Nokian sataman ja Edenin kylpyläalueen uuden asuinalueen suunnitelmat etenevät


Nokian kaupunki ja Kiinteistö Oy Nokian Paratiisikatu 2 ovat neuvotelleet maankäyttö- ja luovutussopimuksen Nokian satama-alueen ja Edenin kylpylähotellin uuden asuinalueen muodostamiseksi. Viholassa sijaitsevalle, noin seitsemän hehtaarin alueelle on suunnitteilla uutta kerros- ja pientaloasumista noin 800 asukkaalle. Lisäksi satamarantaa kehitetään viihtyisäksi vapaa-ajanviettopaikaksi asukkaille ja matkailijoille. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa maankäyttö- ja luovutussopimusta sekä asemakaavaehdotusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23.8.2022.

Nokian sataman ja Edenin alueelle rakennetaan uusia kerrostaloja Pyhäjärven rantaan.

Noin 1,5 kilometriä keskustasta sijaitsevalla satama- ja kylpyläalueella on Nokian kaupungin ja yksityisen maanomistajan CapMan Hotels II -rahaston Kiinteistö Oy Nokian Paratiisikatu 2:n maanomistuksia. Asemakaavaehdotuksen tavoitteena on kehittää matkailupalveluiden ja sataman toimintaedellytyksiä sekä lisätä alueen asukasmäärää, joka tukee samalla myös Edenin alueen palveluiden kehittämistä.

– Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta asuntorakentamiselle noin 30 000 k-m² ja kylpylähotellille noin 23 000 k-m². Kerros-, rivi- ja kaupunkipientalot sijoittuisivat kolmeen kortteliin ja niiden väliin jää piha- ja puistoalueita sekä pihakatuja. Kaavassa on lisäksi varattu mahdollisuus hotellitoimintojen kehittämiseen tulevaisuudessa, kertoo projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Uusi asuinalue tukee Nokian kasvua

Satama- ja kylpyläalueen asemakaavaehdotus toteuttaa Nokian kaupunkistrategiaa, jonka tavoitteena on edistää monipuolisten ja kaupunkikuvallisesti laadukkaiden asuinalueiden rakentumista sekä kehittää ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle.

– Nokian sataman ja Edenin kylpyläalueelle rakentuva asuinalue tukee kaupungin kasvua ja mahdollistaa Pyhäjärven rantaan sijoittuvan alueen kunnostamisen edustavaksi ja kaupunkilaisten virkistykseen sopivaksi vapaa-ajan alueeksi. Tavoitteena on jatkaa jalankulku- ja pyöräilyteitä tulevaisuudessa Edeniltä Sahanrannan ja Tehdassaaren kautta Nokian keskustaan sekä etelään aina Liukuslahdelle asti, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen Nokian satama- ja kylpyläalueen maankäyttö- ja luovutussopimus sekä asemakaavaehdotus ovat etenemässä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi elokuussa 2022. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä syyskuussa 2022.

Lisätiedot:
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609
Jorma Hakola, projektiarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 050 395 8759

Putaanvirran sillalla lenkkeilijöitä ja sähköpotkulautailija. Taustalla näkyvät uudet asuinkerrostalot Pyhäjärven rannalla.
Putaanvirran sillalta näkyy Nokian satama-alueelle muodostuva uusi asuin- ja vapaa-ajan viettoalue. (Kuva: Aihio Arkkitehdit Oy)