Nepsy-arki

Tuntuuko arki hankalalta? Onko teillä vaikeuksia selviytyä päivärutiineista ja ehtiä ajoissa päiväkotiin tai kouluun? Tarvitseeko lapsesi tavallista enemmän aikuisen ohjausta ja muistuttelua, jotta arkiset asiat tulevat hoidetuiksi? Onko lapsellasi vaikeuksia kaverisuhteissa? Hermostuuko hän helposti, jos ei tule ymmärretyksi? Lapsellasi saattaa olla neuropsykiatrisia haasteita.

Mitä tarkoittaa nepsy?

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista piirteistä tai haasteista, joiden taustalla on yleensä kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Nepsy-piirteisiin voi liittyä arjen haasteita, mutta myös paljon vahvuuksia, joita nepsy-piirteinen lapsi tai nuori voi oikean tuen avulla hyödyntää elämässään. Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Perhekeskusverkoston tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukea nepsy-lapselle, -nuorelle ja hänen perheelleen. Tukea on tärkeä saada mahdollisimman varhain, jos lapsen käyttäytyminen herättää huolta.

 

Vertaistukea ja apua arkeen

Ensitietoluennot

Nokialla järjestetään ryhmämuotoisia nepsy-ensitietoluentoja, joissa kerrotaan nepsy-piirteistä, arjen hallinnan keinoista, tutkimuksista ja hoidosta. Luennoilla voit halutessasi tutustua myös muihin vanhempiin sekä jakaa kokemuksia vanhemmuuden iloista ja haasteista. Ei ennakkoilmoittautumista. Lastenhoitomahdollisuutta voit tiedustella 7.10. mennessä perhetyön ohjaajalta: inge.nieminen(at)nokiankaupunki.fi.

Syksyn 2022 luennot:

 • Yleinen luento: Perustietoa neuropsykiatrisista erityispiirteistä
  Ke 26.10.2022 klo 17.00-18.30
  Paikka: Kerholan juhlasali, Souranderintie 13, Nokia
 • Arjen tuki -luento alle kouluikäisten lasten perheille
  Ti 8.11.2022 klo 17.00-18.30
  Paikka: Kerholan juhlasali, Souranderintie 13, Nokia
 • Arjen tuki -luento kouluikäisten lasten perheille
  To 10.11.2022 klo 17.00-18.30
  Paikka: Kerholan juhlasali, Souranderintie 13, Nokia

Linkki mainokseen: Nepsy-luentomainos syksy 2022 (pdf)

Nepsy-lainaamo

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa on nepsy-lainaamo, josta voit lainata arkea helpottavia nepsy-välineitä. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi lapsen ja nuoren oman toiminnan ohjausta, aistisäätelyä ja ajan hahmottamista helpottavia välineitä sekä rentoutumista ja keskittymistä lisääviä välineitä. Lainaamo tarjoaa helpon mahdollisuuden kokeilla erilaisten välineiden soveltuvuutta omassa arjessa, ennen mahdollista oman välineen hankkimista.

Nepsy-välineet löydät Virran kolmannesta kerroksesta, äänikirjojen ja elokuvien luota. Voit lainata välineitä kirjastokortilla, aivan kuten muutakin aineistoa.

Ruskea, mäyräkoiran näköinen pehmokoira

Perheohjaus

Nopean perheohjauksen työntekijät voivat tulla perheenne tueksi miettimään, millaiset arjen ratkaisut voisivat tukea lasta ja koko perhettä. Nopean perheohjauksen työntekijöiden kanssa voitte esimerkiksi harjoitella nepsy-välineiden ja arkea helpottavien kuvien käyttöä kotona ja muissa arkiympäristöissä. Työntekijät voivat olla myös tukena ratkomassa perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, tunnesäätelyyn tai lapsen kaverisuhteisiin liittyviä haasteita.

Lastenhoitoapua

Perheiden Nokia: Lastenhoitoapua

Vertaistukea

Nokian Mammat ry järjestää nepsy-perheille monenlaista toimintaa, kuten vertaisryhmiä, leikkitreffejä ja kirjavinkkausta. Myös Nokian seurakunnalla on nepsy-lasten vanhempien vertaisryhmiä.

