Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksella autetaan vammaista henkilöä ja hänen läheisiään mm. oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Sopeutumisvalmennus voi olla esim. tukiviittomien tai viittomakielen opetusta tai liikkumistaidon ohjausta.

Sopeutumisvalmennus on harkinnanvaraista ja sitä järjestetään vammaispalvelun määrärahojen mukaan. Sopeutumisvalmennus voidaan järjestää päätöksen mukaisesti joko ryhmäopetuksena (ensisijainen) tai yksilöopetuksena. Päätökset sopeutumisvalmennuksista ja niiden korvaamisesta tehdään yksilöllisesti.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisille henkilöille ja tarvittaessa heidän läheisilleen.

Toimi näin

Sopeutumisvalmennusta haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys haettavan kurssin ohjelmasta tai suositus yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia