Alle kouluikäiset

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsen kasvu ja kehitys on nopeaa ja lapsi oppiikin hurjasti taitoja ennen kouluikää. Lapsen eri ikävaiheisiin liittyy erilaisia kehitysvaiheita, ja lasten tarpeet ikävaiheissa vaihtelevat.

Tältä sivulta löydät tietoa ja tukea alle kouluikäisen lapsen ja perheen arkeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuille on koottu kattavasti tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä ikävuosittain:

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.

Palvelut arkeen

Äitiys- ja lastenneuvolassa tuetaan alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea yhteistyössä kotien kanssa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lapsen hyvinvointia. Jokaisella lapsella on oikeus vertaisryhmään ja leikkiin.

Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten kehitystä yksilönä ja osana ryhmää, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa. Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään maksuttomaan esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Nokian kaupunki on mukana myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Hammashoidon sivulta löydät ajankohtaista tietoa lasten suun ja hampaiden hoidosta.

Nokian seurakunnan varhaiskasvatuksen palvelut ja tapahtumat ovat avoimia kaikille nokialaisille ja paikkakunnalla vieraileville.

Tekemistä perheille -sivulta löydät harrastustoimintaa alle kouluikäisten lasten perheille.

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikoissa tapaat muita lapsiperheitä ja saat vertaistukea muissa samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta:

Lisätietoa kohtaamispaikoista: Kohtaamispaikat – Nokian kaupunki.

 

Kuvassa lapsi on naisen sylissä ja pitää toista kätttään ilmassa, kuin lentäisi.

Tukea lapselle

Varhaiskasvatuksen tuesta  säädetään varhaiskasvatuslaissa. Lapsella on oikeus saada tukea ja ohjausta heti tuen tarpeen ilmetessä. Varhaiskasvatuksen tuki jakautuu kaikille kuuluvaan yleiseen tukeen sekä tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa ryhmässä pedagogisin ja erilaisin joustavin järjestelyin. Mikäli sinulla herää huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, kerro siitä ryhmän henkilökunnalle. Kanssasi keskustellaan ja sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista.

Esiopetuksessa lapsen kasvun ja oppimisen tuki kuuluu perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä pedagogisin ja erilaisin joustavin järjestelyin.

Lasten ja nuorten puheterapia on tarkoitettu pääosin alle kouluikäisille lapsille, joiden puheen ja vuorovaikutuksen, nielemisen tai muun suun alueen motoriikan kehityksestä nousee huolta. Huoli voi nousta vanhemmilla tai lapsen muussa toimintaympäristössä kuten päivähoidossa tai neuvolassa. Puheterapiaan ohjaudutaan yleensä neuvolan, päiväkodin, koulun tai lääkärin laatimalla lähetteellä.

Tukea perheelle

Kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen palvelussa saat ohjausta ja neuvontaa parisuhteeseen, perhetilanteeseen tai lapsen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa.

Lapsiperheiden palveluohjaukseen voit ottaa yhteyttä, jos mietit jotakin omaan elämääsi tai perheeseesi liittyvää asiaa.

Lapsiperheiden kotipalvelusta saat tukea kodin arkeen ja lastenhoitoon. Tutustu myös muuhun saatavilla olevaan lastenhoitoapuun.

Nopea perheohjaus tarjoaa apua, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita. Palvelu on lyhytkestoista, luottamuksellista, maksutonta ja toteutetaan perheen kotona virka-ajan ulkopuolella.

Nokian seurakunnan perhediakonian diakoniatyöntekijä tukee ja auttaa perhettä elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille nokialaisille.

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla, kuten lapsilisällä. Myös perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

Tukea verkosta

Sydänliiton Neuvokas perhe tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita jokaisen perheen ruokailuun, liikkumiseen, lepoon ja perhearkeen. Tutustu Neuvokkaan perheen monipuolisiin vinkkeihin lapsiperheille!

Kuinka arki kesytetään? Se on varmasti kysymys, jota moni vanhempi miettii. Hämeenlinnan kaupungin  ”Arjen kesyttäjät”-vinkeissä on materiaalia liittyen esimerkiksi kiukun, kaaoksen ja siirtymätilanteiden kesyttämiseen.

Mieli ry:n Mielivartti-videoilta saat vinkkejä mielen hyvinvointiin arjessa. Katso videot leikki-ikäisille ja esikouluikäisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen.

Väestöliiton Perhepulma-chatissa voit keskustella kahden kesken Väestöliiton asiantuntijan kanssa ilman ajanvarausta, jos mieltäsi askarruttaa jokin liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen.

Lasten mielenterveystalo keskittyy alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveysasioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten parissa toimivat ammattihenkilöt. Palvelun käyttäminen on ilmaista eikä vaadi kirjautumista.

Tukea ja neuvoja lapsen kehotunnekasvatukseen: