Halimaankallioiden yleiskaavoitus etenee – kaupunkilaisten palautteet huomioitu valmistelussa

Pohjois-Nokialla sijaitsevalle Halimaankallioiden alueelle on suunnitteilla uutta pientaloasumista ja lähivirkistysaluetta asukkaiden käyttöön. Halimaankallioiden kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.10.-16.11.2018. Nokian kaupunki on laatinut vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen, ja kaupunkilaisten antamat palautteet on huomioitu yleiskaavamuutoksen kaavaehdotuksessa. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ehdotusta kokouksessaan 23.2.2021.

Nokian kaupunki valtakunnan kärkeä – muuttovoitossa sijalle seitsemän

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Nokian kaupungin väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 561 asukkaalla. Asukasmäärän kasvu johtuu erityisesti kuntien välisestä muuttovoitosta, joka oli 539 asukasta. Nokia sijoittui koko maan nettomuuttovertailussa seitsemänneksi ja asukkaiden kokonaismäärän lisääntymisessä sijalle kaksitoista.

Nokian rantojen käytön vision tavoitteena laadukkaat ranta-alueet kaupunkilaisten käyttöön

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian rantojen käytön vision kokouksessaan 7.12.2020. Rantojen käytön visio on suunnitelma taajama-alueiden rantojen monimuotoisesta hyödyntämisestä ja sen tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaa ja ekologisuutta sekä ohjata maankäytön suunnittelua. Visioon sisältyvät mm. Pyhäjärven, Nokianvirran, Kuloveden ja Jokisjärven rannoilla sijaitsevat kulttuuri-, virkistys- ja luontokohteet.