Nepsy-arki

Tuntuuko arki hankalalta? Tarvitseeko lapsesi tavallista enemmän aikuisen ohjausta ja muistuttelua, jotta arkiset asiat tulevat hoidetuiksi? Onko hänellä vaikeuksia kaverisuhteissa? Lapsellasi saattaa olla neuropsykiatrisia haasteita.

Oikopolut sivun sisältöihin:

Mitä tarkoittaa nepsy?
Vertaistukea ja apua arkeen
Tutkimukset, hoito ja kuntoutus
Materiaalia arjen tueksi
Apua ruokailutilanteisiin ja syömisen haasteisiin
Tietoa ja tukea järjestöistä

Mitä tarkoittaa nepsy?

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista piirteistä tai haasteista, joiden taustalla on yleensä kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Nepsy-piirteisiin voi liittyä arjen haasteita, mutta myös paljon vahvuuksia, joita nepsy-piirteinen lapsi tai nuori voi oikean tuen avulla hyödyntää elämässään.

Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain, jos lapsen käyttäytyminen herättää huolta.

Sivun alkuun

Vertaistukea ja apua arkeen

Ensitietoluennot

Nokialla järjestetään ryhmämuotoisia nepsy-ensitietoluentoja, joissa kerrotaan neuropsykiatrisista erityispiirteistä ja arjen hallinnan keinoista. Luennoilla voit halutessasi tutustua myös muihin vanhempiin sekä jakaa kokemuksia vanhemmuuden iloista ja haasteista.

Nepsy-lainaamo

Kirjaston nepsy-lainaamosta voit lainata arkea helpottavia nepsy-välineitä kirjastokortillasi. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi lapsen ja nuoren oman toiminnan ohjausta, aistisäätelyä ja ajan hahmottamista helpottavia välineitä sekä rentoutumista ja keskittymistä lisääviä välineitä. Lainaamo tarjoaa helpon mahdollisuuden kokeilla erilaisten välineiden soveltuvuutta omassa arjessa, ennen mahdollista oman välineen hankkimista.

Kirjaston nepsy-lainaamo

Ruskea, mäyräkoiran näköinen pehmokoira

Perheohjaus

Perheohjauksen työntekijät voivat tulla perheenne tueksi miettimään, millaiset arjen ratkaisut voisivat tukea lasta ja koko perhettä. Nopean perheohjauksen työntekijöiden kanssa voitte esimerkiksi harjoitella nepsy-välineiden ja arkea helpottavien kuvien käyttöä kotona ja muissa arkiympäristöissä. Työntekijät voivat olla myös tukena ratkomassa perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, tunnesäätelyyn tai lapsen kaverisuhteisiin liittyviä haasteita.

Perheohjauksen palvelusta vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Lastenhoitoapua

Lastenhoitoapua-sivulta löydät tietoa lastenhoitopalveluista Nokialla.

Vertaistukea

Nokian Mammat ry järjestää nepsy-perheille monenlaista toimintaa, kuten vertaisryhmiä, leikkitreffejä ja kirjavinkkausta.

Nokian seurakunnalla on nepsy-lasten vanhempien vertaisryhmiä.

Harrastuksia

Nepsy-lapsi voi usein osallistua tavallisiin harrastusryhmiin. Harrastuksen ohjaajan olisi kuitenkin hyvä tietää, miten lasta voidaan tukea ja ohjata harrastustoiminnassa. Vanhempi tuntee lapsensa parhaiten ja hänen kannattaa rohkeasti kertoa lapsen erityistarpeista harrastuksen ohjaajalle.

Nokialla järjestetään maksuttomia Harrasta Nokialla -harrastusryhmiä kouluikäisille lapsille ja nuorille. Jos lapsesi tarvitsee erityistä tukea osallistuakseen ryhmään, otathan yhteyttä koordinaattoriin. Voitte yhdessä koordinaattorin kanssa miettiä, miten tarvittava tuki järjestetään lapselle.

Lisätietoa harrastusryhmistä ja koordinaattorin yhteystiedot: Harrasta Nokialla – Nokian kaupunki.

Tampereen seudun autismiyhdistys (TSAU) ry järjestää harrastus- ja vertaistoimintaa erityislasten perheille.

Sivun alkuun

Kuvassa on kaksi lasta, joilla on supersankariasut päällään. Toisen lapsen päähineessä on iso A-kirjain. Lapset halaavat toisiaan. Taustalla näkyy iso Nalle Puh -pehmolelu.

Tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Jos lapsen tai nuoren arjen ja toimintakyvyn haasteet ovat suuria, kannattaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Tarvittavia tukitoimia suunnitellaan yhdessä lapsen tai nuoren, perheen ja ammattilaisten kesken.

Alle kouluikäiset lapset

Alle kouluikäisten nepsy-pulmissa voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan, lastenneuvolaan tai perheneuvolaan.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa neuvola- ja perheneuvolapalveluista.

