Energiansäästö

Nokian kaupunki seuraa rakennusten, valaistuksen ja kulkuneuvojen energiankulutusta. Energiatehokkuuteen pyritään valitsemalla uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja korjaamalla vanhaa.

Päästöt Nokialla

Nokian kaupungin tavoitteena on vähentää kaupungin alueella syntyviä kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen määrän kehitystä seurataan vuosittain. Suurimmat päästöt syntyvät liikenteestä ja energian käytöstä.

Hyvinvointiohjelma etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Maanantaina 12. syyskuuta kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessa kaupunkistrategiaan liittyvää hyvinvointiohjelmaa. Kaupunkistrategia päivitettiin vuoden 2021 lopulla kestämään vuoteen 2030 asti ja tässä yhteydessä painopistettä ”hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen” toteuttamaan nimettiin hyvinvointiohjelma sekä osallisuuden kärkihanke.

Nokian kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 12. syyskuuta klo 18

Maanantaina 12. syyskuuta kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaehdotusta, Nokian kaupungin elinkeino-ohjelmaa 2022 – 2030 sekä Nokian kaupungin hyvinvointiohjelmaa 2022 - 2030. Esityslistalla on myös osavuosikatsaus, asemakaavan muutoksia sekä lisämäärärahaesityksiä. Kokousta voi seurata klo 18 alkaen suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalta.