Nokian Harjuniitystä haettavaksi 27 uutta omakotitonttia toukokuussa

Nokian suositulta Harjuniityn asuinalueelta luovutetaan haettavaksi 27 uutta omakotitonttia toukokuussa 2022. Tonttihaku alkaa 13.5. ja päättyy 30.5. klo 12 mennessä. Kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu Harjuniityn pohjoisosassa, jolloin loppuvuoden aikana on tavoitteena luovuttaa vielä noin 30 uutta omakotitonttia.

ELY-keskus: Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleisötilaisuus 17.2.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutus-ten arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeiden vaikutusalueella.