Nuoret aikuiset

Nuoruus ei suinkaan lopu siihen, kun nuori saavuttaa juridisen täysi-ikäisyyden. Nuoruuden voidaan ajatella jatkuvan jopa koko kolmannen vuosikymmenen. Nuorisolain puitteissa nuoria ovat kaikki alle 29- vuotiaat.

Varhaisaikuisuuden kehitystehtäviä on monia, ja useat niistä liittyvät oman elämän hallintaan ja rakentamiseen sekä vastuunottoon omasta elämästä. Aikuisuus tuo elämään paljon isoja muutoksia, ja monia isoja merkkipaaluja saavutetaan/ tavoitellaan yhtä aikaa. Näitä teemoja ovat mm. itsenäistyminen, puolison etsiminen, opiskelut, työnhaku, ystävyyssuhteet, kodin hoitaminen ja perheen perustaminen.

Tukea arkeen
Nokian palvelut
Apua ja tukea parisuhteeseen
Linkkejä nuoren aikuisen elämään
Opiskelu
Asuminen ja asunnon hankkiminen
Mielen hyvinvointi
Talous
Päihde- ja muut riippuvuusongelmat

Tukea arkeen

Uusiin rooleihin sopeutuminen voi nostattaa monenlaisia tunteita. Vaikeuksia voi tuottaa oman polun löytäminen, epävarmuuden tunne, vastuun kantaminen omista valinnoista tai mm. liiallinen päihteiden käyttö. Aina ei tiedä, mihin suuntaan kääntyä, mutta apua ja tukea on saatavilla. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa erilaisista nuorten aikuisten elämää kostettavista teemoista.

Tutustu myös Sujuva arki -osioon.

Nokian palvelut

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 15- 29- vuotiaille nuorille  Etsivä nuorisotyö

Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu AAPO 16-28 –vuotiaille nokialaisille nuorille  Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu AAPO

Sosiaalityön sivut Työikäisten sosiaalityö

Starttipaja, alle 29- vuotiaiden ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus- Starttipaja

Asiakkaalle maksutonta neuvontaa tarjoaa Pirkanmaan oikeusaputoimisto. Talous- ja velkaneuvonta

Opiskeluhuolto on moniammatillista työtä, jolla edistetään opiskelijan hyvää oppimista, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuollon piiriin kuuluu opiskeluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Nokian lukion yhteystiedot Nokian Lukio. Nokian kaupunki ja ammatillisen koulutuksen yhteystiedot Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus – Nokian kaupunki. Jos opiskelet muualla kuin Nokian toimipisteissä, löydät yhteystiedot oman oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Toimeentulotukea voit hakea seuraavien ohjeiden mukaisesti Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki – Nokian kaupunki

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonta Ehkäisyneuvola – Nokian kaupunki

Suun terveydenhuolto. Hammashoito – Terveyspalvelut | Nokian kaupunki

Jos olet huolissasi omasta päihteidenkäytöstäsi tai muusta riippuvuudestasi, ota yhteyttä päihde- ja mielenterveyspalveluihin Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Nokian kaupunki

Kaikki Nokian vuokra-asunnot löydät osoitteesta Vuokra-asunnot – Nokian kaupunki

Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot Nopina 18-29- vuotiaille.

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut Työnhakijalle – Nokian kaupunki

2. asteen opiskelijoille tukea opintojen loppuunsaattamiseksi ja työelämään siirtymiseen Ohjauksella eteenpäin -hanke – Nokian kaupunki

Apua ja tukea parisuhteeseen

Parisuhde on yksi ihmisen tärkeimmistä ja läheisimmistä ihmissuhteista. Se myös elää ja muuttuu elämänmuutosten mukana. Parisuhteesta kannattaakin pitää hyvää huolta. Lisää parisuhteen tuesta.

Väestöliiton palvelut nuorille aikuisille, tietoa mm. parisuhteesta ja seksuaalisuudesta, väestöliiton palvelut nuorille aikuisille.

Linkkejä nuoren aikuisen elämään

Nokian kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämä Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut – verkkosivusto.

Perheen perustaminen ajankohtaista? Lue lisää osiosta haaveena saada lapsi.

