Nokian Pitkäniemeen suunnitteilla historiaa kunnioittava asuinalue


Nokialla sijaitsevalle historialliselle Pitkäniemen sairaala-alueelle suunnitellaan vanhojen sairaalarakennusten muuttamista asuinkäyttöön sekä uusia kerros- ja rivitaloja ja lähipalveluita. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen. Kaavatyö on aloitettu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 9.6.2020. Asemakaavamuutoksen käynnistämisaloite on tullut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, joka on alueen suurin maanomistaja.

Pitkäniementien päässä sijaitsevat Pitkäniemen vanhat valkoiset kivirakennukset. Tien päässä näkyy hallintolan vanha rakennus, jossa on korkea kellotorni.

– Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtämässä Pitkäniemen sairaalaan sijoittuneet psykiatrian toiminnot Tampereelle Tays Keskussairaalan yhteyteen, minkä seurauksena merkittävä osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistuksessa olevasta Pitkäniemen sairaala-alueen rakennuskannasta tyhjenee. Tavoitteenamme on, että tällä vanhaa ja uutta yhdistävällä asemakaavalla luodaan alueen historiaan nojautuva, uusi omaleimainen asuinalue, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöpäällikkö Saara Vänskä.

Vänskän mukaan asemakaava mahdollistaa arvokkaan miljöön ja suojeltujen rakennusten säilymisen sekä alueelle jäävien kehitysvammahuollon kuntoutusyksiköiden asettumisen osaksi uudistunutta ja viihtyisää asumisen ja palveluiden kaupunginosaa.

Kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Pitkäniemen kehittämiseksi

Nykyisten sairaalarakennusten alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista yleissuunnitelmaluonnosta. Pääosin rakennukset ovat suojeltuja ja niiden muuttamista asuinkäyttöön tutkitaan asemakaavamuutoksessa. Lisäksi vanhojen rakennusten väliin on suunniteltu täydennysrakentamista. Rakennusten väliin jää piha- ja puistoalueita sekä Pyhäjärven tuntumaan rantareitti.

Pitkäniemen pohjoisosaan, Lääkärinkujalle, on suunniteltu käytöstä poistettujen asuinrakennusten tilalle uutta asumista. Asuinrakennusten viereen on suunnitelmassa varattu paikka myös lähikaupalle.

– Pitkäniemi on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jolloin sekä alueen että rakennusten korjaamista ja täydennysrakentamista ohjaavat suojelumääräykset. Vanhojen rakennusten sekä puistomaisen miljöön säilyttäminen on ollut yksi kaavasuunnittelun lähtökohdista. Rakennuksille ja alueelle etsitään niille parhaiten soveltuvaa käyttöä, joka mahdollistaa ylläpidon myös taloudellisesti, sanoo Nokian kaupungin kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen Pitkäniemen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville Nokian kaupungin verkkosivustolle. Tavoitteena on, että kaavaluonnos saadaan nähtäville loppuvuoden aikana, jonka jälkeen kaavamuutos etenisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään syksyllä 2021.

Lisätiedot:
Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 040 133 4235
Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, p. 045 678 2034