Kriisi perheessä

Joskus perhe kohtaa vaikeuksia tai menetyksiä, joihin ei voi varautua etukäteen. Kriisitilanne voi tapahtua äkillisesti tai kehittyä vähitellen. Perheen kriisitilanne vaikuttaa jokaisen perheenjäsenen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Ihmiset reagoivat kriisitilanteisiin eri tavoin. Lapselle tai nuorelle saattaa tulla kriisitilanteessa univaikeuksia, väkivaltaista tai levotonta käyttäytymistä tai hän saattaa vetäytyä kaverisuhteista ja muiden perheenjäsenten läheisyydestä. Aikuisen tehtävänä on kriisitilanteessa hankkia tarvittaessa apua itselleen ja varmistaa, että myös lapsi tai nuori saa tarvitsemaansa apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavallinen arki rutiineineen tukee koko perhettä ja auttaa pääsemään kiinni normaaliin elämänrytmiin.

Kriisitilanteissa ei tarvitse jäädä yksin. Läheisten ihmisten tuen lisäksi saatavilla on ammattilaisapua ja vertaistukea.

Nopeaa kriisiapua:

Tietoa ja tukea eri tilanteisiin:

Erotilanne
Taloudellinen kriisi
Perheenjäsenen vakava sairastuminen
Lähisuhdeväkivalta
Perheenjäsenen kuolema
Päihde- ja muut riippuvuusongelmat
Apua rikoksen uhreille

Erotilanne 

Erotilanne on yksi elämän suurimpia kriisejä ja se koskettaa koko perhettä. Vanhempien erossa lapsen kannalta keskeistä on se, miten lapsen suhde molempiin vanhempiin voi jatkua ja miten vanhemmat toteuttavat yhteistä jaettua vanhemmuutta. Vanhempien sovinnollisuus eron jälkeen tukee lapsen ja vanhempien hyvinvointia.  

Apua erotilanteeseen

Perheoikeudellisissa palveluissa saat ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta.  

Eron ensiapupiste Tampereella tarjoaa matalan kynnyksen palveluita eroa pohtiville ja eronneille lapsiperheille sekä eroperheiden nuorille ja läheisille. 

Kuvassa keskellä lapsi, kädet silmillään. Taustalla näkyy lapsen molemmilla puolilla kaksi aikuisen hahmoa, kädet puuskassa.

Apuaeroon.fi-sivustolta löydät tietoa erosta ja verkossa toimivista eropalveluista. Lisäksi voit hyödyntää Kaksi kotia -sovellusta lapsen asioista sopimisessa ja arjen suunnittelussa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi AppStore- ja Google Play -kaupoista.

Suomen Uusperheiden Liitto tarjoaa tietoa, tukea ja mahdollisuuden osallistua vertaistoimintaan.

Suomen Kasper ry järjestää vertaistoimintaa vanhempien eron kokeneille lapsille ja nuorille. Sivustolta löydät myös vinkkejä eron käsittelyyn lapsen kanssa.

Vinkki: Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen.  

Taloudellinen kriisi​ 

Lapsiperheen taloudellinen tilanne saattaa äkillisesti tai vähitellen muuttua esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai lasten kotona hoitamisen vuoksi. Ylimääräisiin, yllättäviin menoihin voi yrittää varautua jo etukäteen kiinnittämällä huomiota perheen kulutustottumuksiin, pitämällä kirjaa tuloista ja menoista sekä suunnittelemalla rahankäyttöä.

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla ja lisäksi perheelläsi voi olla oikeus esimerkiksi asumistukeen. Kelan asiakaspalvelusta voit tarkistaa perheesi oikeuden saada Kelan etuuksia ja kysyä neuvoja etuuksien hakemiseen.

Voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta, jos perheenne tulot ja varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea Kelan perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen suoraan Nokian kaupungin työikäisten sosiaalipalveluista tai Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä.

Nokian seurakunnan diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä vaate- ja tavaralahjoituksin sekä tukemalla lasten harrastamista ja vapaa-ajan toimintaa.

Monet harrastusseurat myöntävät alennuksia tai vapautuksia harrastusmaksuista vähävaraisille perheille. Kysy rohkeasti lisää lapsesi harrastuksen ohjaajalta. Kaupunki ja muut paikalliset harrastustoimijat järjestävät myös paljon maksutonta harrastustoimintaa. Harrastusvinkkejä löydät Perheiden Nokian Tekemistä perheille -sivulta.

Pirkanmaan oikeusaputoimistosta saat talous- ja velkaneuvontaa.

Kuluttajaliiton velkaoppaasta löydät neuvoa ja apua raha-asioiden hoitoon.

Perheenjäsenen vakava sairastuminen​ 

Lapsen tai vanhemman vakava sairastuminen fyysisesti tai psyykkisesti vaikuttaa perheen arkeen ja perheenjäseniin monin eri tavoin. Sairastuminen voi muuttaa sairastuneen perheenjäsenen käyttäytymistä ja ulkonäköä, sairaus voi aiheuttaa muissa perheenjäsenissä huolta ja menettämisen pelkoa, sairauteen liittyvät hoidot ja sairaalajaksot mullistavat perheen arjen rytmiä, lääkkeet ja sairaalakulut heikentävät perheen taloudellista tilannetta, tarvittavien etuuksien ja palveluiden hakeminen kuluttaa vanhempien voimavaroja. 

