Tukea aikuiselle

Jokaisen elämässä tulee välillä vaikeita hetkiä, jolloin tarvitsee läheisten ihmisten tai joskus myös ammattilaisten apua. Tälle sivulle on koottu tietoa ja tukea tällaisiin tilanteisiin.

Terveyspalvelut
Mielen hyvinvointi
Syömiseen liittyvät pulmat
Vanhemmuuden ilot ja surut
Tukea parisuhteeseen
Tukea työllistymiseen
Päihde- ja muut riippuvuusongelmat
Taloudelliset ongelmat ja velkaantuminen
Erotilanne
Lähisuhdeväkivalta
Palvelut maahanmuuttajille

Terveyspalvelut

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita kiirevastaanoton hoidon tarpeen arviointiin. Voit myös hakeutua suoraan kiirevastaanotolle, jossa hoidon tarve arvioidaan. Nokian kiirevastaanoton ollessa suljettuna ota yhteys Pirkanmaan päivystysapuun 116117. Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Kiireettömissä asioissa voit tehdä oirearviokyselyn Omaolo.fi-palvelussa, joka myös ohjaa sinut eteenpäin palvelujen piiriin. Vaihtoehtoisesti voit lähettää Omahoito-viestin kansalaisen terveyspalvelussa tai ottaa puhelimitse yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin. Tiettyihin palveluihin voit varata suoraan ajan sähköisesti. Yhteystiedot löydät terveyspalveluiden sivuilta.

Nokian kaupungin hammashoito on tarkoitettu kaikille nokialaisille ja Nokialla opiskeleville. Kiireellistä hoitoa annetaan kuitenkin kotikunnasta riippumatta. Ota yhteys kiireettömän tai kiireellisen hoidon ajanvaraukseen. Suuhygienistin ja hammashoitajan vastaanotoille voit varata ajan myös sähköisesti kansalaisen terveyspalvelussa.

Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on osa hyvinvointia ja se rakentuu monista eri tekijöistä. Oman mielen hyvinvoinnista voi myös pitää huolta ja siihen voi vaikuttaa arkisilla valinnoilla. Mukava tekeminen, läheiset ihmissuhteet, liikunta ja kehon kuunteleminen, monipuolinen ruokavalio, palauttava uni ja rentoutuminen auttavat kehoamme ja mieltämme voimaan hyvin.

Mieli ry:n Mielenterveyden käden avulla voit pohtia oman mielenterveytesi kokonaisuutta ja hyvinvointiisi vaikuttavia arjen valintoja. Mielenterveystalosta löydät Työkaluja mielen hyvinvointiin -omahoitoharjoituksia.

Sosiaaliset suhteet edistävät mielenterveyttä. Muita ihmisiä voit kohdata esimerkiksi ohjatuissa harrastuksissa ja tapahtumissa. Lisätietoa:

Kukintansa lopettanut voikukka sinistä taivasta vasten.

Mistä apua?

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä ja niiden vaikutus ihmisen arjen toimintakykyyn vaihtelee suuresti. Jos olet huolissasi mielenterveydestäsi, voit saada apua ja tukea terveydenhuollon ammattilaiselta:

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.

Hyvinvoiva Nokialainen -sivustolta löydät lisää tietoa palveluista ja tukea mielen hyvinvointiin.

Jos olet huolissasi läheisesi mielenterveydestä, rohkaise häntä puhumaan ja kysy, miten voisit häntä auttaa. Muista huolehtia myös omasta jaksamisestasi. Vinkkejä puheeksi ottamiseen löydät Mieli ry:n sivuilta. Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfamin jäsenyhdistykset tukevat mielenterveysomaisia ja -läheisiä.

Syömiseen liittyvät pulmat

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihmisen suhde ruokaan, omaan kehoon ja/tai liikkumiseen häiriintyy ja alkaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Syömishäiriöt vaikuttavat haitallisesti sairastuneen toimintakykyyn ja sairaus voi rajoittaa elämää ja arkea monin eri tavoin. Lisäksi syömishäiriö vaikuttaa huomattavasti myös sairastuneen lähipiiriin. Syömishäiriö on sairastuneelle tietynlainen selviytymiskeino, jonka avulla hän pystyy paremmin sietämään esimerkiksi turvattomuuden, yksinäisyyden, riittämättömyyden, kelpaamattomuuden tai arvottomuuden kokemusta.

Syömishäiriöitä on useita erilaisia. Tunnetuimpia lienevät anoreksia (laihuushäiriö) ja bulimia (ahmimishäiriö). Suuri osa syömishäiriöistä lukeutuu kuitenkin niin sanotuksi määrittämättömäksi syömishäiriöksi (EDNOS, eating disorder not otherwise specified). Myös ortoreksia, ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) ja ahmintahäiriö (BED, binge eating disorder) ovat syömishäiriöitä. Syömishäiriödiagnoosia ja diagnoosikriteereiden täyttymistä oleellisempaa on oireilun vaikutus arkiseen elämään ja toimintaan sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Syömishäiriössä oireilu voi olla mitä tahansa syömisen voimakkaasta rajoittamisesta hallitsemattomaan syömiseen – tai ulospäin täysin terveeltä vaikuttavaa syömistä. Ratkaisevaa ei ole se, mitä syö ja kuinka paljon tai minkä kokoinen on, vaan minkälaiset ajatukset ohjaavat ja hallitsevat syömistä ja omaan kehoon suhtautumista.

