Valtuusto hyväksyi Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartan

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi Nokian kaupungin tekemän ilmastotyön. Ilmastotiekartta kattaa kaupungin omien ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi kaupungin päätösten vaikutukset asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien mahdollisuuksiin hillitä päästöjä omassa toiminnassaan. Valtuusto hyväksyi ilmastotiekartan 12.12. pidetyssä kokouksessa.

Kaupungin ilmastotoimet on koottu ilmastotiekarttaan – myös asukkaiden ja yritysten toimia tarvitaan

Nokian kaupunki on ollut vuodesta 2019 asti mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostossa. Hiilineutraali kunta on myös yksi kaupungin strategian kärkihankkeista. Kaupungin ilmastotoimet on nyt koottu ilmastotiekarttaan. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessa ja kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa sitä esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa.

Nokian kaupungin päättäjät saivat lapsinäkökulmasta muistuttavat lapsilasit

Nokialla järjestettiin 14.11. ennen kaupunginvaltuuston kokousta tempaus, jossa muistutettiin päättäjiä lapsinäkökulman huomioimisesta päätöksenteossa. Tempauksessa luovutettiin päättäjille varhaiskasvatuksessa olevien lasten askartelemat lapsilasit ja saatekirje lapsivaikutusten arvioinnin merkityksestä. Päättäjät vastaanottivat lapsilasit ilolla.

Kaupunginhallitus päättää energiansäästötoimista maanantaina 31.10.

Nokian kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen. Energiamarkkina on kuitenkin tällä hetkellä haasteellinen ja lisää nopeita energiansäästötoimia tarvitaan energiapulan välttämiseksi. Kaupunginhallitus päättää kaupungin energiansäästötoimista maanantain 31.10. kokouksessa. Nokian kaupunki osallistuu myös valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan sekä varautuu sähkönjakelun keskeytyksiin.

Kaupunki päivittää varautumisen suunnitelmia

Nokian kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 24.10. kokouksessaan kaupungin valmiussuunnitelmia ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmia. Suunnitelmien päivitys- ja uudistustyötä on tehty keväästä saakka kaikkien palvelualueiden voimin. Nokian kaupunki varautuu ennakolta häiriötilanteisiin, sillä kunnan perustehtävä on turvata kuntalaisilleen keskeiset peruspalvelut myös häiriötilanteissa.