Haaveena saada lapsi

Lapsen saamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa ajankohtaa tai elämäntilannetta. Jokainen tuleva vanhempi, pari tai perhe tekee itse omat ratkaisunsa, mutta omien pohdintojen tueksi voi etsiä tietoa ja keskustella asiantuntijoiden kanssa.

Oikopolut sivun sisältöihin:

Haluatko vanhemmaksi?
Toiveissa raskaus
Haasteita raskaaksi tulemisessa?
Hedelmöityshoidot
Adoptio
Tukea tahattomaan lapsettomuuteen

Haluatko vanhemmaksi?

Moni lapseton aikuinen miettii, haluaako tulla vanhemmaksi vai ei. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haluanko vanhemmaksi -sivustolta löydät tietoa pohdintojen tueksi sekä vertaistukea samanlaisten kysymysten kanssa kamppailevilta.

Sivun alkuun

Toiveissa raskaus

Kun raskaus on perheessänne ajankohtainen, voit halutessasi ottaa aluksi yhteyttä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan, mutta välttämätöntä se ei ole. Jos olet terve eikä sinulla ole lääkityksiä käytössä, voit itse lopettaa kondomin, ehkäisypillereiden, -renkaan tai -laastarin käytön.  Ehkäisyneuvolassa voidaan poistaa ehkäisykapseli tai -kierukka.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palveluista.

Ehkäisyn lopetuksen jälkeen kuukautisvuotojen säännöllistyminen saattaa kestää. Mikäli kuukautiset eivät ole alkaneet 3-4 kuukauden kuluttua ehkäisyn lopettamisesta tai ne ovat kovin epäsäännölliset, kannattaa ottaa yhteyttä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan. Raskautta voi kuitenkin heti yrittää, vaikka vuodot eivät olisi alkaneet. Munasolu voi irrota ilman kuukautisvuotoa.

Lääkitysten ja perussairauksien tulisi olla arvioituna ja tasapainossa raskauden alkaessa. Niistä on hyvä olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Tulevien vanhempien terveelliset elämäntavat lisäävät raskauden mahdollisuutta. Liikunta, riittävä lepo, terveellinen ruokavalio ja normaali paino tukevat hedelmällisyyttä.

Tupakoimattomuus, muiden nikotiinituotteiden ja alkoholin käytön rajoittaminen parantavat miehen ja naisen hedelmällisyyttä. Ei myöskään kannata odottaa liian kauan lasten hankintaa, koska ikä on tärkeä tekijä raskauden alkamisen kannalta. Lisääntymisterveyttä tukevat myös sukupuoliteitse tarttuvien tautien ehkäisy ja huolellinen hoito.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Kuvassa nalle selin kameraan päin. Takana näkyy ikkuna, josta kajastaa valoa.

Haasteita raskaaksi tulemisessa?

Syömisen pulmat

Syömishäiriö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista ja lapsen saamista. Syömisen pulmat ovat moninaisia ja syömishäiriöitä on useita erilaisia. Syömishäiriö aiheuttaa sairastuneessa usein häpeää ja sairaudentunnottomuutta. Syömishäiriöihin on kuitenkin tärkeää hakea apua, jotta toipuminen voisi alkaa mahdollisimman varhain.  Tyypillisesti myös raskaaksi tulemisen haasteet helpottavat syömishäiriöstä parantumisen myötä.

Ravitsemusterapeutti ja lääkäri voivat auttaa sinua tällaisissa tilanteissa eteenpäin. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa ja tukea:

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on tavallisin naisten hormonihäiriö. Munasarjojen monirakkulatauti voi aiheuttaa kuukautisten epäsäännöllisyyttä tai poisjäämistä, pitkittyneitä vuotoja ja lapsettomuutta. Kuitenkin todennäköisyys saada yksi lapsi on yhtä hyvä kuin muillakin naisilla, mutta raskaaksi tuleminen voi kestää pidemmän aikaa tai siihen saatetaan tarvita avuksi lääkehoitoa.

Munasarjojen monirakkulataudin keskeisin hoito on ylipainoisilla laihdutus. Ravitsemusterapeutti voi auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan tavan pysyvään painonhallintaan ja terveyttä tukevien elintapojen juurruttamiseen osaksi arkea ilman laihdutuskuureja ja tiukkoja dieettejä. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle hakeudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa: Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) – Terveyskirjasto

Endometrioosi

Endometrioosi on yksi yleisimmistä naistentaudeista. Endometrioosi voi heikentää munasarjojen toimintaa ja lyhentää naisen hedelmällistä aikaa. Hormonaalisen ehkäisyn lopettaminen voi pahentaa endometrioosikipuja ja tuoda näin haasteita myös raskauden yrittämiseen. Kuitenkin suuri osa endometrioosia sairastavista naisista tulee raskaaksi ilman ongelmia. Endometrioosin hoidosta kannattaa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa:

Miehen hedelmällisyys

Elintavat vaikuttavat miehen hedelmällisyyteen. Tupakoimattomuus ja alkoholin kohtuukäyttö sekä terveellinen ruokavalio tukevat siittiötuotantoa. Pitkäaikaiseen stressiin liittyvät hormonimuutokset voivat heikentää siittiöiden tuotantoa. Myös sukuelintulehdusten ehkäisy ja tehokas hoito ovat tärkeitä hedelmällisyyden kannalta. Ympäristötekijöilläkin ajatellaan olevan vaikutusta siemennesteen siittiömäärien laskuun.

