Nokian valtuusto käsittelee maanantaina muun muassa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman – suora lähetys kokouksesta alkaa klo 18.00


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontuu vuoden kolmanteen kokoukseensa maanantaina 13. toukokuuta kello 18 alkaen. Yleisö pääsee seuraamaan kokousta kaupungintalon lehtereillä tai suorana lähetettävän striimin kautta.

Kokouksessa esitellään laajasti nokialaisten hyvinvointiin liittyviä asioita

Maanantain valtuuston kokouksessa esitellään ja käsitellään Nokian kaupungin Hyvinvointitilinpäätös 2023 sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2026.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023 kokoaa yhteen kaupungin uudet keskeisimmät hyvinvointia edistäneet ja lisänneet toimenpiteet viime vuoden ajalta. Lisäksi tilinpäätöksessä nostetaan esiin nokialaisten hyvinvoinnin tilaa kuvaavia tilastoja ja luodaan katsaus merkittävimpiin ajankohtaisiin, hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Hyvinvointitilinpäätöstä valtuustolle esittelee hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Paasi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään nokialaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Sen tausta-aineistona on käytetty muun muassa kouluterveyskyselyä sekä Lasten parlamentin ja Nuorisovaltuuston lausuntoja. Suunnitelma pohjaa vuonna 2020 hyväksyttyyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, mutta sitä on päivitetty tarvelähtöisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valtuustolle esittelee Terhi Lehto.

Valtuuston kokouksen asiat listajärjestyksessä:

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.3.2024 asemakaavan muutosta koskevassa asiassa, Nokian matkakeskus
 • Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • Kuntalaisaloitteet v. 2023
 • Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty
 • Muutostalousarvioesitys vuodelle 2024
 • Opetuspalveluiden muutostalousarvioesitys vuodelle 2024
 • Tilapalvelut, Investointimäärärahojen muutokset
 • Talouden tasapaino-ohjelma vuosille 2024 – 2027
 • Keskusvaalilautakunnan jäsen Kai Hupasen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen valinta Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen Ville-Veikko Hirsin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta
 • Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen valinta, Toivonen Nelly
 • Eropyyntö kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä, Tomminen Antti
 • Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Etelä-Nokialle
 • Vasemmistoliiton ja Nokian Vihreä valtuustoryhmien valtuustoaloite aurauspalveluista

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy Nokian kaupungin kotisivuilta.

Yleisö voi seurata kokousta paikan päällä (Harjukatu 23) tai suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla. Tekstitetty video ladataan YouTubeen kahden viikon kuluessa lähetyksestä.

Kaupunki julkaisee kokouksen päätöstiedotteen kaupungin verkkosivuilla, Ajankohtaiset-osiossa tiistaina 14.5. Pöytäkirja päivitetään verkkoon perjantaina 17.5.