Parisuhteen tuki

Parisuhde on yksi ihmisen tärkeimmistä ja läheisimmistä ihmissuhteista. Se myös elää ja muuttuu elämänmuutosten mukana. Lapsiperheissä parisuhde ei ole vain kahden aikuisen välinen asia, vaan se vaikuttaa myös vanhemmuuteen ja lasten hyvinvointiin.

Oikopolut sivun sisältöihin:

Parisuhteen hyvinvointi
Lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta
Seksuaalisuus ja läheisyys parisuhteessa
Parisuhteen vaikeudet
Tukea parisuhteeseen
Parisuhde erilaisissa perhetilanteissa
Väkivalta parisuhteessa
Erotilanne

Parisuhteen hyvinvointi

Parisuhde elää muuttuvien elämäntilanteiden mukana. Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi kuitenkin myös itse vaikuttaa. Pienet, arkiset teot, fyysinen läheisyys ja yhteinen keskustelu vahvistavat parisuhdetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisinaan on hyvä myös tietoisesti pysähtyä pohtimaan suhteen toimivuutta yhdessä kumppanin kanssa.

Apua ja vinkkejä parisuhteen hyvinvoinnin tukemiseen:

Sivun alkuun

Lapsen syntymä muuttaa parisuhdetta

Lapsen saaminen on yksi elämän suurimmista muutostilanteista ja se voi vaikuttaa monella tavalla vanhempien parisuhteeseen, keskinäiseen läheisyyteen ja seksuaalisuuteen. Yhteisen lapsen hoitaminen tuottaa paljon iloa ja vanhemmuus voi tuoda parisuhteeseen uuden, suhdetta lujittavan ulottuvuuden.

Toisaalta uudet roolit äitinä ja isänä voivat alkuun tuntua vaikeilta. Lapsen hoitaminen vie paljon aikaa ja voimia, ja tuoreilla vanhemmilla on aiempaa vähemmän kahdenkeskistä parisuhdeaikaa.

Tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen:

Sivun alkuun

Kuvassa kaksi ihmistä seisoo selin kameraan, käsi kädessä. Käsissä on myös pienet lapsen tennarit.

Seksuaalisuus ja läheisyys parisuhteessa

Seksuaalisuus on parisuhteessa parhaimmillaan voimavara, joka lisää suhteen lujuutta ja kestävyyttä. Toimiva seksielämä lisää parisuhdetyytyväisyyttä. Seksuaalisuus auttaa rentoutumaan ja kokemaan läheisyyttä ja kiintymystä.

Pitkässä parisuhteessa intohimo voi kuitenkin hiipua ja kiireisessä lapsiperhearjessa voi olla vaikea löytää aikaa ja voimia seksuaaliselle kanssakäymiselle. Omista ja kumppanin seksuaalisista tarpeista puhuminen voidaan kokea vaikeana. Joskus myös oma tai puolison vakava sairastuminen voi muuttaa seksuaalisuutta ja tuoda haasteita sen toteuttamiseen parisuhteessa.

Lue lisää:

Sivun alkuun

Kuvassa mies ja nainen pitävät toisiaan kädestä. Kuva on otettua alhaalta ylöspäin ja taustalla näkyy vaaleansinistä taivasta ja pilviä. Miehellä on käsivarressaan iso tatutointi, naisella pienempi. Nainen ja mies näyttävät iloisilta.

Parisuhteen vaikeudet

Parisuhteeseen kuuluvat monenlaiset vaiheet. Jokaisessa parisuhteessa on välillä toimimattomia jaksoja, jolloin vuorovaikutus tuntuu hankalalta. Arjessa voi olla riitoja, puhumattomuutta ja alavireisyyttä. Kuormittavissa elämäntilanteissa ei aina riitä aikaa ja voimia itsestä ja parisuhteesta huolehtimiseen.

Turvallisissa ja toimivissakin parisuhteissa riidellään toisinaan. Oman parisuhteen riitelytapoja voi ja kannattaa tarkastella. On myös mahdollista opetella riitelemään rakentavasti ja toista osapuolta kunnioittavalla tavalla.

Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa – Omaolon valmennusohjelmassa saat tietoa tyypillisistä vuorovaikutusongelmista parisuhteessa ja pääset harjoittelemaan ystävällistä vuorovaikutusta sekä myönteistä suhtautumista tilanteeseesi.

Sivun alkuun

Tukea parisuhteeseen

Toisinaan myös yhteydentunne ja molemminpuolinen ymmärrys voivat katketa. Joskus voi käydä niinkin, että kumppanit etääntyvät toisistaan eivätkä enää löydä keskusteluyhteyttä omin keinoin. Parisuhteen ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tukea kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa ennen tilanteen kriisiytymistä:

Sivun alkuun

Kuvassa kaksi ihmistä istuu lattialla polvet koukussa, käsi kädessä, kohti kameraa. Ylävartalot ja kasvot eivät ole näkyvissä. Kummallakin on farkut jalassaan.

Parisuhde erilaisissa perhetilanteissa

Sivun alkuun

Väkivalta parisuhteessa

Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan? Kohdistuuko sinuun esimerkiksi fyysistä väkivaltaa, alistamista, uhkailua, seksuaalista väkivaltaa tai taloudellista kontrollointia? Älä jää tilanteessa yksin vaan pyydä rohkeasti apua esimerkiksi lapsiperheiden palveluohjauksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa palveluohjauksen järjestämisestä.

Hätätilanteissa ota yhteyttä hätänumeroon 112.

Sivun alkuun

Erotilanne

Apua ja neuvoja erotilanteessa:

Sivun alkuun