Henkilökohtainen apu

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtainen apu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja on asiakkaalle maksutonta.

Työnantajamallin ohjauksesta, neuvonnasta ja palkanmaksusta vastaa 1.1.2020 alkaen Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö.
Henkilökohtaisen avun yksikön verkkosivuilta löytyvät ajantasaiset tiedot henkilökohtaisen avun yksikön palveluista, työnantajamallissa käytössä olevista lomakkeista sekä ohjeista.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö