Perhepäivähoito

 

PERHEPÄIVÄHOITO OSANA LAPSEN VARHAISKASVATUSPOLKUA


Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ja kodinomainen toimintaympäristö, jossa huomioidaan lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Pieni ryhmä mahdollistaa hyvin lapsen tarpeiden huomioimisen sekä vanhempain kanssa tehtävän päivittäisen yhteistyön. Hoitomuotona perhepäivähoito soveltuu erityisen hyvin pienen lapsen ensimmäiseksi hoitopaikaksi. Lapsille tarjotaan kotiruokaa, jonka hoitaja valmistaa itse ravintosuosituksia noudattaen.Lapsen hoitoa, kasvatusta ja opetusta ohjaa Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja yhdessä huoltajien kanssa lapselle laadittava yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Nokialla toimii 24 kunnallista perhepäivähoitajaa. Jokainen heistä on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai heillä on muu hoito/ kasvatuskoulutus. Perhepäivähoitajalla voi ryhmässä olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi hoidossa voi olla yksi esiopetusikäinen tai perusopetuksen 1. luokalla oleva lapsi.

Jokainen perhepäivähoitaja kuuluu alueensa tiimiin, joka on tärkeä yhteisöllinen verkosto sekä lapselle että perhepäivähoitajalle.Lapselle tiimi tarjoaa eri-ikäisten lasten seuraa sekä arkea rikastuttavaa toimintaa isommassa ryhmässä.Hoitajalle tiimi on työyhteisö, jossa hän kehittää ja arvioi omaa toimintaansa.

Perhepäivähoitajan työaika muodostuu lapsen hoidon tarpeen mukaan. Tiedon lapsen hoidontarpeesta ilmoittavat vanhemmat Päikky-järjestelmässä laatimassaan hoitosuunnitelmassa viikoittain.

Lisää tietoa ja kuvia perhepäivähoidon tekijöistä ja toiminnasta löydät kotisivuiltamme, joilla jokaisella perhepäivähoitajalla on oma esittelysivu.

VARAKOTI PERHONEN
Varakoti Perhonen on pieni päiväkotiyksikkö, jonka päätehtävänä on tarjota lapselle tuttu ja turvallinen varahoitopaikka lapsen oman hoitajan ollessa  työajantasausvapaalla tai muutoin estynyt esim. loman tai sairauden vuoksi. Perhepäivähoitajat ja varakoti tekevät säännöllistä yhteistyötä ja tarvittaessa myös hoitaja lapsineen voi tilapäisesti työskennellä Perhosessa.

Henkilökunta toivoo, että perhe varaa tutustumisajan ja käy lapsen kanssa tutustumassa Perhoseen ennen ensimmäistä varahoitojaksoa.
 

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa/ varakoti Perhosessa  on mahdollisuus myös tilapäiseen päivähoitoon. Hoitoa voi olla max. 5 päivää/ kuukausi. Tilapäisestä päivähoidosta peritään läsnäolopäivältä lasta kohden 20 euroa kokopäivähoidossa ja 12 euroa osapäivähoidossa

 

PERHEPÄIVÄHOIDON YHTEYSTIEDOT

Liisa Lamminen
varhaiskasvatusyksikön johtaja
Notkotie 3
37130 Nokia
p. 040 844 3934
liisa.lamminen@nokiankaupunki.fi

Carita Jokinen
lto/ varajohtaja
Notkotie 3
37130 Nokia
p.0449061247
carita.jokinen@nokiankaupunki.fi
 

Varakoti Perhonen
Notkotie 3
37130 Nokia
p.0503951525

.

.