Vastaanottopalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääset lähetteellä tai ohjaus- ja neuvontapalvelun kautta. Hoitosi voi sisältää yksilö-, pari- ja/tai perhekäyntejä tai terapeuttisia ryhmäkäyntejä. Hoitosuhteeseen kuuluu diagnostinen arviointi, tarvittaessa lääkehoidon suunnittelu, työ- ja toimintakyvyn tutkiminen. Hoitosi alkaa 1 - 5 kerran tutkimuskäyneillä, jonka aikana suunnittelette yhdessä työntekijäsi sekä hoidosta vastaavan lääkärin kanssa hoidon sisällön ja hoidon pituuden.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu nokialaisille 18 vuotta täyttäneille

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Voit hakeutua päihdeyksikön psykososiaaliseen avopäihdehoitoon oma-aloitteisesti tai hoitoonohjattuna, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteisiin tai peliriippuvuuteen liittyviä ongelmia varaamalla ajan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijälle. Psykososiaalista hoitoa varten ei tarvita lähetettä. Työmuotoina ovat yksilö-, perhe- ja verkostotyö.

Laitoskuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna päihdehuollon laitoksissa. Ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista varaa aika mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän vastaanotolle palvelutarpeen arviointia ja -suunnitelmaa sekä maksupäätöstä ja -sitoutumusta varten. Laitoskuntoutus järjestetään palvelutarpeen arvioinnissa esiin tulleen palvelun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Jos päihtymystilasi aiheuttaa sairaanhoidollisen seurannan tarvetta, ohjaa perusterveydenhuolto tai poliisi sinut tarvittaessa Tampereen selviämishoitoasemalle. Selviämishoidon kesto on enintään 24 h. Selviämishoidon jälkeen voit hakeutua jatkohoitoon Nokian mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Jos sinulla on alkoholin, lääke- tai huumausaineiden ongelmakäyttöä, joka aiheuttaa sinulle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, ota yhteys sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä tekee kanssasi palvelutarpeen arvion katkaisu- tai vieroitushoidon tarpeesta, jatkohoidon suunnitelman ja maksupäätöksen laitoshoidosta.

Voit myös hakeutua avokatkaisuhoitoon, jos vieroitusoireet ovat lieviä tai keskivaikeita. Avokatkaisuhoidosta vastaa päihdesairaanhoitaja lääkärin hoitopäätöksen ja -ohjeiden mukaisesti. Katkaisu- ja vieroitushoidon jälkeen voit jatkaa avopäihdehoidossa tai päihdehuollon laitoshoidossa. Tahdosta riippumattomasta hoidosta päättää terveyskeskuksen vastaava lääkäri terveysvaaran perusteella.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu päihteiden ongelmakäyttäjille.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Psykoterapiapalvelua saat yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisen palveluntuottajan terapiaan sinulla on mahdollista hakea Kelan taloudellista tukea. Psykoterapian soveltuvuus ja tarve arvioidaan hoitosuhteessa Nokian mielenterveyspalveluissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille nokialaisille.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Psykoterapian soveltuvuuden ja tarpeen arviointi Nokian mielenterveyspalveluissa on maksutonta, lääkärin lausunto terapiaa varten on maksullinen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimisto

Osoitteet

Alasairaalankatu 3
37100 Nokia

Palveluajat

Toimisto avoinna
Maanantai-Perjantai:  08:00-11:00
Vastaanotot ajanvarauksella
Maanantai-Perjantai:  08:00-16:00