Harrastuksia

Nepsy-lapsi voi usein osallistua tavallisiin harrastusryhmiin. Harrastuksen ohjaajan olisi kuitenkin hyvä tietää, miten lasta voidaan tukea ja ohjata harrastustoiminnassa. Vanhempi tuntee lapsensa parhaiten ja hänen kannattaa rohkeasti kertoa lapsen erityistarpeista harrastuksen ohjaajalle.

Harrasta Nokialla -mallin erkkajooga on erityislapsille suunnattu joogatunti. Ryhmässä huomioidaan osallistujien erityispiirteet ja ohjaamisessa käytetään tarvittaessa kuvatukea, tukiviittomia sekä avustavaa ohjaamista. Harrasta Nokialla -koordinaattorilta saa myös apua ja ohjausta sopivan harrastuksen etsimiseen.

Tampereen seudun autismiyhdistys (TSAU) ry järjestää harrastus- ja vertaistoimintaa erityislasten perheille.

Kuvassa on kaksi lasta, joilla on supersankariasut päällään. Toisen lapsen päähineessä on iso A-kirjain. Lapset halaavat toisiaan. Taustalla näkyy iso Nalle Puh -pehmolelu.

Tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Jos lapsen tai nuoren arjen ja toimintakyvyn haasteet ovat suuria, kannattaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin.

Alle kouluikäiset lapset

Alle kouluikäisten nepsy-pulmissa voi ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan, lastenneuvolaan tai perheneuvolaan.

Kouluikäiset lapset ja nuoret

Kouluikäisen nepsy-pulmia selvitellään kouluterveydenhuollossa, perheneuvolassa tai erikoissairaanhoidossa. Tärkeää on kuulla lapsen, nuoren, vanhempien ja opettajien näkemyksiä tilanteesta samanaikaisesti. Tarvittavien tukitoimien aloittaminen kotona ja koulussa on erityisen tärkeää lapsen mahdollisimman normaalin kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Joissakin tapauksissa tutkimusten jälkeen koululääkäri voi aloittaa lääkityksen, jonka seuranta tapahtuu kouluterveydenhuollossa.

Voit ottaa yhteyttä työntekijöihin puhelimella, sähköpostilla tai Wilma-järjestelmän kautta.

Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana: Kuntoutus – kela.fi.

Tukea nepsy-aikuiselle

Neuropsykiatriset piirteet ovat tutkitusti jossain määrin perinnöllisiä ja nepsy-piirteisen lapsen tai nuoren vanhempi saattaakin pohtia, onko hänellä itsellään nepsy-piirteitä. Apua pohdintoihin voit saada terveyskeskuksestaneuvolastakoulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai omasta työterveyshuollostasi.

Kaksi pientä sinistä palloa, joista toisessa nystyröitä.

Materiaalia arjen tueksi

Kuinka arki kesytetään? Se on varmasti kysymys, jota moni lapsiperheen vanhempi pohtii. Tietoa on paljon, mutta joskus kaikesta tietomäärästä voi olla vaikea löytää niitä kaikkein olennaisimpia asioita ja selkeimpiä ohjeita. Hämeenlinnan kaupungin ”Arjen kesyttäjät” -vinkeistä löytyy materiaalia esimerkiksi kiukun, kaaoksen ja siirtymätilanteiden kesyttämiseen.

Suosittelemme tutustumaan myös seuraaviin ADHD-liiton oppaisiin:

Arkea pystyy helpottamaan myös kuvien ja visuaalisten materiaalien kautta:

FULL ADHD – Täyttä elämää on valintapeli, jonka tarinan pelaaja määrää omilla valinnoillaan. Peli on kehitetty lääketieteellisen tutkimustiedon pohjalta, yhteistyössä Takedan, asiantuntijapsykiatrin, ADHD-liiton ja kokemustoimijoiden kanssa. Peli on mobiilipeli ja ladattavissa ilmaiseksi AppStore- ja Google Play -kaupoista.

Katso valintapelin virallinen traileri.

Apua ruokailutilanteisiin ja syömisen haasteisiin

Syömisen haasteet ja aistiyliherkkyydet voivat näyttäytyä esimerkiksi valikoivana tai niukkana syömisenä, uusien makujen ja tiettyjen ruokien rakenteiden välttelynä tai joskus ahmimisena. Ruoan ulkonäkö, koostumus ja suutuntuma, väri, lämpötila ja maku voivat vaikuttaa merkittävästi nepsy-lapsen tai -nuoren ruokailuun. Lapselle on tärkeää, että aterian raaka-aineet ovat tunnistettavia ja lautasella on aina jotakin tuttua. Ruoan eri ainesosat tai aterian eri osat voidaan laittaa eri kohtiin lautaselle.

Kuvassa vesimelonin viipale, josta on leikattu erikseen kaksi sydämenmuotoista palaa. Lisäksi vadelmia, pensasmustikoita, karhunvatukoita ja sitruunamelissan lehtiä pyöreässä muodostelmassa valkoisella lautasella.

Syömisen taitoja ja ruokavalion monipuolistumista voidaan parhaiten tukea mahdollistamalla ruokaan tutustuminen kaikkien aistien avulla ja lapsen omassa tahdissa. Myös lapsen mukaan ottaminen ruoanlaittoon voi lisätä kiinnostusta ja intoa uusienkin ruokien maistamiseen. Ateriarytmin säännöllisyys, ruokailutilanteiden myönteinen ilmapiiri sekä samana toistuvat syömistilanteisiin liittyvät rutiinit voivat helpottaa ruokailua. Ruokailutilanteista on tärkeää poistaa kaikki ylimääräiset ärsykkeet, kuten televisio, puhelimet, liian kirkkaat valot ja lelut. Sopikaa, onko liikkuminen sallittua ruokailun yhteydessä ja jos on, niin millainen. Apuna voi käyttää esimerkiksi nystyrätyynyä, painokoiraa tai jumppakuminauhaa kiinnitettynä tuolin jalkoihin.

 • Neuvokkaan perheen sivuilta löydät vinkkejä valikoivan syöjän tukemiseen
 • Katso Neuvokkaan perheen vinkit: Aistit avuksi lapsen ruokailon löytämiseksi 
 • Jos ruokailu on pitkään äärimmäisen rajoittunutta, ruokiin tai syömiseen liittyy pelkoja ja niukka syöminen haittaa kasvua tai aiheuttaa ravintoaineiden puutostiloja, puhutaan ARFID-syömishäiriöstä (Avoidant-restrictive Food Intake Disorder). Syömishäiriöliiton jäsenyhdistyksen Etelän-SYLI:n videoluennon avulla saat aiheesta lisätietoa.

Tietoa ja tukea järjestöistä

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry neuvoo, tukee ja auttaa autisteja sekä neurokirjon perheitä.

NäeNepsy -sivuilla on tietoa ja tarinoita nepsy-arjesta.

ADHD-liitto pyrkii tukemaan ADHD-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään.

Kehitysvammaisten palvelusäätiön LOISTE-hankkeessa on ollut tavoitteena etsiä ratkaisuja nepsy-perheiden arkeen.

Suomen Tourette- ja OCD -yhdistyksen sivuilta löydät tietoa Touretten oireyhtymästä ja pakko-oireisestä häiriöstä (OCD), olemassaolevista hoito- ja tukimuodoista sekä tapahtumista, koulutuksista ja vertaisryhmistä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. 

MIELI ry:stä saat tietoa ja tukea lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden vahvistamiseen.

Aivoliitto työskentelee kehityksellisen kielihäiriön ja aivoverenkiertohäiriön sekä siihen sairastuneiden parissa. Aivoliiton päämääriin kuuluu ennaltaehkäisevä työ, tietoisuuden lisääminen sekä tutkimuksien tukeminen.

Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvän elämän toteutumista.

Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia erilaisille oppijoille ja ammattilaisille oppimisvaikeuksista.

Tampereen kaupungin nepsy-tukitiimin ylläpitämiltä sivuilta löydät tietoa ja vinkkejä.