Rakennuttaminen ja ylläpito

Tilapalveluiden rakennuttaminen ja ylläpito hallinnoi kaupungin omistamia kiinteistöjä, sekä huolehtii niiden arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Kaupungilla on kiinteistöjä yhteensä noin 153 044 m2 / 155 kappaletta ja rakennuksia 76 kappaletta.