Osallistuvan budjetoinnin äänestys on nyt auki


Määräaikaan mennessä ideoita jätettiin tasan 50 kappaletta. Lopulliseen äänestykseen eteni seitsemän ehdotusta. Osallistuvan budjetoinnin seuraavassa vaiheessa nokialaiset pääsevät äänestämään, mikä tai mitkä äänestyksessä olevista ehdotuksista 50 000 euron potilla toteutetaan.

Näistä äänestetään

Nokian kaupungin kolmihenkinen työryhmä kävi kaikki 50 ehdotusta läpi. Useimpiin ehdotuksiin haettiin lisätietoja kaupungin eri asiantuntijoilta, ja tarpeen mukaan työryhmä hankki lisätietoa ehdotuksen jättäneeltä taholta. Lisäksi kontaktoitiin mahdollisiksi idean toteuttajiksi tunnistettuja tahoja.

Tiukan seulan läpi selviytyi lopulta seitsemän ehdotusta, joiden toteutuksesta nokialaiset pääsevät seuraavaksi äänestämään.

Ehdolla ovat:

 1. Laavu
  Mahdollisimman helposti saavutettava laavu. Laavua harkitaan sijoitettavaksi Alisenjärven pysäköintipaikan läheisyyteen.Kustannusarvio 50 000e.
 2. Kirsikkapuisto
  Koto-Kavolin ja ”Yläsairaalan” väliseen rinteeseen istutettava Kirsikkapuisto. Suunnattu kaikille ohikulkijoille. Puiston istutustyöt kesän 2024 aikana.Kustannusarvio: 4000e
 3. Katutaiteen lisääminen
  Lisätään katutaidetta kaupunkikuvassa esimerkiksi sähkökaappeja maalaamalla. Toteutus yhdessä kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kanssa.Kustannusarvio 15 000e
 4. Ensiapukoulutusta
  Ensiapukoulutuksen järjestäminen kaikenikäisille – päiväkotilaisista eläkeläisiin, kullekin sopivalla tasolla. Koulutusta voitaisiin järjestää erilaisten workshoppien muodossa, ja esimerkiksi päiväkodeissa tietoisuutta voisi lisätä leikkien avulla.Kustannusarvio: 20 000e
 5. Viljelypalstat
  Nokialle perustettaisiin kaikille kaupunkilaisille suunnattuja viljelypalstoja. Palstojen tuoksu ja kauneus ilahduttaisivat myös niitä, jotka eivät itse ole kiinnostuneita viljelystä. Vuokrattavat viljelypalstat olisivat positiivinen lisä ekologisen kaupungin imagoon. Palstat olisivat jatkossa vuokrattavissa pientä korvausta vastaan.Kustannusarvio: 20 000e
 6. Yhteisölliset taidetyöpajat
  Kaupunkilaisille järjestettyjä matalan kynnyksen taidetyöpajoja, missä mahdollisuus päästä tutustumaan tekniikoihin ja tekemään oma teos ammattilaisten johdolla. Pajoissa voisi päästä kokeilemaan esimerkiksi maalausta, kuvanveistoa tai vaikkapa improvisaatiota. Pajat järjestettäisiin ajankohdallisesti jonain viikonloppuna non stop -tyylillä.Kustannusarvio: 20 000e
 7. Digikoulutusta
  Digikoulutuksen järjestäminen kaikenikäisille. Koulutuksen aiheina voisivat olla esimerkiksi lapset ja nuoret sosiaalisessa mediassa, tietoturva, nettihuijaukset ja arkielämän digituki. (tavanomaisen kurssitoiminnan lisäksi tai tapahtumamuotoisesti)Kustannusarvio: 20 000e

Osallistuvan budjetoinnin määräraha on yhteensä 50 000 euroa eli toteutettavia hankkeita voi olla yksi tai kaksi, äänestystuloksesta riippuen.

Äänestää voi joko sähköisesti tai kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta saatavalla paperilomakkeella. Äänestysaika alkaa tänään maanantaina 22.4. ja viimeinen äänestyspäivä on perjantai 3.5.2024

Jokaisella nokialaisella on käytössään yksi ääni. Useaan kertaan äänestäneet menettävät kaikki antamansa äänet.

Ehdotuksia ei haudata, vaikka ne eivät olisi äänestyksessä

Nokian kaupunki kokeilee nyt ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia. Saatujen ideoiden määrä ja laatu yllätti iloisesti. Kaikki saadut ehdotukset olivat sinänsä asiallisia ja kannatettavia.

 • Kävimme jokaisen tulleen idean huolellisesti läpi osallistavalle budjetoinnille annettujen kriteereiden valossa. Moni hieno ehdotus rajautui valitettavasti pois sen vuoksi, että idean lopullisen toteutuksen kohderyhmä oli liian suppea tai idean toteutus olisi aiheuttanut kaupungille jatkossa merkittäviä kustannuksia, osallistuvan budjetoinnin työryhmään kuuluva erityisasiantuntija Terttu Haataja kertoo.
 • Lisäksi saimme jonkin verran hyvinvointialueen vastuulle tai kaupungin perustoimintaan kuuluvia toteutusehdotuksia sekä ehdotuksia, jotka ovat jo toteutuksessa tai menossa toteutukseen. Muutamat ideat jäivät pois, koska ne olisivat olleet yksinkertaisesti liian kalliita annettuun budjettiin nähden, Haataja kertoo.

Rannalle jääneiden ehdotusten joukossa oli muun muassa useampia ehdotuksia uimarannan tai uimapaikan sekä kävelyportaiden perustamisesta. Lisäksi ehdotettiin esimerkiksi pienille lapsille suunnattuja kaverisynttäripaketteja, Vihnus-sillan kupeeseen toteutettavaa kevyenliikenteen siltaa, rullajääkiekkoalustaa, rahan käyttämistä nuorten työllistämiseen tai mielenterveystyöhön, kotieläinpuistoa, vieraslajien torjuntaa ja betonipoolin rakentamista.

Vaikka lukumäärällisesti iso joukko ehdotuksista ei edennyt äänestykseen, kaikki ideat on viety eteenpäin joko kaupunkiorganisaatiossa tai sisällöstä muualla vastaavalle taholle.

Sähköinen äänestyslomake

Osallistuvan budjetoinnin kriteerit ja muuta lisätietoa.

________________
Lisätiedot:

Nokian kaupungin erityisasiantuntija Terttu Haataja, 040 779 9007