Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön eVaka-järjestelmä


Nokian kaupunki on ottamassa käyttöön varhaiskasvatuksessa eVaka-järjestelmän toukokuun 2024 alussa. eVaka tulee korvaamaan tällä hetkellä käytössä olevat järjestelmät. Perheille tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee ottaa käyttöön uusi järjestelmä esim. varhaiskasvatuspaikan hakemisessa. eVakassa on huoltajien toimintoja mm. läsnäolovarauksia, viestintää ja pedagogista dokumentointia varten. Tiedotamme perheille tarkemmin järjestelmän vaihdoksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tällä hetkellä käytössä olevan järjestelmän kautta.

Miksi vaihdamme järjestelmää?

Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina koettu suurta digitalisaation murrosta ja myös järjestelmätasolla on herätty pohtimaan, mikä järjestelmä vastaisi parhaiten tarpeitamme ja miten varhaiskasvatuksen moninaisella kentällä tulisi järjestelmien toimia. Tällä hetkellä toinen varhaiskasvatuksessa käytössä oleva järjestelmä poistuu kokonaan käytöstä ja lisäksi on ollut tarve kehittää ja yhdenmukaistaa prosesseja. Tämän takia on selvitelty erilaisia vaihtoehtoja ja todettu, että nykyisillä järjestelmillä emme voi jatkaa.

Mikä on eVaka?

eVaka on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jossa ei ole takana kaupallista järjestelmätoimittajaa, vaan organisaatiot itse vastaavat sen ylläpidosta. eVakan kehittämisen on aloittanut Espoon kaupunki vuonna 2018 ja kehittämistyöhön on tullut vuonna 2020 mukaan Tampere. Valtiovarainministeriö on tukenut eVakan kehittämistä vuosina 2020–2021 yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla. eVakan ytimen kehittämistä hallitsevat ja rahoittavat yhdessä Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit. Tampereen ympäristökunnat ottavat eVakan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana. Hämeenkyrössä ja Vesilahdella eVaka otettiin käyttöön 1.3.24 ja Tampereella käyttöönotto on tehty keväällä 2022. Jatkossa Tampereen koko seutu tekee tiivistä yhteistyötä eVakan ylläpidon ja kehittämisen eteen. Yhteistyöllä saamme paljon synergiaetuja ja pyrimme lisäämään asiakkaiden palvelun laatua.

 

Lisätiedot
Minna Sillanpää
Varhaiskasvatuksen johtaja
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Susan Niiranen
Varhaiskasvatuksen digikoordinaattori
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

eVaka