Tukea aikuiselle

Jokaisen elämässä tulee välillä vaikeita hetkiä, jolloin tarvitsee läheisten ihmisten tai joskus myös ammattilaisten apua. Tälle sivulle on koottu tietoa ja tukea tällaisiin tilanteisiin.

Oikopolut sivun sisältöihin:

Terveyspalvelut
Mielen hyvinvointi
Syömiseen liittyvät pulmat
Vanhemmuuden ilot ja surut
Tukea parisuhteeseen
Tukea työllistymiseen
Päihde- ja muut riippuvuusongelmat
Taloudelliset ongelmat ja velkaantuminen
Erotilanne
Lähisuhdeväkivalta
Palvelut maahanmuuttajille

Terveyspalvelut

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

Sivun alkuun

Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on osa hyvinvointia ja se rakentuu monista eri tekijöistä. Oman mielen hyvinvoinnista voi myös pitää huolta ja siihen voi vaikuttaa arkisilla valinnoilla. Mukava tekeminen, läheiset ihmissuhteet, liikunta ja kehon kuunteleminen, monipuolinen ruokavalio, palauttava uni ja rentoutuminen auttavat kehoamme ja mieltämme voimaan hyvin.

Mieli ry:n mielenterveyden käden avulla voit pohtia oman mielenterveytesi kokonaisuutta ja hyvinvointiisi vaikuttavia arjen valintoja.

Mielenterveystalosta löydät mielen hyvinvointia tukevia omahoito-ohjelmia.

Sosiaaliset suhteet edistävät mielenterveyttä. Muita ihmisiä voit kohdata esimerkiksi ohjatuissa harrastuksissa ja tapahtumissa.

Lisätietoa:

Kukintansa lopettanut voikukka sinistä taivasta vasten.

Mistä apua?

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä ja niiden vaikutus ihmisen arjen toimintakykyyn vaihtelee suuresti. Jos olet huolissasi mielenterveydestäsi, voit saada apua ja tukea terveydenhuollon ammattilaiselta sote-keskuksesta, neuvolasta, opiskeluterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.

Jos olet huolissasi läheisesi mielenterveydestä, rohkaise häntä puhumaan ja kysy, miten voisit häntä auttaa. Muista huolehtia myös omasta jaksamisestasi.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Syömiseen liittyvät pulmat

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihmisen suhde ruokaan, omaan kehoon tai liikkumiseen häiriintyy ja alkaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Syömishäiriöt voivat rajoittaa elämää ja arkea monin eri tavoin. Syömishäiriö vaikuttaa huomattavasti myös sairastuneen lähipiiriin. Läheiset ovat usein hyvin huolissaan syömishäiriöön sairastuneesta perheenjäsenestä.

Syömishäiriöitä on useita erilaisia. Tunnetuimpia lienevät anoreksia ja bulimia. Suuri osa syömishäiriöistä lukeutuu kuitenkin niin sanotuksi määrittämättömäksi syömishäiriöksi. Myös ortoreksia, ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) ja ahmintahäiriö ovat syömishäiriöitä.

Syömishäiriössä oireilu voi olla mitä tahansa syömisen voimakkaasta rajoittamisesta hallitsemattomaan syömiseen – tai ulospäin täysin terveeltä vaikuttavaa syömistä. Ratkaisevaa ei ole se, mitä syö ja kuinka paljon tai minkä kokoinen on, vaan minkälaiset ajatukset ohjaavat ja hallitsevat syömistä ja omaan kehoon suhtautumista.

Yhteistä syömishäiriöille ovat itseinhon, ahdistuksen ja masennuksen tunteet sekä eristäytyminen muista. Syömishäiriö aiheuttaa sairastuneessa usein häpeää ja sairaudentunnottomuutta. On tavallista, että oireilua piilotellaan tai vähätellään eikä oireilun vakavuutta siksi tunnisteta.

Apua ja tukea syömisen pulmiin

Syömishäiriöön ja syömiskäyttäytymisen pulmiin, lievältäkin tuntuvaan oireiluun, kannattaa hakea apua mahdollisimman varhain. Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä sote-keskukseen, opiskeluterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ohjausta ravitsemukseen ja syömiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja tukee asiakasta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa elintapamuutosten ja ruokavalion keinoin.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa ja tukea:

Syömishäiriö aiheuttaa sairastuneessa usein häpeää ja sairaudentunnottomuutta. On tavallista, että oireilua piilotellaan tai vähätellään eikä oireilun vakavuutta siksi tunnisteta. Syömishäiriöihin on kuitenkin tärkeää uskaltaa hakea apua, jotta toipuminen voisi alkaa mahdollisimman varhain.

Sivun alkuun

Vanhemmuuden ilot ja surut

Jokainen vanhempi tarvitsee tukea ja neuvoja vanhemmaksi kasvamisessa. Vanhemmuus tuottaa paljon iloa elämään, mutta siihen liittyy myös monenlaisia haasteita. Lapsen kasvaessa myös vanhemman tehtävät, huolet ja ilonaiheet muuttuvat. Vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia yhdessä muiden aikuisten kanssa. Läheiset aikuiset ovat tässä tärkeitä, mutta myös ammattilaiset ovat vanhemman tukena tarvittaessa.