Miehen hedelmällinen ikä alkaa murrosiässä ja jatkuu periaatteessa elämän loppuun asti. Iän myötä siittiötuotanto kuitenkin vähenee ja siittiöiden laatu heikkenee.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Hedelmöityshoidot

Yleensä raskautta voi odotella rauhassa vuoden ajan. Kiireellisyys riippuu asiakkaan iästä. Tutkimukset voidaan aloittaa aikaisemmin, mikäli on syytä epäillä hedelmättömyyttä tai naisen ikä on yli 35 vuotta.  Yli 38-vuotiaan ei kannata pitkittää tutkimuksiin lähtöä yli vuodella.

Jos lapsettomuushoitokriteerit täyttyvät, alkututkimukset tehdään perusterveydenhuollossa. Hedelmöityshoitoja voidaan tarjota julkisessa terveydenhuollossa, kun nainen on alle 40-vuotias ja mies alle 60-vuotias. Hoitoihin ovat oikeutettuja nais-miesparit, naisparit ja ilman kumppania lapsen haluavat naiset omien tai lahjoitettujen sukusolujen avulla.

Voit varata ajan gynekologiselle hoitajalle, joka kartoittaa perheen tilanteen, ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin ja varaa ajan lääkärille. Lääkäri tekee lähetteen jatkoselvityksiä ja -hoitoja varten eteenpäin gynekologille.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa lapsettomuushoitojen järjestämisestä.

Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalle tullaan aina lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi tehdä sote-keskus-, työterveys-, opiskelijaterveydenhuollon tai yksityislääkäri.  Hedelmöityshoidot suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Sote-keskuksen gynekologiselle hoitajalle voit varata ohjausajan, vaikka hoitokriteerit eivät täyty. Tällöin tutkimuksia ei kuitenkaan aloiteta perusterveydenhuollossa. Tutkimuksiin voi hakeutua myös yksityiselle gynekologille tai lapsettomuusklinikalle.

Parisuhteessa olevilla on tärkeää, että kumppani on mukana kaikissa hoitoja koskevissa keskusteluissa ja toimenpiteissä. Lapsettomuus on parille yhteinen asia. Hedelmöityshoidot voivat kestää vuosia ja se voi olla psyykkisesti kuormittavaa aikaa kummallekin. Hoitoihin liittyvä epävarmuus ja mahdolliset pettymykset voivat olla henkisesti raskaita. Jos ystävien ja muiden läheisten tuki ei riitä, kannattaa hakea ammattilaisapua ja vertaistukea.

Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan hoitajat ja lääkärit pyrkivät tukemaan perheitä myös psyykkisesti hedelmöityshoitojen aikana. Hoitojen piirissä oleville voidaan tarjota hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan lääkärin lähetteellä lyhytaikaista psykoterapiatukea.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan palveluista.

Lisätietoa ja vertaistukea:

 

Sivun alkuun

Adoptio

Adoptiolla vahvistetaan lapsen ja vanhemman suhde adoptiolapsen ja -vanhemman välille. Adoptiolla pyritään turvaamaan lapsen kehitys ja hyvinvointi sekä löytämään lapselle pysyvä ja turvallinen koti silloin, kun lapsi ei voi kasvaa omassa syntymäperheessään. 

Kuvassa lapsi seisoo keskellä. Mies ja nainen ovat hänen molemmilla puolillaan, hieman taaempana ja katsovat lapseen.

Adoptio alkaa aina adoptioneuvonnalla, joka valvoo lapsen etua ja tukee kaikkia adoption osapuolia: lasta, biologisia vanhempia ja adoptionhakijoita. Adoptioneuvontaa saavat kaikki, jotka toivovat adoptiolasta Suomesta tai ulkomailta. Adoptioneuvontaa saat Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimisto

Perheen sisäisissä adoptioissa ota yhteyttä Pirkanmaan hyvinvointialueen perheoikeudellisiin palveluihin.

Lue lisää:

Sivun alkuun

Tukea tahattomaan lapsettomuuteen

Tahaton lapsettomuus on hyvin yleistä ja sen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Lapsettomuus voi johtua lääketieteellisistä syistä tai esimerkiksi siitä, ettei ole löytänyt sopivaa elämänkumppania.   Lapsettomuus on hyvin henkilökohtainen ja kipeä asia, joka vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Se on kriisi sekä yksilölle että parisuhteelle.

Tärkeää on, ettei asian kanssa jää yksin. Apua ja tukea voi saada jakamalla kokemuksia ja tunteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Toisille ystävien ja läheisten tuki on luontevampi vaihtoehto. Ammattiauttajan puoleen on hyvä kääntyä silloin, kun omat voimat eivät riitä. Jokaisen tulisi löytää oma tiensä purkaa tunteitaan.

Ammattilaisapua ja vertaistukea:

Lapsettomuuteen liittyvä kriisi on kriisi myös parisuhteelle, kun lasta toivotaan yhdessä. Pettymys ja suru ovat pariskunnalle yhteisiä ja tukea tarvitsevat molemmat. Kriisistä voidaan kuitenkin selvitä yhdessä ja yhteinen suru voi myös lujittaa parisuhdetta. Tärkeää on surun ja pettymysten keskellä opetella puhumaan kumppanin kanssa vaikeistakin asioista.

Lue lisää:

Sivun alkuun