Perhepäivähoito

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa on mahdollisuus myös tilapäiseen päivähoitoon.
Hoito voi tapatua max. 5 pv/ kuukausi
Tilapäisestä päivähoidosta peritään läsnäolopäivältä lasta kohden 20 euroa kokopäivä-
hoidossa ja 12 euroa osapäivähoidossa

VARAKOTI PERHONEN
Perhepäivähoidon varakoti PERHOSEN sekä vs. varhaiskasvatusyksikön johtaja Carita Jokinen
toimipiste on osoittessa Notkotie 3, 37130 Nokia.
Toivomme, että jokainen perhe varaa tutustumisajan ennen ensimmäistä varahoitopäivää.

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA-HANKE
Perhepäivähoito osallistuui toimikautena 2012-2013 Sapere -hankkeeseen.
Hankkeen päämääränä oli kehittää lapsilähtöistä ruokakasvatusta ja tukea perheiden terveellisten ruokatottumusten syntymistä.

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle yksilöllisen ja kodinomaisen kasvuympäristön,”tavallisen elämän aarteita”; kiireetöntä aikaa leikkiin, ruokailuun, ulkoiluun ja lepohetkiin. Pieni ryhmä antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja kiinteään yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoito tarjoaa tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka perustuu kasvatuskumppanuuteen perheen kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Arkea eletään yhdessä vuorovaikutustaitoja opetellen.

Leikki on perhepäivähoidossa tärkeä asia. Leikki kehittää lapsen tunne-elämän eri osa-alueita, kielellisiä ja motorisia valmiuksia sekä sosiaalisia taitoja.

Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva päivähoito

Perhepäivähoitajalla voi olla hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien neljä kokopäiväistä ja yksi osapäiväinen esikoululainen tai koululainen hoidossaan.

Leikki, kiireettömyys, kasvatuskumppanuus ja kotiruoka ovat tärkeitä elementtejä tässä hoitomuodossa.

Perhepäivähoidon arkea rikastuttavat tiimitoiminta, jonka puitteissa toteutetaan yhteisiä retkiä, tapahtumia.

Nokialla on n. 30 kotona työskenteleviä hoitajaa.

Lasten varahoito järjestetään varakoti PERHOSESSA

Notkotie 3
37130 Nokia
p. 050 395 1525

Perhepäivähoitoon liittyvissä asioissa tiedustelut:

Carita Jokinen
vs. varhaiskasvatusyksikön johtaja

Notkotie 3
37130 Nokia
p. 040 844 3934