Nuoret

Nuoruus on ikäkausi lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Nuoruus on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä välivaihe -nuoruus on ikävaiheena tärkeä ja ainutlaatuinen. Nuoruudessa ihminen kehittyy huimaa vauhtia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Yhdelle nuoruus on elämän parasta aikaa, kun taas toiselle pakollinen paha, jota ei halua vanhemmiten muistella.

”Nuoriso” on myös laaja käsite, joka kattaa eri tavoilla määritellen 12-29-vuotiaat nuoret. Tässä osiossa keskitymme lähinnä ikävuosiin 13-17. Näinä vuosina nuori kehittyy niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenäkin. Nuoren elämässä tärkeitä teemoja ovat muun muassa kaverisuhteet, koulunkäynti, kehon muutokset, seurustelu, seksuaalisuus, päihteet, itsenäistyminen, mielen hyvinvointi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen, jatko-opinnot, oman polun löytäminen.

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?
Tukea arkeen ja vanhemmuuteen
Tukea nuoren kasvuun ja kehitykseen
Nuorten kohtaamispaikat
Digipalvelut
Tietoa nuorille
Tietoa vanhemmille
Tukea parisuhteeseen

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?

Nuoruus on ikäkautena hyvin suurimuutoksinen, ja monia asioita tapahtuu samaan aikaan. Vanhemmat usein pohtivatkin, mikä on tavallista ja kehitykseen kuuluvaa ja milloin on syytä pyytää apua ja tukea.Vaikka elämänkaarellisesti jokainen meistä käy lävitse nuoruuden elämänvaiheen, johon sisältyy tiettyjä vaiheita, ei ole yhtä oikeaa tapaa määritellä nuoren kehityksen kulkua. On hyvä muistaa, että jokainen nuori kehittyy omaan tahtiinsa, ja jokaisen nuoruusaika on ainutlaatuinen kokemus.

Nuoruusvuosina suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin muuttuu. Murrosikä on monella jo alkanut ja fyysisten muutosten jälkeen muutoksia tapahtuu myös henkisellä tasolla. Fyysisesti keho ja siihen suhtautuminen muuttuu, mutta myös tunne-elämä, mielipiteet ja ajatukset saattavat olla kovassakin myllerryksessä. Tähän ikäkauteen kuuluvia keskeisiä kehitystehtäviä ovat nuoren identiteetin ja roolin kehittyminen ja vanhemmista irrottautuminen, enenevä turvautuminen ikätovereihin vanhempien sijasta, sopeutuminen murrosiän fyysisiin muutoksiin ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. Nuori kapinoi ja toiminta voi vaikuttaa välillä hyvin impulsiiviselta, mutta tämä on täysin normaalia. Kehittymistä, irtautumista, itsenäistymistä ja oman itsensä etsimistä, jossa voit olla tukena ja turvana. Huonoa käytöstä ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä, ja rajuun murrosikään on saatavilla ulkopuolista apua.

Lapsuudesta tutut tavalliset ikäkauden haasteet kuten mm. käytöksen- ja tunne-elämän haasteet (kuten ylivilkkaus ja keskittymisen vaikeudet), sosiaalisen kanssakäymisen haasteet ja oppimiseen liittyvät vaikeudet näkyvät myös nuoruudessa. Uudenlaisia haasteita voi tulla kuitenkin eteen, kuten päihteisiin, kehonkuvaan ja mielenterveyden häiriöihin liittyvät pulmat ja yleisesti elämänhallintaan liittyvät haasteet. Suomalaisten nuorten mielenterveys on huonontunut, jopa joka neljäs nuori oireilee psyykkisesti. Näiden kanssa ei pidä jäädä yksin, ja apua on saatavilla.

Tietoa eri ikäkausiin kuuluvista kehitysvaiheista:

Nuorten tavallisimmista sairauksista löydät tietoa Terveyskylän Nuortentalosta.

Nuorten mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.

MIELI ry:n sivuilta saat vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Miten voit kotona tukea nuoren hyvää kasvua ja kehitystä?

  • Säännöllinen arkirytmi edesauttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia: riittävä yöuni ja lepo, monipuolinen ravinto, liikunta ja mieluisa tekeminen vapaa-ajalla.
  • Varsinkin nuoruudessa, aivojen kehittyessä, riittävällä unella on iso rooli.
  • Nuori tarvitsee turvallisuutta, tukea ja hoivaa.
  • Koulutyön, harrastamisen ja huolettoman puuhastelun rytmittäminen on tärkeää.
  • Muista läsnäolo nuoren elämässä: kiinnostu, innostu, kysy, kuuntele.
  • Aikuisen tehtävänä on tukea nuorta tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä.
  • Hae tarvittaessa apua nuorelle, ennen kuin haasteet kasvavat suuriksi.
  • Yhteistyö koulun ja muiden nuoren elämässä olevien aikuisten kanssa.
  • Itsenäistymisen tukeminen; etäisyyttä ja rajoja, sopivassa suhteessa.

Tukea arkeen ja vanhemmuuteen

Myös nuoruudessa vanhemmilla ja huoltajilla on merkittävä rooli nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa. Täytyy muistaa, että vaikka nuori kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia, tarvitsee hän silti rajoja ja huolenpitoa. Vastuu itsenäistyvästä nuoresta on aina perheen aikuisilla. Välillä myös aikuinen on neuvoton, mutta apua ja tukea on kuitenkin saatavilla.

Nopea perheohjaus tarjoaa apua, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita. Palvelu on lyhytkestoista, luottamuksellista, maksutonta ja toteutetaan perheen kotona virka-ajan ulkopuolella.

Kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen palvelussa saat ohjausta ja neuvontaa parisuhteeseen, perhetilanteeseen tai nuoren hyvinvointiin liittyvissä pulmissa.

Nokian seurakunnan perhediakonian diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea perheen arkeen.

Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluohjaus on tarkoitettu sinulle, joka mietit jotakin omaan elämääsi tai perheeseesi liittyvää asiaa. Pyydä apua -lomakkeella voit jättää yhteystietosi ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä ottaa sinuun yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa. Vaihtoehtoisesti voit soittaa numeroon 040 8285 277 (ma-pe klo 10-12).

Kela tukee nuoria ja heidän perheitään useilla etuuksilla, kuten lapsilisällä ja opintotuella. Myös perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

Tukea nuoren kasvuun ja kehitykseen

Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa (kuten oppimiseen liittyvät haasteet, poissaolot, koulumotivaatio, jne.) kannattaa ensimmäisenä olla suoraan yhteydessä opettajaan. Nuoren koulunkäyntiä voidaan tukea eri tavoin ja opettaja kertoo mielellään lisää koulun käytössä olevista keinoista.

Peruskouluikäinen lapsi kuuluu automaattisesti kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat peruskoulujen oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Voit olla yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu myös toisella asteella opiskeleville. Jos opiskelet muualla kuin Nokian toimipisteissä, löydät yhteystiedot oman oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Nuorten Helpperi on tarkoitettu 12-17-vuotiaille nuorille. Nuorten Helpperiin voi hakeutua, mikäli nuorella on mielialapulmaa, koulunkäynnin vaikeuksia tai varhaisen vaiheen päihteiden riskikäyttöä eikä nuorelle tarjotut tukitoimet ole riittäneet.

Nuorten mielenterveyspalveluita tuottaa nuorisotiimi, jonne nuori pääsee viranomaisen lähetteellä.

Nokian kaupungin nuorisopalvelut tukevat nuoria niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Nuorisotyön tehtävänä on muun muassa nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Nuorisotyöntekijät ovat kasvatustyön ammattilaisia ja myös huoltajat voivat olla heihin yhteydessä. Päivisin nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria yläkouluilla koulunuorisotyössä ja iltaisin muun muassa nuorisotiloilla.

Nuorten kohtaamispaikat

Keskustan Nuorisotila Nuksu

Harjuniityn koulun nuorisotila

Emäkosken koulun nuorisotila Nemppis

Kaupungin nuorisotilojen aukioloajat ja tarkemmat tiedot näet Nuorisopalveluiden verkkosivuilta.

Maatialan pappila on Nokian seurakunnan nuorten kotitalo.

Digipalvelut

Netari-verkkonuorisotalo on Pelastakaa Lasten ylläpitämä palvelukokonaisuus, joka tarjoaa nuorille turvallisia ja laadukkaita yhteisö-, ohjaus- ja neuvontapalveluita. Netarin verkkosivuilta löydät Netarin omien palveluiden lisäksi kattavan chat-kalenterin, johon on listattu lasten ja nuorten avoimia chatteja.

Nuorisotyöntekijöihin saat helposti yhteyden nuorisopalveluiden somekanavien kautta: Digitaalinen nuorisotyö – Nokian kaupunki.

Perhetyön chat-palvelu on käytettävissäsi tiistaisin klo 10-12. Voit saada yleisluonteista neuvontaa ja ohjausta lapsiperhearkeesi. Vastaajina toimivat perhetyön perhe- ja sosiaaliohjaajat.

Tietoa nuorille

Nuorten elämä tarjoaa nuorille kattavasti tietoa ja neuvontaa verkossa, nuorten elämään liittyvissä asioissa. Tähän sivustoon kannattaa myös vanhempien tutustua.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti tarjoaa tukea ja tekemistä, tietoa ja keskustelua.

Nuorille suunnattua päihdetietoutta löytyy kattavasti Nuortenlinkistä.

Nokian kaupungin nuorisopalvelut ylläpitävät Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut -sivustoa.

Tietoa vanhemmille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät vinkkejä ja neuvoja vanhemmuuteen sekä nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyen.

Vanhempainpuhelimessa ja Vanhempainnetin chatissa voit puhua mistä vain vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.

Neuvokas perhe tarjoaa vinkkejä syömiseen, liikkumiseen, lepoon ja hyvinvointiin.

Kuinka arki kesytetään?  Hämeenlinnan kaupungin ”Arjen kesyttäjät” -sivustolta löydät vinkkejä esimerkiksi kiukun, kaaoksen ja siirtymätilanteiden kesyttämiseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seksuaalisuudesta puhuminen nuorelle -sivu neuvoo ja rohkaisee puhumaan seksuaalisuudesta nuoren kanssa. Myös Terveyskirjastosta löydät tietoa tueksi lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen.

Yhden perheenjäsenen päihde-, peli-, rahapeli-, seksi- tai muu riippuvuusongelma vaikuttaa koko perheeseen. Päihdelinkki tarjoaa luotettavaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tietopaketti yläkouluun siirtyvän nuoren vanhemmille: Hyvä alku yläkouluun.

Päihde- ja ja riippuvuustietoutta vanhemmille: Päihdelinkin sivu vanhemmille ja THL- Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt.

Tukea parisuhteeseen

Vanhempien toimiva parisuhde edistää koko perheen hyvinvointia. Myös vanhemman oma hyvinvointi vaikuttaa hänen toimintaansa kasvattajana ja parisuhteen osapuolena. Lisätietoa parisuhteen tuesta löydät: