Parisuhteen tuki

Parisuhde on yksi ihmisen tärkeimmistä ja läheisimmistä ihmissuhteista. Se myös elää ja muuttuu elämänmuutosten mukana. Lapsiperheissä parisuhde ei ole vain kahden aikuisen välinen asia vaan se vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja lasten hyvinvointiin. Parisuhteesta kannattaakin pitää hyvää huolta.

Parisuhteen hyvinvointiin voi vaikuttaa

Parisuhde elää muuttuvien elämäntilanteiden mukana. Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi kuitenkin myös itse vaikuttaa. Parisuhteeseen liittyy usein halu olla intiimisti lähellä, saada turvaa, lohdutusta ja ymmärrystä tältä erityiseltä toiselta. Pienet, arkiset teot, fyysinen läheisyys ja yhteinen keskustelu vahvistavat parisuhdetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aina välillä on hyvä myös tietoisesti pysähtyä pohtimaan suhteen toimivuutta yhdessä kumppanin kanssa.

Keskustelun tukena voitte käyttää esimerkiksi Parisuhdekeskus Katajan sivuilta löytyviä kysymyksiä tai tunnekortteja.

Väestöliiton parisuhdesivuilta ja   Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät lisää vinkkejä, tietoa ja tukea parisuhteisiin liittyen.

Parisuhteen tarkistuslistan avulla voitte yhdessä arvioida, miten läheisyys toteutuu parisuhteessanne ja pohtia, mitä haluaisitte yhdessä lähteä kehittämään.

Omaolon Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -valmennusohjelmassa saat tietoa siitä, millainen vuorovaikutus vahvistaa parisuhdetta. Harjoitusten avulla voit itse kokeilla uusia toimintatapoja omassa parisuhteessasi.

Vinkki:
Ottakaa arjen kiireiden keskellä tavaksi varata kalenteriin erityinen aika yhteiselle keskustelulle kumppanin kanssa. Tuolloin voitte keskittyä toisiinne ja parisuhteeseenne, ilman puhelimia tai muita keskeytyksiä.

Lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta

Lapsen saaminen on yksi elämän suurimmista muutostilanteista ja se voi vaikuttaa monella tavalla vanhempien parisuhteeseen, keskinäiseen läheisyyteen ja seksuaalisuuteen. Yhteisen lapsen hoitaminen tuottaa paljon iloa ja vanhemmuus voi tuoda parisuhteeseen uuden, suhdetta lujittavan ulottuvuuden. Toisaalta uudet roolit äitinä ja isänä voivat alkuun tuntua vaikeilta. Lapsen hoitaminen vie paljon aikaa ja voimia, ja tuoreilla vanhemmilla on aiempaa vähemmän kahdenkeskistä parisuhdeaikaa.

Kuvassa lapsi seisoo keskellä ja hänen kummallakin puolellaan seisoo aikuinen. Lapsi pitää aikuisia kädestä kiinni. Kaikki kolme ihmistä ovat selin kameraan.

Väestöliiton sivuilta löydät vinkkejä ja ratkaisuehdotuksia parisuhteen vahvistamiseen.

Väestöliiton Minä ja me parisuhteessa -verkkokurssi on maksuton ja tarkoitettu pienten lasten vanhemmille.

Väestöliiton perhepulmapuhelin pienten lasten vanhemmille palvelee numerossa 040 668 4101.

Jos kahdenkeskisen ajan järjestäminen ei onnistu sukulaisten ja läheisten avulla, voit etsiä lapsille hoitajaa Lastenhoitoapua-sivulta.

Parisuhteen seksuaalisuus ja läheisyys

Seksuaalisuus on parisuhteessa parhaimmillaan voimavara, joka lisää suhteen lujuutta ja kestävyyttä. Toimiva seksielämä lisää parisuhdetyytyväisyyttä. Seksuaalisuus auttaa rentoutumaan ja kokemaan läheisyyttä ja kiintymystä.

