Kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkomailta äänestäminen

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kotiäänestyksen ilmoittautumislomaketta käyttäen täyttämällä lomakkeen yläosa ja palauttamalla lomake alla olevaan osoitteeseen:

Nokian kaupungin keskusvaalilautakunta

PL 2

37101 NOKIA

(Käyntiosoite: Kaupungintalo, 2. kerros, kirjaamo, Harjukatu 23, 37100 NOKIA).

Puhelimitse ilmoittautuminen tapahtuu soittamalla numeroon:
• (03) 5652 0010, Nokian kaupungin kirjaamo
• 040 549 7245, keskusvaalilautakunnan sihteeri, lakimies Minni Leskinen
• 050 395 6376, keskusvaalilautakunnan 1. varasihteeri, asiakirjahallinnon suunnittelija
Johanna Soikka-Kuusenoksa

Kuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 12.1. – 18.1.2022. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan kotiäänestyksen. Kotiäänestyksessä noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeita terveysturvallisesta äänestämisestä, esim. käytetään maskia ja käsidesiä ja tarvittaessa muitakin suojavarusteita.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (ei henkilökunta).

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys ja se tapahtuu yhtenä tai enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan organisoimana.

Äänestäminen ulkomailta

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti ulkomailla asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu aluevaalien 2022 osalta aukeaa 23.10.2021. Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 23.12.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.

Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake