Nokian kaupungin työntekijät entistä tyytyväisempiä työnantajaansa — 81% kaupungin työntekijöistä suosittelisi työnantajaa ystävälleen

Nokian kaupungin työntekijät arvioivat kaupungin työnantajana verrokkikuntia paremmaksi useilla työyhteisön toimivuutta, työtä ja johtajuutta mittaavilla mittareilla. Jopa 81% työntekijöistä olisi valmiita suosittelemaan ystävälleen Nokian kaupunkia työnantajana. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen kunta-alan työntekijöille teettämästä Kunta10-tutkimuksesta. Kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä seurataan työtä ja työn muutoksia, työyhteisöjen tilaa sekä johtamista ja esimiestyötä.

Valtuusto hyväksyi Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartan

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi Nokian kaupungin tekemän ilmastotyön. Ilmastotiekartta kattaa kaupungin omien ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi kaupungin päätösten vaikutukset asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien mahdollisuuksiin hillitä päästöjä omassa toiminnassaan. Valtuusto hyväksyi ilmastotiekartan 12.12. pidetyssä kokouksessa.

Kaupungin ilmastotoimet on koottu ilmastotiekarttaan – myös asukkaiden ja yritysten toimia tarvitaan

Nokian kaupunki on ollut vuodesta 2019 asti mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostossa. Hiilineutraali kunta on myös yksi kaupungin strategian kärkihankkeista. Kaupungin ilmastotoimet on nyt koottu ilmastotiekarttaan. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessa ja kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa sitä esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa.

Nokian kaupungin päättäjät saivat lapsinäkökulmasta muistuttavat lapsilasit

Nokialla järjestettiin 14.11. ennen kaupunginvaltuuston kokousta tempaus, jossa muistutettiin päättäjiä lapsinäkökulman huomioimisesta päätöksenteossa. Tempauksessa luovutettiin päättäjille varhaiskasvatuksessa olevien lasten askartelemat lapsilasit ja saatekirje lapsivaikutusten arvioinnin merkityksestä. Päättäjät vastaanottivat lapsilasit ilolla.