Yhteistä syömishäiriöille ovat itseinhon, ahdistuksen ja masennuksen tunteet sekä eristäytyminen muista. Läheiset ovat usein hyvin huolissaan syömishäiriöön sairastuneesta perheenjäsenestä. Usein sekä sairastunut että hänen perheensä tarvitsevat ammattiauttajan apua. Hoito on usein moniammatillista.

Apua ja tukea syömisen pulmiin

Syömishäiriöön ja syömiskäyttäytymisen pulmiin, lievältäkin tuntuvaan oireiluun, kuuluu ja kannattaa hakea apua mahdollisimman varhain. Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä terveyskeskukseen, opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ohjausta ravitsemukseen ja syömiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja tukee asiakasta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa elintapamuutosten ja ruokavalion keinoin

Lisätietoa ja tukea:

Syömishäiriö aiheuttaa sairastuneessa usein häpeää ja sairaudentunnottomuutta. On tavallista, että oireilua piilotellaan tai vähätellään eikä oireilun vakavuutta siksi tunnisteta. Sairastunut voi vaikuttaa hyvinvoivalta, pärjäävältä ja terveeltä, minkä vuoksi apua ei aina osata hakea ajoissa. Syömishäiriöihin on kuitenkin tärkeää uskaltaa hakea apua, jotta toipuminen voisi alkaa mahdollisimman varhain. Avun hakeminen ei myöskään koskaan ole liian myöhäistä ja syömishäiriöstä voi parantua pitkänkin sairastamisen jälkeen.

Vanhemmuuden ilot ja surut

Jokainen vanhempi tarvitsee tukea ja neuvoja vanhemmaksi kasvamisessa. Vanhemmuus tuottaa paljon iloa elämään, mutta siihen liittyy myös monenlaisia haasteita. Lapsen kasvaessa myös vanhemman tehtävät, huolet ja ilonaiheet muuttuvat. Vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia yhdessä muiden aikuisten kanssa. Läheiset aikuiset ovat tässä tärkeitä, mutta myös ammattilaiset ovat vanhemman tukena tarvittaessa.

Apua ja tukea vanhemmuuteen

 • Vanhemmuuteen ja lapsen tai nuoren arkeen liittyviä kysymyksiä kannattaa ottaa puheeksi lapsen elämässä mukana olevien ammattilaisten kanssa esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa tai koulussa.
 • Lapsiperheiden palveluohjaukseen voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Palveluohjauksen työntekijöiden kanssa voitte yhdessä pohtia, mikä tuki tai apu auttaisi sinua ja perhettäsi parhaiten.
 • Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arkeen.
 • Katso myös Mielenterveystalon vinkit: Kun pinna palaa -keinoja rauhoittumiseen. 
 • Omaolon Lapsiperheiden valmennusohjelma auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä ja jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä.
 • Kun perheeseen syntyy vammainen lapsi, koko perheen arki menee uusiksi. Lue lisää Tukea lapselle ja nuorelle -osiosta.

Palaako pinna lapsen kanssa – videolta saat käytännön vinkkejä oman hermoston rauhoittamiseen.

Tukea parisuhteeseen

Perheiden Nokia: Parisuhteen tuki

Tukea työllistymiseen

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Nokia on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyden kuntakokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu Pirkanmaan TE-toimistoon Oma asiointi -verkkopalvelussa. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Lisätietoja:

Päihde- ja muut riippuvuusongelmat

Yhden perheenjäsenen päihde-, peli-, seksi- tai muu riippuvuusongelma vaikuttaa koko perheeseen, mutta erityisesti lapsiin. Lasinen lapsuus -sivusto tarjoaa tietoa ja tukea vanhempien haitallisesta alkoholinkäytöstä. Sivustolla olevien testien avulla vanhempi voi pohtia, onko oma alkoholinkäyttö lapsen kannalta haitallista. Lapselle ja läheiselle laadittu testi puolestaan auttaa tiedostamaan, miten vanhemman alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan elämään. 

Jos olet huolissasi omasta päihteidenkäytöstäsi tai muusta riippuvuudestasi, ota yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Taloudelliset ongelmat ja velkaantuminen

Lapsiperheen taloudellinen tilanne saattaa äkillisesti tai vähitellen muuttua esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai lasten kotona hoitamisen vuoksi. Ylimääräisiin, yllättäviin menoihin voi yrittää varautua jo etukäteen kiinnittämällä huomiota perheen kulutustottumuksiin, pitämällä kirjaa tuloista ja menoista sekä suunnittelemalla rahankäyttöä.

