Energiansäästö

Nokian kaupunki seuraa rakennusten, valaistuksen ja kulkuneuvojen energiankulutusta. Energiatehokkuuteen pyritään valitsemalla uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja korjaamalla vanhaa.

Päästöt Nokialla

Nokian kaupungin tavoitteena on vähentää kaupungin alueella syntyviä kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen määrän kehitystä seurataan vuosittain. Suurimmat päästöt syntyvät liikenteestä ja energian käytöstä.

Nokian kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 12. syyskuuta klo 18

Maanantaina 12. syyskuuta kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaehdotusta, Nokian kaupungin elinkeino-ohjelmaa 2022 – 2030 sekä Nokian kaupungin hyvinvointiohjelmaa 2022 - 2030. Esityslistalla on myös osavuosikatsaus, asemakaavan muutoksia sekä lisämäärärahaesityksiä. Kokousta voi seurata klo 18 alkaen suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalta.

Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.