Lapsen sairastuessa on tärkeää, että vanhempi huolehtii omasta jaksamisestaan. Lapsen sairastuminen on vanhemmalle raskas kokemus ja omien tunteiden käsittely on tärkeää, jotta vanhempi kykenee tukemaan sairastunutta lastaan. Sylva ry:n  sivuilta löydät neuvoja sairastuneen lapsen vanhemmalle.

Vanhemman sairaus voi herättää lapsessa monenlaisia kysymyksiä ja heikentää lapsen turvallisuudentunnetta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Mielenterveyden keskusliiton sivuilta löydät apua ja neuvoja tilanteeseen, kun vanhempi tai joku muu läheinen sairastuu.

Kirjaston kokoamasta kirjalistasta löydät kirjoja, joiden avulla voit käsitellä lapsen kanssa läheisen sairastumista.

Kuvassa lapsi selin kameraan, nojaa päätään käsiinsä.

Lähisuhdeväkivalta​ 

Lähisuhdeväkivalta on läheisissä suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Se voi kohdistua kumppaniin, lapseen, vanhempaan tai muuhun läheiseen. Usein koko lähipiiri altistuu väkivallan vaikutuksille.  

Lähisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, uskonnollista, kulttuurista väkivaltaa, kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Parisuhteessa voi olla esimerkiksi fyysisiä väkivallan tekoja, seksuaalista pakottamista, mustasukkaista kontrollointia tai taloudellista uhkailua. Lähisuhdeväkivallalla on pitkäaikaisia seurauksia uhrille, väkivaltaa nähneelle ja väkivallan tekijälle. Siksi on tärkeää hakea ajoissa apua kaikille osapuolille. 

Älä jää tilanteessa yksin vaan pyydä rohkeasti apua.  

Lapsiperheiden palveluohjauksen työntekijät miettivät yhdessä kanssasi, mikä tuki tai palvelu voisi auttaa perhettänne parhaiten.  

Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja heidän läheisiään. Soita 080 005 005 (24/7) tai asioi chatissa.  

Turvakodit tarjoavat suojaa väkivallalta. Soita puh. 050 309 9313 tai 050 337 3205. 

Perhekulma Puhurin väkivaltatyö tarjoaa apua kaikille osapuolille, kun perheessä on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Varaa aika sähköisesti tai soita väkivaltatyöntekijöille.

Lyömätön linja henkistä tai fyysistä väkivaltaa käyttäneille miehille. 

Naisenväkivalta.fi-tukipalvelu tukee naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai oletko joutunut rikoksen todistajaksi? Rikosuhripäivystys palvelee rikoksen uhria, hänen läheistään ja rikosasian todistajaa.  Kysy chatissa tai soita 116 006. 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille ja heidän läheisilleen, sukupuolesta riippumatta. 

DIDAR tarjoaa tukea kunniaan liittyvissä haitallisissa perinteissä. 

Lisätietoa lähisuhdeväkivallasta: Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivaltaan 

Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.   

Perheenjäsenen kuolema

Oman vanhemman, puolison, lapsen tai sisaruksen kuolema pysäyttää. Kuolema saattaa tulla yllättäen tai esimerkiksi pitkän sairauden jälkeen, mutta kuolemaan ei missään tilanteessa pysty täysin varautumaan.

Jokainen reagoi ja käsittelee menetystä omilla tavoillaan ja myös läheisen kuolintavalla on vaikutusta siihen, miten kuolemaa käsitellään. Kuolemaa voi olla aluksi vaikea hyväksyä. Kuolemaan voi liittyä voimakkaita surun ja ikävän tunteita, joskus myös vihaa, sekä toisaalta lämpimiä ja lohduttavia muistoja.

Läheisen kuolema järkyttää aina lapsen turvallisuudentunnetta. Aivan pienikin lapsi suree, aistii toisten ihmisten ikävän ja surun sekä kaipaa syliä ja lohdutusta, kuten isommatkin lapset ja nuoret. Aikuisen tehtävänä on tukea surevaa lasta ja auttaa häntä vaikeiden tunteiden kanssa. Lapselle tulee kertoa kuolemasta ikä- ja kehitystason mukaisesti, totuudenmukaisesti ja konkreettisesti.

Kuvassa valkoinen kallankukka mustalla taustalla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla neuvotaan, miten voit käsitellä läheisen ihmisen kuolemaa lapsen tai nuoren kanssa.

Kirjaston kokoamasta kirjalistasta löydät kirjoja, joiden avulla voit käsitellä lapsen kanssa läheisen kuolemaan liittyviä tunteita ja kysymyksiä.

Läheisen kuolemaan liittyy myös monenlaisia käytännön asioita, joiden hoitamiseen saat tukea ja neuvoja esimerkiksi Nokian seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja Suomi.fi-palvelusta.

Päihde- ja muut riippuvuusongelmat​ 

Yhden perheenjäsenen päihde-, peli-, seksi- tai muu riippuvuusongelma vaikuttaa koko perheeseen. Vanhemman riippuvuusongelmaan saat apua mielenterveys- ja päihdepalveluista. Jos sinulla on huolta lapsen tai nuoren riippuvuuksista, ota yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen tai Nuorten Helpperiin.

Lisätietoa:

Perheiden Nokia: Tukea lapselle ja nuorelle

Perheiden Nokia: Tukea aikuiselle

Hyvinvoiva nokialainen: mielen hyvinvointia ja tukea päihdeongelmiin

Apua rikoksen uhreille

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai rikoksen todistajaksi? Rikosuhripäivystys palvelee rikoksen uhria, hänen läheistään ja rikosasian todistajaa.  Kysy chatissa tai soita 116 006.