Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esim. ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asunnonmuutostyöstä ja toimittaa tilauksen vammaispalvelun kilpailuttamalle yhteistyötaholle, kun tarvittavat lupa-asiat ovat kunnossa. Asiakkaan tulee itse hankkia tarvittaessa lupa isännöitsijältä lupa muutostyöhön, sopia yhteistyökumppanin kanssa muutostyön ajankohta ja vastata muutostyön valvonnasta ja hyväksymisestä.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voit hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos olet itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Päätöksessä noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, kuten

- nostolaite

- ovenavauslaite

- ovipuhelin

- kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Toimi näin

Hakemus asunnon muutostöistä sekä asunnon välineistä ja laitteista tehdään vammaispalvelutoimistoon. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto muutostöiden tarpeista sekä vaikeavammaisuudesta. Kuulo- ja kuulonäkövammaisten optisia hälytinkeskuksia tai induktiosilmukkaa varten tarvitaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijöiden lausunto. Lisätietoja saat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia