Tuki erityisravinto- ja vaatekustannuksiin

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavasta erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvia kustannuksia.

Vammainen henkilö voi saada korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin, jos valmisvaatteet tai -jalkineet eivät sellaisinaan ole käytettävissä vamman tai sairauden vuoksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei ravintovalmisteen hankintaan saa Kelan korvausta.

Toimi näin

Tukea erityisravinto- ja vaatekustannuksiin haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys kustannuksista. Erityisravintokustannuksiin liitetään myös ravintoterapeutin lausunto ja selvitys Kelalta saaduista korvauksista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia