Biokimppaan voi etsiä kaveria

Pirkanmaan jätehuolto Oy tarjoaa kartan, josta voi ilmoittaa halukkuutensa biokimppaan tai etsiä lähialueelta. Biojätteen keräysvelvoite laajenee Nokian kaupunkiseudulle tänä vuonna ja 1-4 asunnon kiinteistöissä biojäte täytyy jatkossa lajitella joko yhteiseen tai omaan biojäteastiaan tai kompostoida.

Keräämme havaintoja liito-oravista Nokialla — kerro tuoreet havaintosi!

Kevättä rinnassa? Niin alkaa olla liito-oravillakin! Kevättalvi saa aikaan vipinää liito-oravien liitopoimuihin. Maaliskuun loppupuolella alkavana pariutumisaikana liiturikoiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä, jolloin tavallisesti yöaktiivisia liito-oravia voi onnistua näkemään kisailemassa puissa jopa päivällä. Myös liito-oravakartoittaja jalkautuu pian taajamametsiin tarkistamaan lajin elinympäristöjä.

Nokian kaupunki uusii rakennetun ympäristön tietojärjestelmänsä – jatkossa Nokiasta on digitaalinen kaksonen

Nokian kaupunki hankkii Tiera City -tietojärjestelmän uudeksi rakennetun ympäristön kaupunkisuunnittelua ohjaavaksi järjestelmäksi. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää kaavoituksen, kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä infrasuunnittelun toiminnot ja tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Kaupungin tavoitteena on saada järjestelmä kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 aikana.