Ihminen pitää käsissään mustaa, nahkaista lompakkoa, jonka seteliosiossa ei ole mitään. Lompakon taskuissa näkyy kortteja.

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla ja lisäksi perheelläsi voi olla oikeus esimerkiksi asumistukeen. Kelan asiakaspalvelusta voit tarkistaa perheesi oikeuden saada Kelan etuuksia ja kysyä neuvoja etuuksien hakemiseen.

Voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta, jos perheenne tulot ja varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea Kelan perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen suoraan Nokian kaupungin työikäisten sosiaalipalveluista tai Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä.

Nokian seurakunnan diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä vaate- ja tavaralahjoituksin sekä tukemalla lasten harrastamista ja vapaa-ajan toimintaa. Voit hakea Hopen avustusta sähköisellä hakemuksella.

Monet harrastusseurat myöntävät alennuksia tai vapautuksia harrastusmaksuista vähävaraisille perheille. Kysy rohkeasti lisää lapsesi harrastuksen ohjaajalta. Kaupunki ja muut paikalliset harrastustoimijat järjestävät myös paljon maksutonta harrastustoimintaa. Harrastusvinkkejä löydät Tekemistä perheille -sivulta.

Pirkanmaan oikeusaputoimistosta saat talous- ja velkaneuvontaa.

Kuluttajaliiton velkaoppaasta löydät neuvoa ja apua raha-asioiden hoitoon.

Erotilanne

Erotilanne on yksi elämän suurimpia kriisejä ja se koskettaa koko perhettä. Vanhempien erossa lapsen kannalta keskeistä on se, miten lapsen suhde molempiin vanhempiin voi jatkua ja miten vanhemmat toteuttavat yhteistä jaettua vanhemmuutta. Vanhempien sovinnollisuus eron jälkeen tukee lapsen ja vanhempien hyvinvointia. 

Perheoikeudellisissa palveluissa saat ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta.

Lisätietoa:

Perheiden Nokia: Kriisi perheessä

Lähisuhdeväkivalta

Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan? Lähisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Se voi kohdistua kumppaniin, lapseen, vanhempaan tai muuhun läheiseen. Usein koko lähipiiri altistuu väkivallan vaikutuksille.  

Lähisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, uskonnollista, kulttuurista väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Parisuhteessa voi olla esimerkiksi fyysisiä väkivallan tekoja, seksuaalista pakottamista, mustasukkaista kontrollointia tai taloudellista uhkailua. Lähisuhdeväkivallalla on pitkäaikaisia seurauksia uhrille, väkivaltaa nähneelle ja väkivallan tekijälle. Siksi on tärkeää hakea ajoissa apua kaikille osapuolille. 

Lapsiperheiden palveluohjauksen työntekijät miettivät yhdessä kanssasi, mikä tuki tai palvelu voisi auttaa perhettänne parhaiten.  

Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja heidän läheisiään. Soita 080 005 005 (24/7) tai asioi chatissa.  

Turvakodit tarjoavat suojaa väkivallalta. Soita puh. 050 309 9313 tai 050 337 3205. 

Lyömätön linja henkistä tai fyysistä väkivaltaa käyttäneille miehille. 

Naisenväkivalta.fi-tukipalvelu tukee naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai oletko joutunut rikoksen todistajaksi? Rikosuhripäivystys palvelee rikoksen uhria, hänen läheistään ja rikosasian todistajaa.  Kysy chatissa tai soita 116 006. 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille ja heidän läheisilleen, sukupuolesta riippumatta. 

DIDAR tarjoaa tukea kunniaan liittyvissä haitallisissa perinteissä. 

Lisätietoa lähisuhdeväkivallasta: Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan 

Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112. 

Palvelut maahanmuuttajille

Ohjausta ja neuvontaa saat Nokian kaupungin maahanmuuttajien palveluista.

Omakielistä neuvontaa saat puhelimitse tai paikan päältä Monikielinen neuvonta Mainiosta Tampereelta.

Hyödyllisiä linkkejä:

 • Lastensuojelu.info -sivustolta saat perustietoa lapsiperheiden palveluista useilla eri kielillä.
 • Infofinland.fi -sivusto tarjoaa tarpeellista tietoa työpaikoista, opiskelusta, oleskeluluvista, asumisesta ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa.
 • Finnishcourses.fi-palvelusta löydät suomen ja ruotsin kielen kursseja.
 • Maahanmuutto ja perhe -vihkosessa kerrotaan lasten kasvatuksesta Suomessa. Vihkosta on saatavilla eri kielillä.

Monikulttuurista toimintaa ja kohtaamispaikkoja Tampereella

 • Kölvi-toiminta -ennaltaehkäisevää monikulttuurista poikatyötä
 • Tyttöjen Talo – toimintaa 12-28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, sellaiseksi itsensä kokeville sekä omaa tyttöyttään pohtiville
 • Marhaban-keskus – Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan monikulttuurinen olohuone
 • Mattila – miesten kansalaistalo
 • Naistari – kansainvälinen naisten tapaamispaikka Hervannassa