Nokian kaupunki kehittää pyöräpysäköintiä liikuntapaikoilla

Nokian kaupunki rakentaa Keskusurheilukentän, Harjuniityn ja Menkalan liikuntapaikkojen viereen 280 uutta pyöräpysäköintipaikkaa. Näillä liikuntapaikoilla ei ole aiemmin ollut merkittyjä pyöräpysäköintialueita. Uudet pyörätelineet ehkäisevät pyörävarkauksia ja selkeyttävät pysäköintiä liikuntapaikoilla. Kaupungille on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtionavustusta, joka kattaa 50 prosenttia hankkeen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista.

Muista tehdä kompostointi-ilmoitus, jos kompostoit ruokajätettä

Jos kompostoit kodissa syntyvää elintarvikebiojätettä kompostorissa, tee vuoden 2022 loppuun mennessä lakisääteinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja, Nokialla sekä muissa alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueen kunnissa. Mikäli kompostoit vain puutarhajätettä tai käymäläjätettä, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Rounionkadun saneerausta ovat viivästyttäneet monet haasteet – työmaa valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä

Nokian kaupunki, Nokian Vesi Oy ja Elenia Verkko Oyj saneeraavat Rounionkatua keskustan pohjoispuolella noin 900 metrin osuudella. Pinsiöntien ja Halimaankadun väliselle osuudelle on uusittu kunnallistekniikkaa. Samassa yhteydessä Elenia on rakennuttanut säävarmaa sähköverkkoa katualueelle. Pääurakoitsijana on Infra Kiri Oy. Rounionkadun saneeraus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Tavoitteena on saada työt valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päättää energiansäästötoimista maanantaina 31.10.

Nokian kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen. Energiamarkkina on kuitenkin tällä hetkellä haasteellinen ja lisää nopeita energiansäästötoimia tarvitaan energiapulan välttämiseksi. Kaupunginhallitus päättää kaupungin energiansäästötoimista maanantain 31.10. kokouksessa. Nokian kaupunki osallistuu myös valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan sekä varautuu sähkönjakelun keskeytyksiin.

Nokian matkakeskusalueelle suunnitteilla monipuolinen liikenteen, asumisen ja palveluiden keskittymä

Nokian uuden matkakeskusalueen asemakaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Noin 1,5 kilometrin kaava-alueelle on suunnitteilla uusi matkakeskus, joka palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Matkakeskuksen asemakaavaehdotusta käsitellään Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 1.11.2022.