Nokian uudessa keskustavisiossa tavoitellaan merkittävää asukasluvun kasvua keskustaan

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee 17.9.2019 kokouksessaan Nokian uutta keskustavisiota. Tämä strateginen kehittämisohjelma sisältää vision Nokian tulevaisuuden keskustasta sekä määrittelee keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Kehittämisohjelma tukee Nokian kaupunkistrategiaa, jonka yhtenä kärkihankkeena on elävä ja elinvoimainen keskusta.

Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämisestä tehdään kaksi selvitystä

Tampere-Pori/Rauma -radan kehittämistä varten käynnistyy hanke, jossa tutkitaan, millaisia keinoja ja mahdollisuuksia radan liikenteen kehittämiselle on sekä kartoitetaan radan infrastruktuurin liikenteelle aiheuttamia pullonkauloja. Selvityksen ohjaukseen ja kustannuksiin osallistuvat Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto, radan varren asemakaupungit Tampere, Nokia, Sastamala, Kokemäki ja Harjavalta sekä Tampereen, Porin ja Rauman kauppakamarit. Selvityksen rinnalla Väylävirasto laatii erillistä radan infrastruktuuria tarkastelevaa tarveselvitystä, jonka tulokset hyödynnetään operointitarkasteluissa.

Harjuniityn Tuurenpuistoon on avattu dinosaurusteemainen leikkipuisto

Nokian Harjuniityn asuinalueella sijaitsevaan Tuurenpuistoon on avattu uusi dinosaurusteemainen leikkipuisto heinäkuun lopulla. Harjuniityn päiväkodin ja yhtenäiskoulun läheisyyteen toteutetussa leikkipuistossa on muun muassa dinosaurusaiheisia kiipeilytelineitä, vaijerirata, pesäkeinu sekä jousieläimiä. Puistossa on myös kokeiltu haketta leikkivälineiden uudenlaisena turva-alustana.

Ilmoita vieraslajeista uuden karttapalvelun avulla

Nokian kaupunki torjuu haitallisia vieraslajeja omistamillaan mailla kesän aikana. Heinäkuun alkupuolella kaupungin työryhmä jatkaa Haaviston alueella jättipalsamin torjuntatöitä, jotta se ei leviäisi Haaviston luonnonsuojelualueelle. Kaupunki tarvitsee edelleen talkooapua kaupunkilaisilta, jotta vieraslajien leviäminen saataisiin pysäytettyä. Kaupunkilaiset voivat osallistua kitkemiseen talkootyöllä tai ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan uuden verkkopohjaisen karttapalvelun avulla.

Emäkosken sillalla uudet liikennejärjestelyt 12.7. alkaen

Nokian keskustassa sijaitseva Emäkosken siltatyömaa on edennyt aikataulun mukaisesti ja uuden, kaksiosaisena toteutettavan sillan läntinen puoli on saatu valmiiksi. Liikenne siirretään perjantaihin 12.7.2019 klo 6 mennessä läntiselle sillalle uusine liikennejärjestelyineen. Liikenteen siirtämiseen liittyvät järjestelyt aloitetaan torstaina 11.7. klo 22.