Esiopetus

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26a §).

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetus järjestetään osana varhaiskasvatusta, josta huoltajille maksuton osuus on 4 tuntia/päivä. Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään siitä varhaiskasvatusmaksu varatun tuntimäärän mukaan. 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuosittain keväällä, varhaiskasvatushaun yhteydessä viikot 10-11. Esiopetukseen haetaan päivähoitohaku -lomakkeella, joita saa päiväkodeista tai  tältä sivulta. Esiopetuspaikasta tehdään päätös touko-kesäkuussa ja siitä ilmoitetaan huoltajille kirjallisesti.

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa. Kilpailutuksen perusteella toimintavuotena 2017-2018 suomenkielistä esiopetusta järjestetään ensisijaisesti Pitkäniemen päiväkodissa 26 esiopetuspaikkaa ja toissijaisesti Peppi&Bobby -päiväkodissa. Nokialaisille lapsille englanninkielistä esiopetusta järjestetään vain Peppi&Bobby -päiväkodissa. 

Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan ko. päiväkodin hakemuksella.  Esiopetuspaikan varmistuttua täytetään Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta löytyvällä sähköisellä hakemuksella oleva palvelusetelihakemus.

Pelkästään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kodin ja esiopetuspaikan välille, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä. Kuljetusohjeistukseen voit tutustua Lomakkeet- sivulla.

Esiopetus noudattaa koulujen työ- ja loma-aikoja kuitenkin niin, että kevätlukukausi päättyy aina toukokuun viimeinen päivä.

2017-2018

Syyslukukausi 10.8.- 22.12.2017
Syysloma 16.10. -20.10.2017 (Syyslomalla ei esiopetusta)
Kevätlukukausi 8.1.-2.6.2018
Talviloma 26.2.-2.3.2018  (Talvilomalla ei esiopetusta)
 

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaan ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä esiopetuksessa on lapsen osallistuminen, vuorovaikutus, kokemukset, ajattelu ja tiedon yhteisöllinen rakentuminen. Esiopetuksessa lapsi saa tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Esiopetuksen henkilöstön ohjauksessa lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetusryhmät laativat vuosittain lukuvuosisuunnitelman, jossa määritellään tarkemmin oppimiseen liittyvät järjestelyt, tavoitteet, painotukset ja toiminnan sisällöt juuri omalle esiopetusryhmälle. Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan voi tutustua sivun oikeassa yläreunassa olevasta linkistä.

Esiopetuksen alkaessa lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Tämä tapahtuu yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustelemalla. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen huomiointi ja oppimisen yksilöllinen eteneminen.