Apua ja tukea vanhemmuuteen

  • Vanhemmuuteen ja lapsen tai nuoren arkeen liittyviä kysymyksiä kannattaa ottaa puheeksi lapsen elämässä mukana olevien ammattilaisten kanssa esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa tai koulussa.
  • Lapsiperheiden palveluohjaukseen voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta.
  • Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arkeen.
  • Mielenterveystalosta löydät tietoa ja tukea teemoittain ja kohderyhmittäin sekä hyödyllisiä omahoito-ohjelmia.
  • Omaolon Lapsiperheiden valmennusohjelma auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä ja jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä.

Palaako pinna lapsen kanssa – videolta saat käytännön vinkkejä oman hermoston rauhoittamiseen.

Sivun alkuun

Tukea parisuhteeseen

Parisuhteen tuki – Perheiden Nokia

Sivun alkuun

Tukea työllistymiseen

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Nokia on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyden kuntakokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu Pirkanmaan TE-toimistoon Oma asiointi -verkkopalvelussa. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Lisätietoja:

Sivun alkuun

Päihde- ja muut riippuvuusongelmat

Yhden perheenjäsenen päihde-, peli-, seksi- tai muu riippuvuusongelma vaikuttaa koko perheeseen, mutta erityisesti lapsiin.

Lasinen lapsuus -sivusto tarjoaa tietoa ja tukea vanhempien haitallisesta alkoholinkäytöstä. Sivustolla olevien testien avulla vanhempi voi pohtia, onko oma alkoholinkäyttö lapsen kannalta haitallista. Lapselle ja läheiselle laadittu testi puolestaan auttaa tiedostamaan, miten vanhemman alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan elämään. 

Jos olet huolissasi omasta päihteidenkäytöstäsi tai muusta riippuvuudestasi, ota yhteyttä Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Sivun alkuun

Taloudelliset ongelmat ja velkaantuminen

Lapsiperheen taloudellinen tilanne saattaa äkillisesti tai vähitellen muuttua esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai lasten kotona hoitamisen vuoksi. Ylimääräisiin, yllättäviin menoihin voi yrittää varautua jo etukäteen kiinnittämällä huomiota perheen kulutustottumuksiin, pitämällä kirjaa tuloista ja menoista sekä suunnittelemalla rahankäyttöä.

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla ja lisäksi perheelläsi voi olla oikeus esimerkiksi asumistukeen. Voit hakea toimeentulotukea Kelasta, jos perheenne tulot ja varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Kelan asiakaspalvelusta voit tarkistaa perheesi oikeuden saada Kelan etuuksia ja kysyä neuvoja etuuksien hakemiseen.

Nokian seurakunnan diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä vaate- ja tavaralahjoituksin sekä tukemalla lasten harrastamista ja vapaa-ajan toimintaa.

Monet harrastusseurat myöntävät alennuksia tai vapautuksia harrastusmaksuista vähävaraisille perheille. Kysy rohkeasti lisää lapsesi harrastuksen ohjaajalta. Kaupunki ja muut paikalliset harrastustoimijat järjestävät myös paljon maksutonta harrastustoimintaa. Harrastusvinkkejä löydät Tekemistä perheille -sivulta.

Pirkanmaan oikeusaputoimistosta saat talous- ja velkaneuvontaa.

Kuluttajaliiton velkaoppaasta löydät neuvoja ja apua raha-asioiden hoitoon.

Sivun alkuun

Ihminen pitää käsissään mustaa, nahkaista lompakkoa, jonka seteliosiossa ei ole mitään. Lompakon taskuissa näkyy kortteja.

Erotilanne

Erotilanne on yksi elämän suurimpia kriisejä ja se koskettaa koko perhettä. Vanhempien erossa lapsen kannalta keskeistä on se, miten lapsen suhde molempiin vanhempiin voi jatkua ja miten vanhemmat toteuttavat yhteistä jaettua vanhemmuutta. Vanhempien sovinnollisuus eron jälkeen tukee lapsen ja vanhempien hyvinvointia. 

Perheoikeudellisissa palveluissa saat ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa perheoikeudellisten palveluiden järjestämisestä.

Lisätietoa:

Kriisi perheessä – Perheiden Nokia

Sivun alkuun

Lähisuhdeväkivalta

Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan? Lähisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Se voi kohdistua kumppaniin, lapseen, vanhempaan tai muuhun läheiseen. Usein koko lähipiiri altistuu väkivallan vaikutuksille.  

Lähisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, uskonnollista, kulttuurista väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Parisuhteessa voi olla esimerkiksi fyysisiä väkivallan tekoja, seksuaalista pakottamista, mustasukkaista kontrollointia tai taloudellista uhkailua. Lähisuhdeväkivallalla on pitkäaikaisia seurauksia uhrille, väkivaltaa nähneelle ja väkivallan tekijälle. Siksi on tärkeää hakea ajoissa apua kaikille osapuolille. 

Tietoa ja tukea:

Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112. 

Sivun alkuun

Palvelut maahanmuuttajille

Ohjausta ja neuvontaa saat Nokian kaupungin kotoutujien palveluista.

Omakielistä neuvontaa saat puhelimitse tai paikan päältä Monikielinen neuvonta Mainiosta Tampereelta.

Sivun alkuun