Sivistyslautakunnan päätöksiä 15.5.2024


Sivistyslautakunta kokoontui 15.5.2024. Tähän on koottu tietoja sivistyslautakunnan tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.5.2024.

Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1/2024 ajalta 1.1. – 31.3.2024

Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sivistyspalveluiden talouden ja tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. – 31.3.2024.

Perusopetuksen koulujen ja Nokian lukion työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2025-2026, 2026-2027 ja 2027-2028

Sivistyslautakunta päätti Nokian kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosille 2025 – 2026, 2026 – 2027 ja 2027 – 2028 selostetekstin mukaisesti.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien lomautusten välttämisen, sekä selvittäminen mahdollisen resurssin käyttöön koululaisten mielekkään loma-ajan ohjaamiseen sekä niin sanottuun puistoruokailuun kesäajalle

Sivistyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistan selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Teresa Kvickin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alle 18-vuotiaiden harrastustilojen tilavuokria

Sivistyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityslistan selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta aloitteen omalta osaltaan tulleen käsitellyksi.

Koulukuljetusperiaatteiden päivitys (kuljetusavustus) 

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotetun tarkennuksen koulukuljetusperiaatteiden kohdan 4. Koulukuljetuksen järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa toiseen kappaleeseen.

Kirjaston palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

  1. kirjaston palveluverkkoa kehitetään vaihtoehdon 2 mukaisesti
  2. uutta kirjastoautoa ei hankita. Nykyistä kirjastoautotoimintaa supistetaan ja nykyistä kirjastoautoa käytetään enintään vuoden 2026 loppuun asti, jos autolle ei ole tarvetta tehdä merkittäviä korjauksia
  3. Linnavuoren kirjaston toiminta muutetaan kevyeksi omatoimikirjastopisteeksi Siuro-Linnavuoren alueelle vuoden 2026 loppuun mennessä
  4. pääkirjaston aukioloja laajennetaan vapautuvan resurssin ja omatoimipalvelun kehittämisen myötä
  5. kirjaston palveluverkon vaihtoehdon 2 pohjalta tehdyn kehittämissuunnitelman kautta tuodaan talousarvioon 2025 sekä tuleviin talousarvioihin investointiesityksiä ratkaistavaksi.

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Esityslista- ja pöytäkirjahaku