Nokian Pitkäniemeen suunnitteilla historiaa kunnioittava asuinalue

Nokialla sijaitsevalle historialliselle Pitkäniemen sairaala-alueelle suunnitellaan vanhojen sairaalarakennusten muuttamista asuinkäyttöön sekä uusia kerros- ja rivitaloja ja lähipalveluita. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen. Kaavatyö on aloitettu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 9.6.2020. Asemakaavamuutoksen käynnistämisaloite on tullut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, joka on alueen suurin maanomistaja.

Uusi MAL-sopimus Tampereen kaupunkiseudulle vuosille 2020-2023 – Nokian asemanseudun kehittämiseen merkittävä rahoitus valtiolta

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutulos valmistui 29.5. ja tuli julkiseksi 2.6.2020. Sopimuksen voimaantulo vaatii seutuhallituksen, kuntien valtuustojen ja valtioneuvoston hyväksynnän.

Nokian Viinikanniemeen suunnitteilla uusi asuinalue kahdellesadalle asukkaalle

Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 26.5.2020 asemakaavamuutosta Viinikanniemen alueelle, jossa nykyisen leirintäalueen tilalle on suunniteltu rivi- ja omakotitaloja, venevalkama ja uimapaikka. Noin kahdensadan asukkaan uudelle asuinalueelle arvioidaan muuttavan lapsiperheitä.

Nokian kaupungin strateginen yleiskaava tähtää vuoteen 2040

Nokian kaupunki on aloittanut vuoteen 2040 suuntaavan strategisen yleiskaavan laatimisen koko kaupungin alueelle. Strateginen yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kaavatyö on aloitettu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 26.5.2020.

Nokian Brakelintie kunnostetaan kesän aikana

Nokian kaupunki rakentaa yhdessä Nokian Vesi Oy:n kanssa kesän 2020 aikana Viikin alueella sijaitsevalle Brakelintielle uudet vesijohdot, hulevesiputket, viettoviemärin sekä paineviemärin. Samalla Brakelintielle rakennetaan myös sähkö- ja tietoliikenneputkituksia.