Arjen harmituksen vähentäminen oma olon- valmennusohjelman avulla  Arjen harmituksen vähentäminen (omaolo.fi)

Opiskelu

Tietoa opinnoista ja opiskeluista kaikissa elämänvaiheissa tarjoaa Opintopolku

Kelan opintotukiopas peruskoulun jälkeisiin opintoihin Opiskelijat – kela.fi

Asuminen ja asunnon hankkiminen

Kelan opas asumisen tukeen Asumisen tuet – kela.fi

Asunnon hankinta Omaan kotiin | Martat

Muistilista ensimmäiseen kotiin Muutto ensimmäiseen kotiin – helppo muistilista – Muuttaminen.fi

Muuttajan muistilista Muuttajan muistilista | Kuluttajaliitto

Mielen hyvinvointi

Luonteenvahvuudet – Terveyskirjasto auttavat haasteiden kohtaamisessa ja niistä toipumisessa. Ydinvahvuudet ovat niitä luonteen vahvuuksia, jotka tuovat parhaat puolesi esille.

Tuntuu.fi – sivustolta löydät tietoa ja tukea nuoren aikuisen hyvinvoinnin eri osa-alueille (mm. arki,tunteet ja jaksaminen, ihmissuhteet, työ,opiskelut ja talous, päihteet ja riippuvuudet, mistä saada apua).

Nuorille suunnattu itsearviointikysely Zekki, jonka avulla voit arvioida omaa elämäntilannetta. Zekki- hyvinvointikysely nuorille

Kriisikeskus Osviitta tarjoaa keskustelutukea nopeasti, ilman lähetettä tai diagnoosia, maksutta. Kriisisi ei tarvitse olla iso, riittää että tunnet tarvitsevasi ulkopuolista kuulijaa. Kriisikeskus Osviitta (mielenterveysseurat.fi)

Kriisikeskus Tukitalo Sastamalassa: kriisityöntekijää joille voi varata aikaa joko sähköisesti: Kriisikeskus tukitalo tai soittamalla vaihteeseen nro.  035120500.

Kiusatut on kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste, joka tarjoaa kriisiapua ja jälkihoitoa. Palvelu on tarkoitettu yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille, joilla on kiusaamiskokemuksia sekä heidän läheisilleen. Tietoa toiminnasta | Kiusatut

Mielenterveystalon verkkosivuilta löydät julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivulta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia. Etusivu | Mielenterveystalo.fi

Talous

Tietopaketti oman talouden aiheista Omat rahat | Martat

Taloudenhallinnan tueksi Penno työkirja Penno-tyokirja.pdf (takuusaatio.fi)

Mitä teen, jos rahat ei riitä? Mitä teen, jos rahat eivät riitä? [Tampereen kaupunki – Sosiaalinen tuki ja turva – Apua toimeentuloon ja raha-asioihin – Kuinka toimin, kun raha-asiat tai velat vaivaavat]

Velkalinja tarjoaa ensiapua talouskriisiin. Palvelu tarjoaa neuvoja ja keskusteluapua rahahuoliin. Vaikeudet voivat olla pieniä tai suuria. Velkalinja palvelee arkisin klo 10–14 p. 0800 98009. Kysy rahasta -chat palvelee ma–to kello 12.30–15.00 ja ke myös kello 17–19. Lisätetoja takuusäätiön verkkosivuilla.

Päihde- ja muut riippuvuusongelmat

Päihdelinkki auttaa löytämään apua päihdeongelmaan Mistä apua? | Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)

Päihteiden väärinkäytön tunnistaminen Päihteet (mielenterveystalo.fi)

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen infoa päihteistä ja riippuvuuksien hoidosta Päihderiippuvuuden hoito, kuntoutus ja arjen tuki – THL

EHYT ryn Päihdeneuvonta: Maksutonta tukea päihteidenkäytön aiheuttamaan huoleen – EHYT ry

Löydät tietoa peliriippuvuudesta mielenterveystalon verkkosivuilta.

Infoa ja tukea rahapelaamiseen liittyen Ehyt ry- rahapelaaminen

Mieli ry:n verkkosivuilta saat tietoa seksiriippuvuudesta