Nokia on vähentänyt eniten asukaskohtaisia ilmastopäästöjä Pirkanmaalla


Nokian kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät samaa tahtia muiden Suomen kuntien kanssa. Päästöt ovat vähentyneet 36 prosenttia vuodesta 2007. Tavoitteena on 80 prosentin vähennys vuoteen 2030 mennessä. Asukaskohtaisia päästövähennyksiä laskettaessa kasvukunta Nokia on vähentänyt päästöjään parhaiten Pirkanmaan kunnista. Edelliseen vuoteen verrattuna Nokian kokonaispäästöt ovat vähentyneet 3,6 prosenttia ja asukaskohtaisesti laskettuna lähes 5 prosenttia. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaistuihin vuoden 2022 päästölaskentoihin.

Liikenteen päästöt edelleen suuri haaste päästöjen vähentämisessä

Suomen ympäristökeskuksen päästölaskennan mukaan suurin päästölähde Nokialla on edelleen liikenne. Tieliikenteen osuus kaikista päästöistä on 41 prosenttia. Tieliikenteen päästöt ovat kuitenkin edelleen alemmalla tasolla kuin ennen korona-pandemiaa. Kaupunki kannustaa asukkaita kestävään liikkumiseen monin tavoin. Yksi tärkeimmistä keinoista on joukkoliikenteen sujuvuuden lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

– Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kehittyneet myönteisesti ja varsinkin lähijunan käyttäjämäärät ovat tasaisessa kasvussa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat palanneet korona-pandemiaa edeltäneelle positiiviselle kehityskäyrälle, toteaa logistiikkasuunnittelija Ville Lipasti.

 

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät energiasektorin päästöissä

Energiasektorilla vuoden 2022 päästölaskelmia leimaa Ukrainan sodan vaikutukset. Sodan vaikutuksesta maakaasun ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella. Nokialla tämä ei näkynyt kaukolämmön päästöissä vaan ne laskivat edelleen merkittävästi (24%) edellisestä vuodesta. Sen sijaan teollisuuden päästöt lisääntyivät huomattavasti edellisestä vuodesta hajalähteissä tapahtuneen öljynkäytön kasvun takia. Koko tarkastelujaksolla 2007-2022 teollisuuden päästöt ovat kuitenkin vähentyneet lähes puoleen. Öljylämmityksestä luopuminen jatkuu edelleen ja vähennystä edellisen vuoden päästöihin oli lähes 20 prosenttia.

 

Tuulivoima ja energiansäästö kirittävät sähkön käytön päästöjä

Sähkön käytön päästöt jatkoivat laskuaan. Erityisesti lisääntynyt tuulivoimatuotanto vähentää sähkön tuotannon päästöintensiteettiä. Hintojen nousu ja huoli sähkön riittävyydestä vauhdittivat kuluttajien ja teollisuuden säästötoimia niin, että energiankäyttö väheni merkittävästi.

Myös Nokian kaupunki toteutti vuonna 2022 energiansäästötoimia. Pääpaino kaupungilla on kuitenkin pitkäjänteisessä energiatehokkuuden parantamisessa. Kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Sopimuksessa kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Nokian kaupunki on kerännyt vuoden 2023 loppuun mennessä säästöä jo noin 4000 MWh, joka ylittää reilusti asetetun 2975 MWh säästötavoitteen.

– Säästetty energiamäärä vastaa yli 200 omakotitalon vuosikulutusta, havainnollistaa sopimuksen toimeenpanosta vastaava energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Nurmioja.

 

Nokian kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke

 

 

Nokian kaupungin ilmastotoimiin voi tutustua tarkemmin ilmastovahdissa. Lisäksi vuoden 2023 merkittävimmät toimet on koottu Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportiksi.

 

Lisätiedot:

Energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Nurmioja, puh. 040 619 7365
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian päästölaskelmat ja tietoa laskentamenetelmästä (SYKE)
Nokian ilmastovahti
Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportti 2023
Hiilineutraali Nokia 2030 -sivusto