Nokian satamaan ja kylpylähotelli Edenin alueelle suunnitteilla uusia asuntoja sekä viihtyisä satama-alue


Nokian Viholan asuinalueelle, kylpylähotelli Edenin ja sataman tuntumaan, suunnitellaan uutta kerros- ja pientaloasumista lähes tuhannelle asukkaalle. Satamarannasta on tarkoitus kehittää viihtyisä alue asukkaille ja matkailijoille. Asemakaavamuutos koskee satama-alueen läheisyydessä olevia kiinteistöjä, joiden pinta-ala on yhteensä noin seitsemän hehtaaria. Asemakaavamuutosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2020.

Arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit Oy:n näkemyksessä Nokian satama- ja kylpyläalueelle rakentuu useita kerrostaloja, joiden sijaintia on havainnollistettu valkoisilla laatikkomaisilla rakennuksilla. Rakennukset sijoittuvat lomittain Pyhäjärven rannalle kylpylähotelli Edenin molemmille puolille.

– Nokian kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on olla rantojen kaupunki. Tämä satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutos edistää strategian toteutumista ja monipuolistaa tulevaisuudessa Nokian asuntotarjontaa, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Noin 1,5 kilometriä keskustasta sijaitsevalla satama- ja kylpyläalueella on Nokian kaupungin ja yksityisen maanomistajan Kiinteistö Oy Nokian Paratiisikatu 2:n maanomistuksia. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää matkailupalveluiden ja sataman toimintaedellytyksiä sekä lisätä alueen asukasmäärää, joka tukee samalla myös kylpylähotellin ja satama-alueen käyttöä. Alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosehdotusta.

– Kaavamuutoksella muodostetaan satama- ja kylpyläalueelle uudet Paratiisiranta- ja Paratiisitori-nimiset kadut, joiden kulmaukseen tulisi toriaukio. Kolmeen eri kortteliin on suunniteltu 2-8 -kerroksisia kerros- ja rivitaloja ja niiden väliin piha- ja puistoalueita sekä pihakatuja. Kerrostalot sijoitetaan niin, että niiden väliin jää näkymät Pyhäjärvelle, sanoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Stenlundin mukaan Viholan uudet kerrostalotontit tullaan jakamaan useiden rakennusalan toimijoiden kesken ja alueella mahdollistetaan toteutettavaksi myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Lisäksi lapsiperheiden ja erityisryhmien tarpeet huomioidaan, jotta voidaan varmistaa monipuolinen asuntotarjonta eri elämäntilanteissa oleville asukkaille.

Nokian satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutos on rajattu viivalla ilmakuvaan.
Nokian satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutoksen suunnittelualue. (Ilmakuva: Maanmittauslaitos)

Vierasvenesatama ja ranta-alue kunnostetaan laadukkaasti

Asemakaavaluonnoksessa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa satama-alueelle uutta rakennusoikeutta 500 k-m², jolla mahdollistettaisiin esimerkiksi asunto- ja saunalauttojen sijoittaminen satamaan.

– Satama-alueelle on suunniteltu rantaa mukaileva jalankulku- ja pyöräilytie sekä laitureita veneitä ja lauttoja varten. Ranta kunnostetaan edustavaksi ja kaupunkilaisten virkistykseen sopivaksi alueeksi. Jalankulku- ja pyöräilytietä pitkin pääsee Nokian Kartanolle ja aina keskustaan asti, avaa projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen Nokian satama- ja kylpyläalueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto tulee nähtäville Nokian kaupungin verkkosivustolle. Tavoitteena on, että kaavaluonnos on nähtävillä kesän ajan. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella valmistellaan kaavaehdotus, joka pyritään saamaan nähtäville syksyllä 2020.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaava voisi tulla ensi talvena. Alueen rakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Rakentumisen arvioidaan kestävän noin kymmenen vuotta.

Lisätiedot:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, puh. 044 486 1609
projektiarkkitehti Jorma Hakola, puh. 050 395 8759