Nokialla edistetään kierrätystä uudella korttelikeräysmallilla

Nokialla suunnitellaan ensimmäistä korttelikeräyksen pilottihanketta, jossa noin 50 kotitalouden asuinalueelta kerätään jopa seitsemää jätelajia. Pilottihanke on asuinalueen asukkaille vapaaehtoinen ja sen toteuttavat yhteistyössä Molok Oy sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tavoitteena on kerätä kokemuksia uudenlaisesta jätteiden keräystavasta.

Vuoden parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä – Nokian kaupungille Hyvä SOVA -palkinto

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista ja Hyvä SOVA –palkinnon sai Nokian kaupunki Koukkujärven jätevedenpuhdistamon ja jätteenkäsittelykeskuksen asemakaavan vaikutusten arvioinnista. Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon sai neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä.

Uusi biolaitos rakennetaan Nokian Koukkujärvelle

Pirkanmaan Jätehuollon hallitus teki kokouksessaan 15.3. investointipäätöksen biolaitoksen rakentamisesta Nokian Koukkujärven jätekeskukseen. Laitos käsittelee yhtiön 17 omistajakunnan biojätteet ja Nokian jätevesilietteet. Laitoksella tuotetaan biokaasua ja luomulannoitteita.

Pirkanmaa mukaan lähijunapilottiin – Nokia mukana suunnittelussa

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Pohjanmaan hankkeet. Yhtenä Pirkanmaalta esitetyistä yhteyksistä on Tampere-Tesoma-Nokia –lähijunayhteys, joka toteutettaisiin vuosina 2020-2022. Pilottihankkeen tavoitteena on löytää sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin kehittää ja liikennöidä myös pitkällä aikavälillä. Lähijunapilotti parantaisi Nokian ja Tampereen välisiä junayhteyksiä sekä mahdollistaisi joukkoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisen.

Uusia asuinkerrostaloja Nansotalon tehdasmiljööseen Nokialle

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee 22.1.2019 kokouksessaan Nanson Kiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotusta, joka koskee Nokian keskusta-alueella sijaitsevaa, noin neljän hehtaarin kokoista Nansotalon kiinteistöä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää nykyisen tehdasrakennuksen vanhimmat osat, lisätä kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa tontin käyttötarkoitusta asuinrakentamisen mahdollistamiseksi.