Nokian kaupunki ja Väylävirasto sopimukseen asemanseudun kehittämisestä

Nokian kaupunki ja Väylävirasto ovat neuvotelleet kevään 2021 aikana hankesopimuksen, jossa osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan ja edistämään Nokian ratapihan kehittämistä yhteisrahoitteisena hankkeena. Sopimus liittyy valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen toteutukseen.

Nokian kaupunki uusii Markluhdanlahden luontolavan – ELY-keskukselta avustusta kaupungin ensimmäiseen esteettömään luontokohteeseen

Nokian kaupunki on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta 28 000 euron avustuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen tarkoitetusta rahoituksesta. Avustus käytetään Pyhäjärven rannalla sijaitsevan Markluhdanlahden luontolavan ja sille johtavan reitin uusimiseen. Uusi luontolava on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.