Nokian kaupunki on luopumassa tarpeettomista kiinteistöistään

Nokian kaupunki suunnittelee luopuvansa eräistä heikkokuntoisista tai kaupungin ydintoiminnan ulkopuolella olevista kiinteistöistään. Kaupunginhallitukselle laaditun ehdotuksen mukaan nämä rakennukset myydään tai puretaan. Samalla on tarkoitus vapauttaa resursseja muiden rakennusten kehittämiseen ja kunnostamiseen.

Anna palautetta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista

Liikkujilta kysytään näkemyksiä kuntansa kävely- ja pyöräilymahdollisuuksista ja niiden kehittymisestä. Kyselyyn voivat vastata Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven asukkaat. Ajankohtainen teema on tänä vuonna pyörämatkailu.

Kulttuuriympäristöselvityksen maastotyöt alkavat Siurossa, Kuljussa ja Linnavuoressa

Nokian kaupunki on laatimassa Siuron, Kuljun ja Linnavuoren alueelle vuonna 1981 laaditun, vanhentuneen osayleiskaavan tilalle uutta osayleiskaavaa, jonka tarkoituksena on selvittää maankäytön kehittämismahdollisuudet, luontoarvot, arkeologiset arvot, kulttuuriympäristö ja rakennusperinne sekä mahdolliset ympäristöhaitat. Työhön liittyy kulttuuriympäristöselvitys, joka aloitetaan alueella syyskuussa 2018.

Emäkosken silta uusitaan Nokialla – uusi silta käytössä vuonna 2020

Nokian keskustassa sijaitseva Emäkosken silta uusitaan ja nykyisen sillan purkutyöt käynnistyvät elokuun 2018 lopussa. Uusi silta rakennetaan aiempaa pidempänä kaarisiltana ja silta levenee nelikaistaiseksi. Sillan purku- ja rakennustyöt vaikuttavat keskustan liikennejärjestelyihin vuoden 2020 kesään asti, jolloin uuden sillan arvioidaan olevan valmis.