana ”Liikkuva koulu” -hankkeessa. Sen tarkoituksena on eri tavoin aktivoida oppilaita liikkumaan ja lisätä koulun viihtyisyyttä sekä parantaa oppimista. Tavoitteena on järjestää välitunneilla ohjattua välkkäritoimintaa, mm. vanhempia oppilaita koulutetaan ohjaamaan pienemmille leikkejä ja pelejä, vastuuopettajat järjestävät kuukausikisoja. Myös oppitunneilla pyritään työskentelemään monipuolisesti ja vähentämään paikoillaan istumista.

Harjuniityn koulun ”Liikkuva koulu” -vastaavat opettajat ovat lukuvuonna 2019-2020 Petri Suojoki ja Ville Snellman.

Oppilaat voivat pelata esimerkiksi mölkkyä koulun erikoispäivinä.
Oppilaat voivat pelata esimerkiksi mölkkyä koulun erikoispäivinä.

Ällienjakomo

Ällienjakomo nimi tulee opetussuunnitelman perustasta, seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta. L-kirjaimista, ”ällistä”, siis ällät ja ällit jakoon, osaamisen jakaminen on meidän ydintä!

Ällienjakomon tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen rantauttaminen koulun arkeen, osallistaa oppilaat mukaan toimintaan ja tehdä opetussuunnitelman muutokset näkyväksi oppilaille. Oppilasagentti jakaa osaamistaan oppilaille, opettajille sekä koulun ulkopuolelle. Oman koulun sisällä tapahtuvan toiminnan lisäksi yhteistyötahoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit ja toiset Nokian koulut myös nivelrajojen yli.

Ällienjakomossa on mukana lähes kaikki Nokian kaupungin peruskoulut, joissa jokaisessa agenttitoiminnasta vastaa yksi tai useampi vastuuopettaja. Toiminnan lähtökohtana on koulun omat tarpeet, minkä seurauksena on syntynyt erilaista osaamista jakavia agentteja. Kussakin koulussa on yhden tai useamman teeman mukaisia agentteja. Harjuniityn painoalueet ovat fiilis-, TVT- ja liikunta-agentit.

Harjuniityn koulun ”Ällienjakomo” -vastaavat opettajat ovat lukuvuonna 2019-2020 Hanna-Kaisa Karttunen, Harri Pirttimäki ja Petri Suojoki.