Lähijunaliikenteelle on Pirkanmaalla tilausta

Pirkanmaan lähijunapilotin tulokset näyttävät koronapandemiasta huolimatta positiivisilta. Erityisesti työmatkaliikenne Nokian ja Tampereen välillä piristyi alkuvuonna selkeästi ja lisäsi henkilöauton omistajien kiinnostusta julkista liikennettä kohtaan. Lähijunapilotti on osa liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n ostoliikennesopimusta, joka on nykyisellään voimassa joulukuulle 2020. VR:n tavoitteena on jatkaa pilottia, ja neuvottelut ensi vuoden ostoliikenteestä ovat parhaillaan käynnissä.

Nokian väestönkasvu vahvinta alkuvuonna Pirkanmaalla

Nokian kaupungin väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 251 asukkaalla (+0,7 prosenttia) tammi-huhtikuussa 2020. Nokian väestökasvu oli alkuvuonna Tampereen kaupunkiseudun kunnista prosentuaalisesti suurinta. Kaupungin asukasmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana.

Nokian satamaan ja kylpylähotelli Edenin alueelle suunnitteilla uusia asuntoja sekä viihtyisä satama-alue

Nokian Viholan asuinalueelle, kylpylähotelli Edenin ja sataman tuntumaan, suunnitellaan uutta kerros- ja pientaloasumista lähes tuhannelle asukkaalle. Satamarannasta on tarkoitus kehittää viihtyisä alue asukkaille ja matkailijoille. Asemakaavamuutos koskee satama-alueen läheisyydessä olevia kiinteistöjä, joiden pinta-ala on yhteensä noin seitsemän hehtaaria. Asemakaavamuutosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2020.

Nokian Pitkäniemeen suunnitteilla historiaa kunnioittava asuinalue

Nokialla sijaitsevalle historialliselle Pitkäniemen sairaala-alueelle suunnitellaan vanhojen sairaalarakennusten muuttamista asuinkäyttöön sekä uusia kerros- ja rivitaloja ja lähipalveluita. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen. Kaavatyö on aloitettu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 9.6.2020. Asemakaavamuutoksen käynnistämisaloite on tullut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, joka on alueen suurin maanomistaja.

Uusi MAL-sopimus Tampereen kaupunkiseudulle vuosille 2020-2023 – Nokian asemanseudun kehittämiseen merkittävä rahoitus valtiolta

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutulos valmistui 29.5. ja tuli julkiseksi 2.6.2020. Sopimuksen voimaantulo vaatii seutuhallituksen, kuntien valtuustojen ja valtioneuvoston hyväksynnän.