Kouluikäiset lapset ja nuoret

Kouluikäisen nepsy-pulmia selvitellään kouluterveydenhuollossa, perheneuvolassa tai erikoissairaanhoidossa.  Joissakin tilanteissa koululääkäri voi tutkimusten jälkeen aloittaa lääkityksen, jonka seuranta tapahtuu kouluterveydenhuollossa.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana.

Tukea nepsy-aikuiselle

Neuropsykiatriset piirteet ovat tutkitusti jossain määrin perinnöllisiä ja nepsy-piirteisen lapsen tai nuoren vanhempi saattaakin pohtia, onko hänellä itsellään nepsy-piirteitä. Apua pohdintoihin voit saada terveyskeskuksesta, neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai omasta työterveyshuollostasi.

Sivun alkuun

Kaksi pientä sinistä palloa, joista toisessa nystyröitä.

Materiaalia arjen tueksi

 • Arjen kesyttäjät -vinkeistä löydät Hämeenlinnan kaupungin materiaalia esimerkiksi kiukun, kaaoksen ja siirtymätilanteiden kesyttämiseen.
 • Papunetin kuvapankista löydät valmiita, tulostettavia kuvia arjen tueksi. Kuvatyökaluohjelman avulla voit myös tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja ilmaiseksi.

Sivun alkuun

Apua ruokailutilanteisiin ja syömisen haasteisiin

Syömisen haasteet ja aistiyliherkkyydet voivat näyttäytyä esimerkiksi valikoivana tai niukkana syömisenä, uusien makujen ja tiettyjen ruokien rakenteiden välttelynä tai joskus ahmimisena. Ruoan ulkonäkö, koostumus, suutuntuma, väri, lämpötila ja maku voivat vaikuttaa merkittävästi nepsy-lapsen tai -nuoren ruokailuun.

Lapselle on tärkeää, että aterian raaka-aineet ovat tunnistettavia ja lautasella on aina jotakin tuttua. Ruoan eri ainesosat tai aterian eri osat voidaan laittaa eri kohtiin lautaselle.

Kuvassa vesimelonin viipale, josta on leikattu erikseen kaksi sydämenmuotoista palaa. Lisäksi vadelmia, pensasmustikoita, karhunvatukoita ja sitruunamelissan lehtiä pyöreässä muodostelmassa valkoisella lautasella.

Syömisen taitoja ja ruokavalion monipuolistumista voidaan parhaiten tukea mahdollistamalla ruokaan tutustuminen kaikkien aistien avulla ja lapsen omassa tahdissa. Myös lapsen mukaan ottaminen ruoanlaittoon voi lisätä kiinnostusta ja intoa uusienkin ruokien maistamiseen. Ateriarytmin säännöllisyys, ruokailutilanteiden myönteinen ilmapiiri sekä samana toistuvat syömistilanteisiin liittyvät rutiinit voivat helpottaa ruokailua.

Ruokailutilanteista on tärkeää poistaa kaikki ylimääräiset ärsykkeet, kuten televisio, puhelimet, liian kirkkaat valot ja lelut. Sopikaa, onko liikkuminen sallittua ruokailun yhteydessä ja jos on, niin millainen. Apuna voi käyttää esimerkiksi nystyrätyynyä, painokoiraa tai jumppakuminauhaa kiinnitettynä tuolin jalkoihin.

Jos ruokailu on pitkään äärimmäisen rajoittunutta, ruokiin tai syömiseen liittyy pelkoja ja niukka syöminen haittaa kasvua tai aiheuttaa ravintoaineiden puutostiloja, puhutaan ARFID-syömishäiriöstä (Avoidant-restrictive Food Intake Disorder).

 • Neuvokkaan perheen sivuilta löydät vinkkejä valikoivan syöjän tukemiseen.
 • Tampereen SYLI-keskus ja muut Syömishäiriöliiton jäsenjärjestöt tarjoavat tietoa ja tukea syömisen pulmiin.

Sivun alkuun

Tietoa ja tukea järjestöistä

 • Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry neuvoo, tukee ja auttaa autisteja sekä neurokirjon perheitä.
 • NäeNepsy -sivuilla on tietoa ja tarinoita nepsy-arjesta.
 • ADHD-liiton sivuille on koottu luotettavaa tietoa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä sekä vinkkejä arjen avuksi.
 • Suomen Tourette- ja OCD -yhdistyksen sivuilta löydät tietoa Touretten oireyhtymästä ja pakko-oireisestä häiriöstä, hoito- ja tukimuodoista sekä tapahtumista, koulutuksista ja vertaisryhmistä.
 • Aivoliitto työskentelee kehityksellisen kielihäiriön ja aivoverenkiertohäiriön sekä siihen sairastuneiden parissa.
 • Autismiliitto edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja hyvän elämän toteutumista.
 • Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia erilaisille oppijoille ja ammattilaisille oppimisvaikeuksista.

Sivun alkuun