Varhaiskasvatus

Tervetuloa
Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen sivuille

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:  

Nokian kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys turvataan ottamalla huomioon lapsen yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet, niin oppimisympäristöä luotaessa kuin toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Toiminnan perustana on lapsen, vanhempien ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, jossa kasvattajien erilaisuus ja erilaiset kasvatustehtävät rikastuttavat lapsen kasvuympäristöä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen tarvitsema tehostetun tai erityisen tuen tarve.
 
Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Kunnalliseen päivähoitoon hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli päivähoitopaikan tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
 
Kunnallisen päivähoidon sähköisen hakemuslomakkeen voi täyttää kaupungin nettisivuilta tästä.
Lomakkeita saa myös kaikista varhaiskasvatusyksiköistä. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta ja päivähoitomaksuista. Päivähoitohakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siihen päivähoitopaikkaan, joka on hakemuksessa laitettu ensisijaisesti toivotuksi hoitopaikaksi.
 
Uusilla varhaiskasvatuksen asiakkailla sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhosta päiväkotiin siirtyvillä lapsila on mahdollisuus käyttää maksutonta tutustumisjaksoa. Tutustumispäivät tulee varata etukäteen lapsen päivähoitopaikasta. 

Tilapäinen päivähoito on satunnaista päivähoitoa, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään viisi kalenterikuukaudessa, eikä se vaikuta kotihoidon tuen maksamiseen. Jos lapselle on tehty sijoitus leikkikerhoon, tilapäistä päivähoitoa voi käyttää kolmena päivänä kuukaudessa. Myös tällöin oikeus kotihoidon tukeen säilyy. 

Tilapäistä päivähoitoa voi käyttää useampana perättäisenä kuukautena, mutta sitä voi varata ainoastaan yhdeksi kalenterikuukaudeksi kerrallaan. Tarvittavat hoitopäivät varataan varhaiskasvatusyksiköstä. 

Päivähoitosuhde irtisanotaan palauttamalla kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan. Taannehtivasti päivähoitosuhdetta ei voi irtisanoa. Päivähoitomaksu päättyy irtisanomispäivään. Lomakkeen löydät tästä

 

Lasten päivähoitosijoituksiin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä asioissa ota aina ensin yhteys päivähoitoyksiköiden johtajaan. Yhteystietoihin pääset tästä.

VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO

Sivistyspalvelut / varhaiskasvatus
Harjukatu 21
37100 Nokia

s-postit etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Palvelupäällikkö
Pirjo Seppo
puh. 044 906 1242
- varhaiskasvatuksen palvelunohjaus
- yksityisen palvelutuotannon valvonta

Toimistosihteeri
Maarit Ali-Marttila-Olkkola
puh. 050 395 8748
- päivähoitolaskutus

Toimistosihteeri
Merja Heinisuo
puh. 050 395 8774
- päivähoitolaskutus

Suunnittelija
Anette Lehtonen
puh. 040 133 4345
- varhaiskasvatuksen sisällöllinen kehittäminen
- varhaiskasvatukseen suuntautuvat tutkimusluvat

Toimistosihteeri
Anne Viitanen
puh. 050 395 8750
- varhaiskasvatuksen taloushallinto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Sillanpää
puh. 040 844 3913