Pitkässä parisuhteessa intohimo voi kuitenkin hiipua eikä seksi enää kiinnosta. Kiireisessä lapsiperhearjessa voi olla vaikea löytää aikaa ja voimia seksuaaliselle kanssakäymiselle. Omista ja kumppanin seksuaalisista tarpeista puhuminen voidaan kokea vaikeana. Joskus myös oma tai puolison vakava sairastuminen voi muuttaa seksuaalisuutta ja tuoda haasteita sen toteuttamiseen parisuhteessa.

Lue psykologi Jaana Ojasen artikkeli Seksuaalisuus parisuhteessa.

Väestöliiton Parisuhteen seksuaalisuus ja läheisyys -testillä voit kartoittaa suhteesi tämänhetkistä tilannetta.

Terveyskylästä löydät tietoa seksuaaliterveydestä.

Mielenterveystalon seksuaalisuuden omahoito-ohjelmaa voit tehdä itse tai kumppanisi kanssa.

Terveyskylän Naistalossa on asiaa raskauden ja synnytyksen vaikutuksista seksuaalisuuteen.

Kuvassa mies ja nainen pitävät toisiaan kädestä. Kuva on otettua alhaalta ylöspäin ja taustalla näkyy vaaleansinistä taivasta ja pilviä. Miehellä on käsivarressaan iso tatutointi, naisella pienempi. Nainen ja mies näyttävät iloisilta.

Parisuhteen vaikeudet

Parisuhteeseen kuuluvat monenlaiset vaiheet. Jokaisessa parisuhteessa on välillä toimimattomia jaksoja, jolloin vuorovaikutus voi tuntua hankalalta. Arjessa voi olla riitoja, puhumattomuutta ja alavireisyyttä. Kuormittavissa elämäntilanteissa ei aina riitä aikaa ja voimia itsestä ja parisuhteesta huolehtimiseen.

Turvallisissa ja toimivissakin parisuhteissa riidellään toisinaan. Oman parisuhteen riitelytapoja voi ja kannattaa tarkastella. On myös mahdollista opetella riitelemään rakentavasti ja toista osapuolta kunnioittavalla tavalla.

Verkkomuotoinen Väestöliiton tunnekeskeinen parisuhdekurssi antaa välineitä parisuhteen läheisyyden parantamiseen ja ristiriitojen ratkaisuun.

Mielenterveystalon parisuhteen omahoito-ohjelmasta voi olla hyötyä, jos kaipaat parisuhteeseesi muutosta.

Omaolon Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelmassa saat tietoa tyypillisistä vuorovaikutusongelmista parisuhteessa ja pääset harjoittelemaan ystävällistä vuorovaikutusta sekä myönteistä suhtautumista tilanteeseesi.

Parisuhdekeskus Katajan sivuilta löydät useita harjoituksia parisuhteen vahvistamiseksi.

Tukea parisuhteeseen

Toisinaan myös yhteyden tunne ja molemminpuolinen ymmärrys voi katketa. Joskus voi käydä niinkin, että kumppanit etääntyvät toisistaan eivätkä enää löydä keskusteluyhteyttä omin keinoin. Parisuhteen ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tukea kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa ennen tilanteen kriisiytymistä.

Parisuhde erilaisissa perhetilanteissa

 

Väkivalta parisuhteessa

Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan? Kohdistuuko sinuun esimerkiksi fyysistä väkivaltaa, alistamista, uhkailua, seksuaalista väkivaltaa tai taloudellista kontrollointia? Älä jää tilanteessa yksin vaan pyydä rohkeasti apua esimerkiksi lapsiperheiden palveluohjauksesta. Hätätilanteissa ota yhteyttä hätänumeroon 112.

Lisätietoa lähisuhdeväkivallasta:

Erotilanne

Erotilanteessa saat apua ja neuvoja esimerkiksi perheoikeudellisista palveluista tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton Eron ensiapupisteestä.

Lisätietoa eropalveluista:

Perheiden Nokia: Kriisi perheessä