Nokian Viinikanniemeen suunnitteilla uusi asuinalue kahdellesadalle asukkaalle


Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 26.5.2020 asemakaavamuutosta Viinikanniemen alueelle, jossa nykyisen leirintäalueen tilalle on suunniteltu rivi- ja omakotitaloja, venevalkama ja uimapaikka. Noin kahdensadan asukkaan uudelle asuinalueelle arvioidaan muuttavan lapsiperheitä.

Havainnekuva näkymästä Latosaaresta Viinikanniemeen. Oikeassa reunassa eteläkärjen lähivirkistysalue.

Asemakaavamuutos koskee noin kymmenen hehtaarin kokoista aluetta, johon sisältyvät Viinikanniemen saarimainen alue sekä Sotkanpuoleinen ranta-alue. Viinikanniemeen muodostuisi kolme uutta katua sekä kolme omakotitalojen korttelialuetta. Omakotitontteja on yhteensä 30, joista kahdellakymmenellä on oma ranta. Omakotitonttien rakennusoikeus on 210-360 k-m², jonka lisäksi rantatonteille voi rakentaa oman saunan. Sotkan puolelle on suunniteltu rivitalokorttelia 4-6 rivitalolle sekä mahdollisuutta rakentaa kaksi saunaa rantarinteeseen.

– Viinikanniemenkadun jatkeeksi rakennetaan Helmisimpukanranta-niminen katu, josta kääntyvät Viinikanniemen rantojen suuntaiset Silkkiuikunranta- ja Kultasiivenranta-nimiset kadut. Liukuslahden länsirannalle sekä Viinikanniemen itäkärkeen on suunniteltu lähivirkistysalueet, jotka ulottuvat rantaan. Itäkärkeen varataan tilaa myös jalankulku- ja pyöräilysillalle Viinikanniemestä Kehoon. Silta parantaa alueen ulkoilureittejä, jos se toteutuu myöhemmässä vaiheessa, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Viinikanniemen asemakaavamuutoksen suunnittelualue on rajattu karttaan katkoviivalla.
Viinikanniemen asemakaavamuutoksen suunnittelualue. (Kuva: Maanmittauslaitos)

Viinikanniemestä luonnonläheinen asuinalue

Viinikanniemen asemakaavamuutoksessa ohjataan rakentamista niin, että asuinalueesta muodostuu yhtenäinen. Kaavamääräyksissä otetaan kantaa muun muassa kattomuotoon ja -kaltevuuteen, julkisivuväreihin ja -materiaaleihin sekä tonttien aitaamiseen. Rantavyöhykkeen tulee säilyä metsäisenä.

– Omakotitalot tulee sijoittaa katujen puoleisille osille, jolla pyritään huomioimaan luonnonmukainen järvimaisema. Rantaan voi rakentaa 20 k-m²:n rantasaunan ja vesialueelle saa sijoittaa yhden laiturin, avaa projektiarkkitehti Jorma Hakola alueen kaavamääräyksiä.

Viinikanniemen asemakaavamuutosehdotus etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville kaupungin verkkosivustolle. Nähtävillä olevasta asemakaavamuutosehdotuksesta voi antaa kirjallista palautetta alkukesän aikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle syksyn 2020 aikana.

Havainnekuva näkymästä Silkkiuikunranta-kadulta etelään. Kadun ympärille on hahmoteltu valkoisia omakotitaloja, puita ja istutuksia.
Havainnekuva näkymästä Silkkiuikunranta-kadulta etelään. (Kuva: Sweco Ympäristö Oy)
Havainnekuva näkymästä Viinikanniemen venevalkamaan ja uimapaikalle. Järven takaa näkyy laituri veneille ja rakennuksia sekä puita ja istutuksia.
Havainnekuva näkymästä Viinikanniemen venevalkamaan ja uimapaikalle. (Kuva: Sweco Ympäristö Oy)

Lisätiedot:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, puh. 044 486 1609
projektiarkkitehti Jorma Hakola, puh. 050 395 8759