Nokian kaupunki on käynnistämässä talouden tasapaino -ohjelman


Nokian kaupunki aloittaa jatkuvan neuvottelun periaatteella käytävät yhteistoimintaneuvottelut. Yt-menettelyn taustalla on nopeasti heikentynyt taloustilanne ja siitä johtuva taloussuunnitelman ja talouden tasapaino -ohjelman laatimisen käynnistäminen sekä kaupungin hallintosäännön uudistaminen. Nokian kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 29.4.

Tasapainotustarve vuosille 2024-2026 noin 14 miljoonaa euroa

Nokian kaupungin, kuten monien muidenkin Suomen kuntien yleinen taloustilanne on heikentynyt merkittävästi erityisesti hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tehtyjen valtionosuusrahoitusten pienentämisten sekä heikon tuloverokehityksen vuoksi.

Nokian kaupungin hyväksytty taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 on yhteensä 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän arvioidaan tarkentuneiden tietojen johdosta olevan kuitenkin noin 12 miljoonaa euroa tätä suurempi. Tämä johtuu valtionosuuksien noin 6 miljoonan euron leikkauksesta ja verotuloennusteen samoin noin 6 miljoonaa euroa pienemmästä kertymästä. Yhteensä talouden tasapainottamisen tarve olisi siten noin 14 miljoonaa euroa.

Kaupunki etsii pysyviä uusia tuloja ja säästöjä

Nokian kaupungin talouden tasapaino -ohjelmassa etusijalla ovat keinot, joilla saadaan aikaan uusia pysyviä tuloja ja säästöjä. Tarkasteluun otetaan mahdollisuudet esimerkiksi toimintatuottojen ja verotulojen lisäämiseen, sekä erinäisten toimintakulujen, kuten avustusten, aineiden, tarvikkeiden, palveluostojen sekä investointien vähentämiseen.

Toimintaan liittyvien tuottojen ja toimintakulujen vähentämisen lisäksi talouden tasapainotuksen tarkastelussa otetaan huomioon myös henkilöstökustannuksilla saavutettavat säästöt.  Tarkoituksena on hyödyntää vapaaehtoisia palkattomia vapaita, lomarahavapaita, vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä ja tarkastella kriittisesti vapautuvien tehtävien täyttämistä.

Nokian kaupunki toteuttaa yhteistyössä palvelualueiden kanssa tiedonkeruun, jonka avulla kartoitetaan mahdollisia säästökohteita ja ideoita toiminnan tehostamiseksi.

Talouden tasapaino -ohjelmalla tavoitellaan Nokian kaupungin talousaseman turvaamista, investointien tulorahoitusosuuden säilyttämistä, velkaantumisen hillitsemistä sekä sopeutumista tiukentuneeseen taloustilanteeseen.

Talouden tasapaino -ohjelma liitetään osaksi kaupungin vuoden 2025 talousarvio- ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmavalmistelua.

Mikäli kevään tarkastelussa ei löydetä riittäviä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi, arvioidaan tilannekuva ja mahdolliset tarvittavat muut tasapainotustoimenpiteet uudelleen. Tarkennetut tarpeet sekä kuluvan vuoden, että tulevien vuosien talouden tasapainottamisesta esitellään kaupunginhallitukselle 17.6.2024.

Hallintosäännön uudistuksen tarve nousee muun muassa uudistuneesta lainsäädännöstä

Hallintosäännön uudistamistyön taustalla ovat muun muassa uusi rakentamislaki ja muut lainsäädäntömuutokset, jotka edellyttävät hallintosäännön muuttamista. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä voidaan tarvittaessa käsitellä mahdollisia organisaatiorakenteen ja poliittisen johtamisjärjestelmän muutostarpeita seuraavaa valtuustokautta varten. Hallintosäännön muutosten valmistelussa on tarpeen ottaa huomioon yhtenä näkökulmana myös toiminnan ja talouden tehokkuus.