Alakouluikäiset

Tältä sivulta löydät tietoa ja tukea alakouluikäisen lapsen arkeen:

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?
Koulun aloittaminen
Iltapäivätoiminta
Kerhoja ja harrastuksia
Kohtaamispaikkoja
Tukea arkeen ja vanhemmuuteen
Tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen
Apua ja tukea parisuhteeseen

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?

Alakouluikäinen lapsi kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Fyysinen kasvu, motorinen kehitys ja aivojen kypsyminen mahdollistavat monien uusien taitojen kehittymisen, tietojen karttumisen ja aiempaa selvästi itsenäisemmän toiminnan. Kouluun menon myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Kaverisuhteet ja ryhmään kuuluminen ovat tärkeitä, sillä kouluikäisellä on tarve tulla hyväksytyksi ikätoveriensa silmissä.

Lapsi kykenee useimmiten leikkimään ja tulemaan hyvin toimeen muiden lasten kanssa. Neuvottelutaitoja, vuoron odottelua ja kaikkien huomioimista harjoitellaan. Aikuisen apua ristiriitojen ratkaisemiseksi tarvitaan edelleen, vaikka pienempien kiistojen sovittelu kavereiden kanssa useimmiten sujuu hyvin. Lapsen moraali on kehittynyt, ja hän osaa tuntea syyllisyyttä, kun siihen on aihetta.

Lisäksi kasvu ja kehitys on jatkuva, kokonaisvaltainen tapahtuma, johon vaikuttavat monet seikat. Vanhemmat usein pohtivatkin, mikä on tavallista ja kehitykseen kuuluvaa ja milloin on syytä pyytää apua ja tukea. Alakouluikäisten lasten tavallisimmat haasteet ovat käytöksen ja tunne-elämän haasteet, kuten ylivilkkaus ja keskittymisen vaikeudet. Lisäksi tavallisia ovat sosiaalisen kanssakäymisen haasteet ja oppimiseen liittyvät vaikeudet.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnettiin on koottu tietoa kuhunkin ikäkauteen kuuluvista kehitysvaiheista ikävuosittain:

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.

MIELI ry:n sivuilta löydät tietoa ja ohjeita eri-ikäisten lasten ja aikuisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Tukea ja neuvoja lapsen kehotunnekasvatukseen:

Miten voit kotona tukea lapsen kasvua ja kehitystä?

Kuvassa kaksi alakouluikäistä poikaa pullistelee hauiksiaan.
Kuva: Opa Latvala
  • Säännöllinen arkirytmi: riittävä yöuni, monipuolinen ravinto ja liikunta, lepo
  • Turvallisuus, tuki, hoiva
  • Koulutyön, harrastamisen ja huolettoman puuhastelun rytmittäminen
  • Aikuisen läsnäolo lapsen elämässä: kiinnostu, innostu, kysy, kuuntele.
  • Lapsen tunteiden jakaminen ja sanoittaminen, pettymyksissä ja vaikeuksissa auttaminen
  • Yhteistyö koulun ja muiden lapsen elämässä olevien aikuisten kanssa

Koulun aloittaminen

Koulun aloittaminen on lapselle ja koko perheelle uusi ja jännittävä asia. Lapsen elinpiiri laajenee ja hän liikkuu itsenäisemmin. Koululaiselta odotetaan omatoimista suoriutumista, uusien taitojen ja sääntöjen opettelua sekä vastuunottoa sovituista asioista. uusia taitoja ja sääntöjä.

Nokialla tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. Tulevat ekaluokkalaiset saavat kirjeitse tiedon tulevasta koulustaan helmikuun loppuun mennessä.

Lue lisää:

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta pitää pienestä koululaisesta huolta koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Toiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo 16.30 saakka lapsen sopimuksesta riippuen.

Nokian kaupungin järjestämä iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2.-vuosiluokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9.-vuosiluokan oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään eri puolilla kaupunkia koulujen tiloissa. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu, johon huoltajat voivat hakea alennusta tuloperustein. Toimintapaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella ja haku järjestetään keväisin, mutta paikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistys järjestää iltapäiväkerhoja perhetalo Tuutikissa ja Täpinässä. Iltapäiväkerho on tarkoitettu 1.-3.-vuosiluokkien oppilaille. Toiminta on maksullista ja vapaita paikkoja voit tiedustella läpi lukukauden.

Kerhoja ja harrastuksia

Harrasta Nokialla logoNokialla järjestetään paljon ohjattua harrastustoimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja perheille. Kouluikäisille lapsille on tarjolla Harrasta Nokialla -harrastusryhmiä kouluvuoden ajan. Ryhmät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään aamuisin ja iltapäivisin, ennen tai jälkeen koulupäivän. Suurin osa ryhmistä toteutetaan koulujen tiloissa. Katso harrastusryhmien lukujärjestykset ja ilmoittaudu mukaan!

Kouluilla järjestetään myös kerhotoimintaa sekä lukuvuosien aikana että kesälomalla.

Lisää harrastusvinkkejä: Perheiden Nokia Tekemistä perheille.

Kohtaamispaikkoja

Lapsiperheiden kohtaamispaikka Tyttölän päiväkodilla (Kyyninkatu 35) on tarkoitettu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen. Kohtaamispaikka on auki tiistaisin klo 17-19 (30.8.2022 lähtien). Ohjelmassa ohjattua toimintaa, vapaata oleskelua, leikkejä, juttuseuraa ja tukea vanhemmuuteen. Lapset ovat kohtaamispaikassa vanhempien vastuulla. Ei ennakkoilmoittautumista.

Nuorisopalvelut tarjoavat klubitoimintaa 6.-luokkalaisille Harjuniityn sekä Nuksun nuorisotiloissa. Klubitoiminta on ohjattua toimintaa, jossa pääset tutustumaan nuorisotiloihin ja niiden tarjoamiin aktiviteetteihin. Aukioloajat ja tarkemmat tiedot nuorisopalveluiden verkkosivuilla: Nuorisopalveluissa NYT

Nokian seurakunnan LapsiArkista saat maksutonta lastenhoitoapua ja vertaistukea. Toiminta on tarkoitettu 3-13-vuotiaiden lasten perheille.

Tukea arkeen ja vanhemmuuteen

Lapsiperheiden kotipalvelusta saat tukea kodin arkeen ja lastenhoitoon. Tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Nopea perheohjaus tarjoaa apua, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita. Palvelu on lyhytkestoista, luottamuksellista, maksutonta ja toteutetaan perheen kotona virka-ajan ulkopuolella.

Kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen palvelussa saat ohjausta ja neuvontaa parisuhteeseen, perhetilanteeseen tai lapsen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa. Palvelussa on käytettävissä sähköinen ajanvaraus.

Nokian seurakunnan diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Lapsiperheiden matalan palveluohjaus on tarkoitettu sinulle, joka mietit jotakin omaan elämääsi tai perheeseesi liittyvää asiaa. Pyydä apua -lomakkeella voit jättää yhteystietosi ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä ottaa sinuun yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa. Vaihtoehtoisesti voit soittaa numeroon 040 8285 277 (varmimmin vastaamme ma-pe klo 10-12).

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla, kuten lapsilisällä. Myös perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

 

Vinkkejä arkeen:

 

Tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen

Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä lapsen omaan opettajaan. Lapsella voi esimerkiksi olla vaikeuksia läksyissä, koulupoissaoloja tai haasteita kaverisuhteissa. Lapsen koulunkäyntiä voidaan tukea eri tavoin ja opettaja kertoo mielellään lisää koulun käytössä olevista keinoista. Perusopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia.

Alakouluikäinen lapsi kuuluu Nokialla automaattisesti kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat oppilaita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Voit olla yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa.

Nuorten Helpperi on tarkoitettu 12-17-vuotiaille nuorille. Nuorten Helpperiin voi hakeutua, mikäli nuorella on mielialapulmaa, koulunkäynnin vaikeuksia tai varhaisen vaiheen päihteiden riskikäyttöä eikä nuorelle tarjotut tukitoimet ole riittäneet.

Tietoa ja tukea lapsen vaikeisiin tilanteisiin löydät kootusti myös Tukea lapselle ja nuorelle -sivulta.

Apua ja tukea parisuhteeseen

Vanhempien toimiva parisuhde edistää koko perheen hyvinvointia. Myös vanhemman oma hyvinvointi vaikuttaa hänen toimintaansa kasvattajana ja parisuhteen osapuolena.

Lue lisää: