Nuoret

Nuoruus on ikäkausi lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Nuoruus on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä välivaihe -nuoruus on ikävaiheena tärkeä ja ainutlaatuinen. Nuoruudessa ihminen kehittyy huimaa vauhtia sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Oikopolut sivun sisältöihin:

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?
Tukea arkeen ja vanhemmuuteen
Tukea nuoren kasvuun ja kehitykseen
Nuorten kohtaamispaikat
Digipalvelut
Tietoa nuorille
Tietoa vanhemmille
Tukea parisuhteeseen

Kehitykseen kuuluvaa vai ei?

Nuoruusiässä tapahtuu paljon suuria muutoksia samaan aikaan. Murrosikä on monella jo alkanut ja fyysisten muutosten jälkeen muutoksia tapahtuu myös henkisellä tasolla. Suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin muuttuu. Tunne-elämä, mielipiteet ja ajatukset saattavat olla kovassa myllerryksessä. Jokainen nuori kehittyy omaan tahtiinsa.

Tähän ikäkauteen kuuluvia keskeisiä kehitystehtäviä ovat nuoren identiteetin ja roolin kehittyminen ja vanhemmista irrottautuminen, enenevä turvautuminen ikätovereihin vanhempien sijasta, sopeutuminen murrosiän fyysisiin muutoksiin ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. Nuori kapinoi ja toiminta voi vaikuttaa välillä hyvin impulsiiviselta, mutta tämä on täysin normaalia. Vanhempi voi olla nuoren kehittymisessä ja itsenäistymisessä tukena ja turvana. Huonoa käytöstä ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä, ja rajuun murrosikään on saatavilla ulkopuolista apua.

Nuoruusiässä voi tulla vastaan myös uudenlaisia haasteita esimerkiksi päihteisiin, kehonkuvaan ja mielenterveyteen liittyen.

Tietoa eri ikäkausiin kuuluvista kehitysvaiheista:

Nuorten tavallisimmista sairauksista löydät tietoa Terveyskylän Nuortentalosta.

Nuorten mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.

MIELI ry:n sivuilta saat vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Miten voit kotona tukea nuoren hyvää kasvua ja kehitystä?

  • Säännöllinen arkirytmi edesauttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia: riittävä yöuni ja lepo, monipuolinen ravinto, liikunta ja mieluisa tekeminen vapaa-ajalla.
  • Varsinkin nuoruudessa, aivojen kehittyessä, riittävällä unella on iso rooli.
  • Nuori tarvitsee turvallisuutta, tukea ja hoivaa.
  • Koulutyön, harrastamisen ja huolettoman puuhastelun rytmittäminen on tärkeää.
  • Muista läsnäolo nuoren elämässä: kiinnostu, innostu, kysy, kuuntele.
  • Aikuisen tehtävänä on tukea nuorta tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä.
  • Hae tarvittaessa apua nuorelle, ennen kuin haasteet kasvavat suuriksi.
  • Yhteistyö koulun ja muiden nuoren elämässä olevien aikuisten kanssa.
  • Itsenäistymisen tukeminen; etäisyyttä ja rajoja, sopivassa suhteessa.

Sivun alkuun

Tukea arkeen ja vanhemmuuteen

Myös nuoruudessa vanhemmilla ja huoltajilla on merkittävä rooli nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa. Vaikka nuori kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia, hän tarvitsee edelleen rajoja ja huolenpitoa. Vastuu itsenäistyvästä nuoresta on aina perheen aikuisilla. Välillä myös aikuinen on neuvoton, mutta apua ja tukea on kuitenkin saatavilla.

Pirkanmaan hyvinvointialueelta voit saada tukea arkeen ja vanhemmuuteen esimerkiksi lapsiperheiden palveluohjauksesta, perheohjauksesta tai kasvatus- ja perheneuvonnasta.

Nokian seurakunnan perhediakonian diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea perheen arkeen.

Kela tukee nuoria ja heidän perheitään useilla etuuksilla, kuten lapsilisällä ja opintotuella. Myös toimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

Sivun alkuun

Tukea nuoren kasvuun ja kehitykseen

Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa kannattaa ensimmäisenä olla suoraan yhteydessä opettajaan. Nuoren koulunkäyntiä voidaan tukea eri tavoin ja opettaja kertoo mielellään lisää koulun käytössä olevista keinoista.

Peruskouluikäinen lapsi kuuluu automaattisesti kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa. Opiskeluterveydenhuolto kuuluu toisella asteella opiskeleville.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat peruskoulujen oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Voit olla yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluista. Lisäksi voit saada tukea nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluista.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Nokian kaupungin nuorisopalvelut tukee nuoria niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Nuorisotyön tehtävänä on muun muassa nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Nuorisotyöntekijät ovat kasvatustyön ammattilaisia ja myös huoltajat voivat olla heihin yhteydessä. Päivisin nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria yläkouluilla koulunuorisotyössä ja iltaisin muun muassa nuorisotiloilla.

Nokian kaupungin nuorisopalvelut – Nuoren Nokia

Sivun alkuun

Nuorten kohtaamispaikat

Keskustan nuorisotila Nuksu

Harjuniityn koulun nuorisotila

Emäkosken koulun nuorisotila Nemppis

Maatialan pappila on Nokian seurakunnan nuorten kotitalo.

Sivun alkuun

Digipalvelut

Netari on Suomen suurin verkkonuorisotalo. Netarin verkkosivuilta löydät Netarin omien palveluiden lisäksi kattavan listan lasten ja nuorten avoimista chat-palveluista.

Nokian kaupungin nuorisotyöntekijöihin saat helposti yhteyden nuorisopalveluiden somekanavien kautta: Digitaalinen nuorisotyö – Nokian kaupunki.

Sivun alkuun

Tietoa nuorille

Sivun alkuun

Tietoa vanhemmille

Sivun alkuun

Tukea parisuhteeseen

Vanhempien toimiva parisuhde edistää koko perheen hyvinvointia. Myös vanhemman oma hyvinvointi vaikuttaa hänen toimintaansa kasvattajana ja parisuhteen osapuolena.

Lue lisää: Parisuhteen tuki – Perheiden Nokia

Sivun alkuun