Nokian kaupunki luovuttaa neljä uutta kerrostaloa – toteuttaja valitaan tontinluovutuskilpailulla 

Nokian kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun ja luovuttaa neljä uutta kerrostalotonttia Rounionkadun ja Kolunkadun kulmauksesta korttelista 2. Tontit sijaitsevat tulevan matkakeskuksen ja radan pohjoispuolella, Rounionkadun ja Kolunkadun risteyksen läheisyydessä. Kaupunki luovuttaa tontit vuokraamalla tai myymällä ne toimijalle tai toimijaryhmälle, joka esittää laatukilpailun kriteerin mukaisesti laadukkaimman suunnitelman yhden tai useampien tonttien käytöstä. Uusien kerrostalojen rakentaminen voisi alkaa vielä vuoden 2024 aikana. 

Nokianvirran helmi -hanke parantaa monimuotoisuutta Haavistolla

Nokian kaupunki on saanut yli 50 000 euroa valtion hankeavustusta Kunta-Helmi-elinympäristöohjelmasta. Nokianvirran helmi -hankkeessa tehdään Haaviston alueen luontokohteilla hoito- ja käyttösuunnitelmia, luonnonhoitotoimia ja vieraslajien torjuntaa.

Nokian kaupunki tekee luontoselvityksiä kaava-alueilla

Nokian kaupunki tekee luontoselvityksiä asema- ja yleiskaava-alueiden läheisyydessä keväästä syksyyn. Selvitysten tavoitteena on varmistaa kattavat ja ajantasaiset taustatiedot maankäytön suunnittelua varten.