Palveluasuminen

Palveluasumista voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen ihmisen apua vuorokauden eri aikoina, jatkuvaluonteisesti tai muuten erityisen runsaasti.

Palveluasuminen kattaa sopivan asunnon lisäksi asumiseen liittyvät, yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutalossa tai vaikeavammaisen ihmisen omassa kodissa. Jatkuvan laitoshuollon tarpeessa olevalle henkilö ei myönnetä palveluasumista.

Kunta maksaa palvelutaloissa asuvien asumispalvelukorvauksen. Asiakas vastaa itse vuokrasta, aterioista ja muista elämään kuuluvista menoista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Toimi näin

Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Siihen liitetään lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto. Lisätietoja saat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia