Edunvalvonta

Itselleen voi saada edunvalvojan, jos huomaa oman tilanteensa heikentyneen niin, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen. Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus maistraatille.

Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi omaisuuden hoito. Edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että hänen päämiehensä saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojaa haettaessa täytetään hakemus, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Maistraatti kuulee aina henkilöä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

 

Yleinen edunvalvonta

Tampereen oikeusaputoimisto huolehtii Nokian kaupungin asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.